WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Święte matki, które uczą nas, co jest ważne"

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„Święte matki, które uczą nas, co jest ważne"

PATRONAT HONOROWY:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII województwa śląskiego.

CELE KONKURSU:
Poznanie kobiet, które będąc matkami ukazywały światu wszystko to, co naprawdę ważne w życiu.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Patrząc na nasze mamy, wielokrotnie jesteśmy pełni podziwu dla ich siły, wytrwałości i poświęcenia. O wielu z nich można byłoby powiedzieć, że to święte kobiety. „Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat" powiedział św. Augustyn.
Również w historii chrześcijaństwa możemy znaleźć Święte Kobiety Matki, które życiem i obecnością Boga w swej codzienności ukazywały światu to, co według nich najważniejsze.
Zadaniem uczniów klas od I do VIII będzie wykonanie za pomocą dowolnej techniki pracy plastycznej przedstawiającej Świętą (lub Błogosławioną) matkę.
- sposób wykonania: praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką z dołączoną z tyłu pracy informacją wyjaśniającą: dlaczego właśnie ta Matka została wybrana przez uczestnika konkursu;
- format prac: A4 lub A3;
- na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu, zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka. Każda szkoła może nadesłać łącznie 20 prac od uczniów klas I-VIII.
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas: I-III, IV-VI, VII-VIII.
Jury będzie oceniać:
- przede wszystkim samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, twórczą inwencję ucznia, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 24 maja 2023 r. na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.

7 czerwca 2023 r. na stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu zostanie ogłoszona lista laureatów.
14 czerwca 2023 r. zapraszamy uczniów wraz z opiekunem na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz.10.00
- ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATOR KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060