WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „Wielkanoc, a różnorodność świątecznych zwyczajów"

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
„Wielkanoc, a różnorodność świątecznych zwyczajów"

PATRONAT HONOROWY:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII województwa śląskiego.

CELE KONKURSU:
Pogłębienie wiedzy na temat zwyczajów celebrowanych w czasie świąt Wielkiej Nocy w różnych regionach Polski.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Zadaniem uczniów klas od I do VIII jest przedstawienie w formie lapbooka zwyczajów świątecznych, które są obchodzone w ich rodzinach wraz z informacjami dotyczącymi pochodzenia danej tradycji.
- sposób wykonania: lapbook
- format prac: A4 lub A3
- na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane opiekuna wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu, zgodę wyrażoną przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka. Każda szkoła może nadesłać łącznie 20 prac od uczniów klas I-VIII.
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas: I-III, IV-VI, VII-VIII.
Jury będzie oceniać:
Przede wszystkim samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, twórczą inwencję ucznia, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 31 marca 2023 r. na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane

14 kwietnia 2023 r. na stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu zostanie ogłoszona lista laureatów.
26 kwietnia 2023 r. zapraszamy uczniów wraz z opiekunem na uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.
Przebieg spotkania:
- powitanie o godz. 10.00
- ogłoszenie wyników: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu
- słodki poczęstunek

KOORDYNATOR KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel: 604 939 060