XII DIECEZJALNY KONKURS Św. Jan Paweł II - „Blask Prawdy"

XII DIECEZJALNY KONKURS Św. Jan Paweł II - „Blask Prawdy"

ADRESACI:
Uczniowie klas I – VIII ze szkół podstawowych z terenu diecezji sosnowieckiej

ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa Nr 42w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a (tel. 32/263-35-82)
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu

CELE:
- zapoznanie z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
- przybliżenie przesłania XXII Dnia Papieskiego,
- upamiętnienie 103 rocznicy Urodzin Karola Wojtyły
- przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
- kształtowanie postawy wdzięczności za dar pontyfikatu i kanonizacji papieża Polaka, inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
- kształtowanie postawy miłosierdzia w życiu osobistym i społecznym,
- zachęta do podążania drogą świętości,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs odbędzie się w tylko w kategorii plastycznej przeznaczonej dla uczniów kl. I – VIII.

KATEGORIA PLASTYCZNA - PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY:
Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wezwania z Litanii do św. Jana Pawła II. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. W widocznym miejscu pracy prosimy umieścić treść zilustrowanego wezwania np. św. Janie Pawle II - Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi.
Praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, klasę, nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon kontaktowy i e-mail nauczyciela.

Komisja konkursowa ocenia:* zgodność pracy z tematyką konkursu, * inwencję twórczą, * estetykę i samodzielność wykonania.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kl. I–III, kl. IV–VI, kl. VII–VIII.

TERMINY:
Do 12.05.2023 r. (piątek) należy dostarczy maksymalnie po 3 prace plastyczne z każdej kategorii wiekowej (kl. I–III. kl. IV-VI, kl. VII–VIII) czyli maksymalnie 9 prac z całej szkoły na adres: Zespól Szkół Nr 2, 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a.
Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 06.06.2023r.(wtorek).

UWAGI:
Tekst Litanii do św. Jana Pawła II, karta zgłoszenia uczestników, metryczka do pracy plastycznej oraz zgoda rodzica będą dostępne w zakładce KONKURSY na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu: https://sp42.sosnowiec.pl/

Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji. Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 20.06.2023r. przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis: tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska: tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Tomasz Flak: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. mgr Marek Skórski: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta zgłoszenia tutaj
Litania tutaj
Metryczka tutaj
Zgoda rodzica tutaj