III edycja konkursu literacko-artystycznego "Osiem Błogosławieństw"

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu literacko-artystycznego "Osiem Błogosławieństw" pod Honorowym Patronatem :
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich,
- Prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka,
- Biskupa diecezji sosnowieckiej ks. Grzegorza Kaszaka,
- Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer.

Organizatorami konkursu są: Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym SPSK oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Jako temat cyklicznego konkursu wybraliśmy „Osiem Błogosławieństw", ponieważ są one wskazówkami, jak należy działać i jaką postawę przyjąć we współczesnym świecie, aby nie zgubić wiary i prawdziwego człowieczeństwa. W tym roku chcemy zatrzymać się nad piątym błogosławieństwem - „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". Będą nam towarzyszyć słowa Jana Pawła II: „Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym".
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej oraz szkół prowadzonych przez SPSK w całej Polsce.

Szczegóły konkursu, regulamin, metryczka oraz karta zgłoszenia TUTAJ