XI DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY WIELKIE OSOBOWOŚCI KOŚCIOŁA

XI DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY
WIELKIE OSOBOWOŚCI KOŚCIOŁA
Matka Teresa Kierocińska w służbie Bogu i Ojczyźnie

PATRONAT HONOROWY:
Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR:
ZSZ Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
Wydziała Katechetyczny w Sosnowcu

ADRESACI:
Uczniowie klas VII szkół podstawowych, II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych

CELE KONKURSU:
• Poznanie życia Janiny Kierocińskiej, późniejszej Czcigodnej Sługi Bożej
Matki Teresy od św. Józefa;
• Odkrywanie realizacji czterech miłości, którym poświęcała się Matka
Teresa: do Boga, ludzi ubogich, Ojczyzny i Sióstr Zgromadzenia;
• Zapoznanie z działalnością apostolską Matki w Sosnowcu: opiekuńczą,
wychowawczą, edukacyjną, charytatywną, patriotyczną;
• Ukazanie realizacji cnót i darów łaski, czyli niezłomności ducha
i ufności Opatrzności Bożej, jako odpowiedzi na potrzeby i problemy
miejscowej ludności, nawet w ekstremalnych warunkach życia;
• Kształtowanie rozpoznawania powołania życiowego i umiejętnej
współpracy z łaską Bożą w życiu osobistym na wzór Matki Zagłębia;
• Zapoznanie się z codziennym życiem modlitwy i działalnością Sióstr
Zgromadzenia i szczególnym kultem Dzieciątka Jezus.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Szkołę może reprezentować 1-7 uczestników. Uczestnicy rozwiązują zadania
testowe. Obowiązuje strój galowy.
Lektura obowiązkowa: J. Zieliński OCG, 
Matka Zagłębia, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014 r., dostępna w Bibliotekach Miejskich w Sosnowcu. Zasoby Internetu m.in. htp://www.karmelitanki.pl/
W przygotowaniu do konkursu może pomóc wizyta w Muzeum Matki Teresy
Kierocińskiej, w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Sosnowcu
htp://www.karmelitanki.pl/domgeneralny/muzeum/

TERMIN:
Zgłoszenie uczestników należy przesłać listownie na adres ZSZ Sztygarka,
ul. Legionów polskich 69, 41-300 Dabrowa Górnicza
lub na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  do 16.02.2018 r.

Konkurs odbędzie się 23 marca 2018 r. o godz. 10:30 w ZSZ Sztygarka.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Anna Zawadzka, s. Bogdana Batog CSCIJ, dr Aneta Kempa-Bańka, mgr
Alicja Bielec, mgr Gabriela Czajor, mgr Elżbieta Doniec.