Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2017/2018

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
2017/2018

Serdecznie zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą:
Księga Psalmów, List do Galatów i List do
Filipian
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Zakres merytoryczny nawiązuje do programu roku duszpasterskiego
2017/2018 poświęconemu osobie Ducha Świętego, który zachęca do odkrywania darów i owoców Ducha Świętego w życiu osobistym i społecznym. Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem - Edycja Świę-
tego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).
Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach:
szkolny
(13 marca 2018 r.), diecezjalny (18 kwietnia 2018 r.) oraz fnał ogólnopolski
(4-5 czerwca 2018 r.)
.
Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja ks. abp
Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego
Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymki do Ziemi
Świętej, Rzymu i Wilna, nagrody rzeczowe oraz indeksy na 10 uczelni wyż-
szych w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa do końca
lutego.

Niezbędne informacje oraz regulamin umieszczone zostały
na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej:
www.okwb.pl oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.