OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI Z OKAZJI 100 LECIA ISTNIENIA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

Z OKAZJI 100 LECIA ISTNIENIA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK
„MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

Organizator:

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki)

02-951 Warszawa, ul. Husarii 55/57, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Patronat honorowy konkursu:

Jego Ekscelencja ks. arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś - Metropolita Łódzki

Ks. Marcin Wojtasik - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej

mgr Dariusz Magacz - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

ks. dr Tomasz Siuda - Prezes zarządu św. Wojciech Dom Medialny

m. Agnes Jaszczykowska - Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Sióstr Pasjonistek)

Adresaci i forma konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych - forma plastyczna
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - forma plastyczna
 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum – forma literacka
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych - forma literacka

Temat: „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

Forma: plastyczna i literacka

Cele  konkursu:

 

 • kultywowanie wielkopostnej tradycji chrześcijańskiej
 • promowanie literatury biblijnej
 • rozpowszechnianie kultu męki Pańskiej
 • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Męką Pańską
 • wyrażenie nastroju i uczuć związanych z rozważaniem Męki Pańskiej
 • promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców

 

Zalecana literatura:Pismo święte, teksty drogi krzyżowej, teksty tajemnic różańca św., Godzinki o męce Pańskiej i inne opisy męki Pańskiej według wybranych pisarzy Kościoła Katolickiego.

Przebieg konkursu:

Konkurs jest organizowany w następujących etapach:

 • etap I – szkolny
 • etap II – diecezjalny
 • etap III - ogólnopolski

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

 • Uczniowie klas I – VI wykonują techniką rysunkową lub malarską pracę plastyczną 
  w formacie A4 lub A3, prezentującą wybraną przez ucznia stację drogi krzyżowej lub bolesną tajemnicę różańca świętego (jedna praca)
 • Uczniowie klas VII – VIII, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych przygotowują pracę literacką na temat męki Pańskiej, pisaną wierszem lub prozą zapisane w formacie PDF i w dokumencie WORD (jedną pracę; dla prozy max. 5 stron A4, czcionka Times New Roman, 13 pkt., interlinia 1,5)
  • temat pracy,
  • imię i nazwisko autora pracy,
  • adres szkoły i klasę, do której autor uczęszcza,
  • imię i nazwisko nauczyciela (jednego) przygotowującego do uczestnictwa w Konkursie oraz nr tel. i e-mail nauczyciela
  • zgodę na przetwarzanie danych.

Nauczyciel opisuje pracę drukowanymi literami. Opis winien zawierać następujące informacje:

Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest wyłonienie po trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej poziomu nauczania w szkole, według przyjętych przez siebie kryteriów.

 • klasy I-III: trzech uczniów
 • klasy IV-VI: trzech uczniów
 • klasy VII-VIII i III gimnazjum: trzech uczniów
 • klasy ponadpodstawowe: trzech uczniów

Szkolna Komisja Konkursowa wysyła wyłonione prace z każdej kategorii (wraz z opisem), do osoby odpowiedzialnej dla danej diecezji. Osoba odpowiedzialna wydelegowana przez Organizatora (Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek), powołujeKomisję Konkursową która ma za zadanie wyłonienie ze swojej diecezji/archidiecezji po trzy miejsca z każdej kategorii wiekowej, następnie wyniki przesyła na etap III ogólnopolski, na adres: s. Noemi Joanna Wieliczko, ul. P.O.W. nr 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, gdzie zostanie zwołana komisja Konkursowa, która wyłoni Laureatów.

Laureatami są trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej wyłonione ze wszystkich uczestniczących diecezji

Jury - komisja Konkursowa

Oceny dokonuje Jury - komisja Konkursowa, powołana na poszczególnych etapach

etap I - Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

Etap II i Etap III - Komisja Konkursowa powołana przez osobę wyznaczoną przez Organizatora

Terminarz:

 • I etap - wyniki Szkolnej Komisji Konkursowej należy dostarczyć wraz z wyłonionymi pracami, które opatrzone będą w KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (w załączeniu) i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku), do dnia 31 marca 2019 roku. (decyduje data stempla pocztowego)
 • II etap - Komisja konkursowa z nadesłanych prac wybiera zwycięzców i przesyła wyniki wraz z pracami na etap III do dnia 07 kwietnia 2019
 • Rozstrzygnięcie etapu III ogólnopolskiego nastąpi 28 kwietnia 2019 roku,
 • Ogłoszenie wyników do dnia 30 kwietnia 2019 roku
 • Wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz Organizatorami konkursu, nastąpi

08 czerwca 2019 roku podczas Gali Konkursowej

Sposób ogłoszenia wyników:

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości na stronie internetowej Sióstr Pasjonistek http://www.siostrypasjonistki.pl/

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
 • Nauczyciele laureatów zostaną uhonorowani dyplomami.
 • klasy podstawowe I-III, IV-VI:
  • I , II i III miejsce: trzydniowa wycieczka: pobyt w RABKOLANDII, w Wadowicach i w Krakowie
  • Klasy podstawowe VII i VIII, III gimnazjum i klasy ponadpodstawowe:
   • I, II i III miejsce - trzydniowa wycieczka: pobyt w ENERGYLANDII, w Wadowicach i w Krakowie
   • Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień

Uwagi końcowe:

 • Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę
 • Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Podsumowanie Konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród nauczycielom nagrodzonych dzieci nastąpi podczas Gali Konkursowej
 • Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne i niepodważalne
 • Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana
 • Prace zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone  w wyniku niewłaściwego zapakowania nie będą brane pod uwagę
 • Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca
 • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie
 • Utwory literackie i prace plastyczne, nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w wydawnictwach książkowych i czasopismach ogólnopolskich

Miejsce nadsyłania prac w zależności od diecezji/archidiecezji

adres email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.                                                              Organizator konkursu

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego

Jezusa Chrystusa

Ul. Husarii 55/57

02 -951 Warszawa

Z ramienia Organizatora wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu udziela s. Noemi Wieliczko tel.724 117 242 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Archidiecezja Warszawska:

s. Karolina Zielińska          

ul. Husarii 55/57

02 -951 Warszawa

Diecezja Warszawsko-Praska

s. Rafaela Wieliczko

ul. Husarii 55/57

02-951 Warszawa

Archidiecezja Poznańska

Archidiecezja Krakowska

s. Stefania Maria Gajda

Mucharz 95

34-106 Mucharz

Diecezja Kielecka:

S. Brygida Paszkowska

ul. Turystyczna 3

25 - 545 Kielce

Diecezja Łowicka

s. Dolorosa Rachocka

ul. Łowicka 37

95-015 Głowno

Archidiecezja Lubelska

s. Emanuela Kalinowska

ul. Narutowicza 31a

23-200 Kraśnik

Inne archidiecezje i diecezje nie wymienione:

s. Noemi Joanna Wieliczko

ul. P.O.W. 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Diecezja Sosnowiecka

s. Joanna Duchnowska

ul. Królowej Jadwigi 17

41-300 Dąbrowa Górnicza

Archidiecezja Częstochowska

s. Jozafata Łukasik

s. Rozalia Surmacz

ul. J. Majewskiego 19

42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce

Diecezja Płocka:

Archidiecezja Łódzka

Diecezja Radomska

s. Noemi Joanna Wieliczko

ul. P.O.W. 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

s. Dominika Dudzik

ul. Sienkiewicz 24

09-402 Płocka

s. Olga Wielgolaska

ul. Kotlarska 13

06-100 Pułtusk