XIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy "Wielkie Osobowości Kościoła"

XIII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY

WIELKIE OSOBOWOŚCI KOŚCIOŁA

Jan Paweł II - Patron rodziny

Patronat Honorowy:

- Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz Kaszak.

- Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

- Przewodnicząca NSZZ „Solidarność Oświata” w Dąbrowie Górniczej mgr Monika Ćwiklińska.

Organizator:

- II LO im. St. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

AdresaCI:

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich.

Cele Konkursu:

- Poznanie życia i świętości Karola Wojtyły w latach dzieciństwa i młodości, kapłaństwa a następnie pontyfikatu Jana Pawła II.

- Ukazanie miłości, jako atmosfery życia rodziny Wojtyłów, do której zawsze Papież Jan Paweł II odnosił się we wspomnieniach i nauczaniu o głębokiej więzi rodzinnej swojego domu.

- Modlitwa papieża Jana Pawła II za rodziny.

- Ojciec święty Franciszek podczas Mszy św. Kanonizacyjnej określił św. JPII mianem „papieża rodziny”.

- Poznanie Pontyfikatu Papieża Polaka jako „wielkiej promocji rodziny i obrony fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego małżeństwa i rodziny otwartej na życie” wg Listu Episkopatu Polski zapowiadającego obchody XV Dnia Papieskiego (11 października 2015r.) na Konferencji Episkopatu Polski Jan Paweł II - Patron Rodziny, nr 3. Nauczanie św. Jana Pawła II.

- Ukazanie charyzmatycznej osobowości św. Jana Pawła II jako człowieka obdarzonego ponadprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi i umiejętnością łączenia rzetelnej wiedzy o świecie z żywą wiarą.

- Inspirowanie do naśladowania postawy świętego Jana Pawła IIw życiu społecznym
i rodzinnym.

- Promowanie wśród młodzieży wzoru postępowania służącego dobru wspólnemu.

Zasady Uczestnictwa:

- Szkołę może reprezentować 1-10 uczestników. Prosimy o strój galowy.

- Konkurs odbędzie się w formie pisemnej: pytania testowe (zamknięte i otwarte).

- Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają na konkurs do godz. 09:30.

- Ogłoszenie wyników planowane jest około godziny 13:00 w dniu konkursu.

Lektura obowiązkowa:

Dokumenty dostępne są m. in. w zasobach Internetu.

Dokumenty- Encyklika Ewangelium Vitae (fragmenty), Adhortacja Familiaris consortio (fragmenty), Listy Apostolskie Jana Pawła II: Jan Paweł II List do rodzin Gratissiman sane, Jan Paweł II List do dzieci w Roku Rodziny, Jan Paweł II List do Kobiet Mulieris Dignitatem.

Homilie (wyjątki) Jana Pawła II wygłoszone podczas Mszy świętych. Przykład:

- W roku1987 w Szczecinie „Modlimy się gorąco(...) aby rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie”...

- VI Pielgrzymka JPII do Kalisza 04 06 1997.

- 19 czerwiec 1999 w Drochiczynie.

TERMIN:

Zgłoszenie uczestników należy przesłać do 28.02. 2020 r. (dodatkowy termin co najmniej 10 dni przed datą dzienną konkursu.) listownie na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego, ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub// Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /"> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Konkurs tradycyjnie odbędzie się 27 marcu 2020 r. (piatek) o godz. 10:00.

Koordynatorzy Konkursu:

Przewodniczącym Jury jestDyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pała II wWadowicach ks. dr Jacek Pietruszka.

Komitet Organizacyjny: mgr Anna Zawadzka, dr Aneta Kempa-Bańka,
mgr Elżbieta Doniec,
mgr Gabriela Czajor, mgr Alicja Bielec, mgr Kamila Gębicka.