Rejonowy Konkurs Recytatorski w zakresie twórczości literackiej Karola Wojtyły

REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ KAROLA WOJTYŁY

„Miłość mi wszystko wyjaśniła”

Patronat Honorowy:

- Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej ks. dr Michał Borda

- Proboszcz Parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu ks. Andrzej Domagała

Organizator:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica , Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej oraz Parafia św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

AdresaCI:

- klasy VII i VIII szkoły podstawowej

- uczniowie szkół średnich

Cele Konkursu:

- Ukazanie bogactwa osobowości papieża Jana Pawła II poprzez obcowanie z Jego twórczością literacką i jej wartościami etycznymi, moralnymi, patriotycznymi, dydaktycznymi.
- Popularyzacja poezji i dramatów Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
- Uwrażliwianie na kulturę żywego słowa.
- Kształtowanie i promowanie zdolności recytatorskich.
- Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Zasady Uczestnictwa:

- Jedna placówka może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 3 uczestników z każdej grupy wiekowej.

- Uczestnicy dojeżdżają na miejsce konkursu na własny koszt.

- Zgłoszenia uczestników Konkursu należy kierować tylko na adres mailowy koordynatorów, do 11 maja 2020r. Zgłoszenia uczestników powinny zawierać następujące informacje: nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail ,imię i nazwisko ucznia/ klasa - należy wypełnić i nadesłać następujące załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1. Karta zgłoszenia uczestnika
Zał. Nr 2. Oświadczenie rodzica
Zał. Nr 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku


- Uczniowie przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub fragment poematu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

- Wyboru konkursowych utworów można dokonać korzystając z następującej publikacji:

* ”Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice; Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski”. Wydawnictwo Znak 2004.

* lub innego dowolnego wydania dzieł poetyckich Karola Wojtyły.

KRYTERIA OCENY:


Recytacja uczestników zostanie oceniona przez Komisję w skali 0-5 punktów według następujących kryteriów:

-Dobór repertuaru i jego dostosowanie do indywidualnych cech recytatora.
-Ogólne wrażenia artystyczne, kultura słowa.
-Propozycja interpretacyjna (ekspresja, oryginalność).
-Opanowanie pamięciowe utworu.
-Uczestnik może uzyskać maksymalnie 25 punktów.
-Łączny czas recytacji nie może przekraczać 5 minut.
-Recytacji może towarzyszyć tło muzyczne (odtwarzane elektronicznie). Płytę z nagranym tłem muzycznym (w formacie MP3 lub w postaci zwykłej płyty audio), opisaną nazwiskiem i imieniem uczestnika oraz tytułem nagranego utworu należy dostarczyć organizatorom w dzień Konkursu.
-Występy uczestników ocenia Komisja Konkursu Recytatorskiego powołana przez Organizatora Konkursu.

TERMIN:

Recytacja utworów odbędzie się 18 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w budynku:
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

pl. Zillingera 1, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 291 37 84, 32 291 16 59 , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o terminie rozdania nagród indywidualnym zaproszeniem.

Koordynatorzy Konkursu:

mgr Anna Matusewicz – tel. 607-753-761

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr Michał Orczyk – tel.   668-316-609                        

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

http://www.staszic.edu.pl