WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W SOSNOWCU
organizuje konkurs literacko-artystyczny pod honorowym patronatem Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, Prezydenta Miasta Sosnowca oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. (Jan Paweł II)

Organizatorzy konkursu:
• Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Sosnowcu
• Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
• Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

Patronat honorowy:
Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej - bp dr Grzegorz Kaszak
Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Mirosława Kolwas-Soczyńska

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych.

2. Celem konkursu jest:
• stworzenie okazji do twórczej refleksji nad nauczaniem i działaniem św. Jana Pawła II oraz innych błogosławionych i świętych,
• ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców,
• publikacja i wystawa najlepszych prac konkursowych literackich i plastycznych,
• uwrażliwienie młodych ludzi na dobro.

3. Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-artystycznym, którego problematyka zawiera się w podanym powyżej temacie.

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach:
A. filozoficznej – skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych (temat oraz fragmenty tekstów filozoficznych w załączniku)
• uczeń przedstawia jedną (samodzielnie wykonaną i dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach) pracę filozoficzną (do 4 stron A4 maszynopisu - Times New Roman; 12; margines 2,5; odstęp 1,5),
• termin nadsyłania prac: 11 stycznia 2023 r. na adres szkoły (dane poniżej),
• prosimy o przekazanie pracy w wersji elektronicznej edytowalnej,
B. plastycznej – „Kłamać czy mówić prawdę?" (temat sprecyzowany poniżej)
• uczeń przedstawia jedną (samodzielnie wykonaną i dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach) pracę (kolaż) będącą w zamyśle ilustracją pytania: „Kłamać czy mówić prawdę?", przedstawiającą sytuację z realnego życia lub z jakiejś fantazji, snu, baśni,
• termin nadsyłania prac – 11 stycznia 2023 r.,
C. literackiej – „Kłamać czy mówić prawdę?" (temat sprecyzowany poniżej)
• uczeń przedstawia jedną (samodzielnie wykonaną i dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach) pracę literacką (Times New Roman; 12; margines 2,5; odstęp 1,5:
1. klasy 1–5 szkoły podstawowej – maksymalnie 1 strona A4 maszynopisu,
2. klasy 6–8 szkoły podstawowej – do 2 stron A4 maszynopisu,
3. klasy szkoły średniej – do 3 stron A4 maszynopisu,
• termin nadsyłania prac – 11 stycznia 2023 r.,
• prosimy o przekazanie pracy w wersji elektronicznej edytowalnej,
D. obcojęzycznej – „Kłamać czy mówić prawdę?" (temat sprecyzowany poniżej)
• uczeń przedstawia jedną (samodzielnie wykonaną i dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach) pracę (maksymalnie 1 strona A4 maszynopisu - Times New Roman; 12; margines 2,5, odstęp 1,5) napisaną w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim,
• termin nadsyłania prac – 11 stycznia 2023 r.,
• prosimy o przekazanie pracy w wersji elektronicznej edytowalnej.

Temat w kategoriach: plastycznej, literackiej, obcojęzycznej:
Pomyśl sobie, że jesteś w sytuacji, gdy nie wiesz, czy skłamać, czy powiedzieć prawdę? Co wybierzesz i dlaczego? Co się potem może stać? Czy to będzie coś dobrego, czy coś złego? Możesz przedstawić sytuację z realnego życia lub z jakiejś fantazji, snu czy baśni.
Oceny prac pod względem wartości artystycznych, myślowych, językowych i oryginalności dokona jury składające się z nauczycieli polonistów, językowców i przedmiotów artystycznych ZSK w Sosnowcu.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 lutego 2023 r.
Wszystkie wyniki zostaną zamieszczone na stronie ZSK.

5. Nagrody:
• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz zaproszenie na Muzyczną Kawiarenkę (informacja poniżej),
• zwycięzca konkursu plastycznego otrzyma nagrodę rzeczową, a jego praca zostanie wystawiona w czasie Muzycznej Kawiarenki (wystawione zostaną także prace wyróżnione),
• zwycięzcy konkursu literackiego, obcojęzycznego i filozoficznego otrzymają nagrodę rzeczową, a ich prace zostaną wydane w biuletynie pamiątkowym wydanym z okazji Muzycznej Kawiarenki.

Muzyczna Kawiarenka to wokalno-literackie spotkanie podsumowujące konkurs, które odbędzie się 19 maja 2023 r.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do ZSK zgłoszenia (załącznik) w wyznaczonym terminie. Dostarczenie zgłoszenia jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

7. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej ZSK: www.katolik.sosnowiec.pl w zakładce: konkursy.

Dodatkowych informacji udzielają także:
mgr Iwona Cioch-Książek – 503 583 097
dr Zbigniew Ambrożewicz (kategoria filozoficzna) – 695 912 154

Regulami oraz kary zgłoszeniowe z załącznikami TUTAJ