XVII - WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

XVII - WOJEWÓDZKI  KONKURS  WIEDZY BIBLIJNEJ

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Ewangelii wg. św. Marka

24 listopada 2017 roku o godzinie 10.00

ORGANIZATORZY:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Parafia Świętego Antoniego w Dąbrowie Górniczej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół specjalnych z województwa śląskiego.

CELE :

-                 zapoznanie uczniów z treścią Ewangelii wg św. Marka

-                 zachęcenie do czytania Pisma Świętego,

-                 zachęcenie do życia wg prawd Ewangelii

KATEGORIE :

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach edukacyjnych: dla uczniów  szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum

Wszyscy opiekunowie i uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Dla zwycięzców przewidziane są specjalne dyplomy i nagrody rzeczowe

 

TERMIN :

Do 31.10.2017 r. prosimy o zgłoszenie kandydatów ( jeden uczeń ze szkoły podstawowej i  jeden z gimnazjum) do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej; ul Swobodna 59.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia , imię i nazwisko opiekuna konkursu oraz pełną nazwę szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

OPIEKUN KONKURSU  mgr Dorota Kucharczyk