VI REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY „Anioł na…”

VI REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY
„Anioł na…”

PATRONAT HONOROWY:
Małopolski Kurator Oświaty
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Burmistrz Miasta Bukowno
Proboszcz Parafi św. Andrzeja Boboli w Bukownie

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bukownie we współpracy z Fundacją BO WARTO
z siedzibą w Warszawie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bukownie.

ADRESACI:
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczący się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno –
wychowawczych, oddziałach integracyjnych, oddziałach specjalnych.

CELE KONKURSU:
• stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności plastycznych
oraz wyrażania się poprzez sztukę
• uwrażliwienie na piękno sztuk plastycznych
• przełamywanie barier między osobami pełnosprawnymi
i niepełnosprawnymi

ZASADY UCZESTNICTWA:
Jedna palcówka może zgłosić do konkursu 10 prac różnych autorów.
Uczestnicy przedstawiają postać anioła na jakąś okoliczność lub wydarzenie
(np. na zdrowie, święta, miłość, dobry humor itp.). Nazwa anioła powinna
znaleźć się z przodu pracy. Obowiązkowy format pracy to A4. Praca może być
wykonana dowolną techniką, z zastrzeżeniem, że jej ekspozycja możliwa bę-
dzie do zamknięcia w antyramie. Na odwrocie należy przykleić metryczkę dostępną na stronie internetowej konkursu.

Kryteria oceny:
pomysłowość i oryginalność
• dobór nazwy do postaci
• dobór techniki i estetyka pracy
• samodzielność wykonania
• ogólne wrażenie artystyczne

TERMIN:
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 22.11.2017 r. na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Szkolna 8
32 – 332 Bukowno
tel. (32) 642 10 39
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Anioł na...”.
Uroczysta Gala Konkursowa odbędzie się 12.12.2017 r. w Sali Widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie mieszczącego się przy ulicy Kolejowej 3.
Przebieg spotkania:
• powitanie uczestników i gości
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i podziękowań
• przejście do sali wystawowej na wernisaż konkursu
• poczęstunek

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Katarzyna Gajdziszewska, nr tel.: 512 464 789
mgr Magdalena Łaskawiec, nr tel.: 600 242 728
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
http://www.aniolna.fundacjabowarto.pl/