Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna"

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego
pod honorowym patronatem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka
„Kartka Wielkanocna"

I. Organizator konkursu:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

II. Cele konkursu:
- utrwalenie wartości i kultury chrześcijańskiej,
- kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
- rozwijanie kreatywności uczniów, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa:
- tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki wielkanocnej,
- konkurs jest skierowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac
- do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa wypełnioną komputerowo (załącznik nr1)
- nauczyciele chcący otrzymać podziękowania proszeni są o podanie adresu e-mali oraz zgodę na udział w konkursie. Karta zgłoszenia i zgoda powinny być przypięte do kartki spinaczem biurowym. Każdą kartkę wraz z załącznikami należy zapakować osobno do koszulki
- dostarczenie wykonanej pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

IV. Prace należy wysyłać na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza (z dopiskiem: Konkurs - "KARTKA WIELKANOCNA" – M.Tor).

V. Kryteria oceny prac:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- wkład pracy,
- pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania pracy.

V. Harmonogram konkursu
- zgłoszenie do konkursu 18 marzec 2023r. Na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- ostateczny termin dostarczenia prac 28 marzec 2023 r.
- rozstrzygnięcie konkursu 6 kwietnia 2023r .
- prace powinny być wykonane samodzielnie, techniką dowolną (nie używając materiałów sypkich)
- format kartki: A5 (połowa kartki A4, wymiary ok. 15 cmx21cm).
- UWAGA: szczególnym walorem pracy plastycznej będzie tematyka religijna, dlatego wykluczone zostaną kartki przedstawiające zające, króliki itp.

VI. Nagrody
- Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy.
- Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów Konkursu.

VII. Ochrona danych osobowych
- Konkurs organizowany jest zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Podanie własnych danych osobowych przez nauczyciela grupy jest całkowicie dobrowolne.

VIII. Postanowienia końcowe
- Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
- Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac.
- Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
- Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków określonych w Regulaminie.
- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Koordynator.

IX. Koordynatorzy konkursu:
- Małgorzata Tor
- Małgorzata Barylska
- Ewa Pandel