Wyniki VII Diecezjalnego Konkursu – „Św. Jan Paweł II – idźmy naprzód z nadzieją”

Wyniki konkursu w załączniku TUTAJ