Diecezjalny konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Totus Tuus

Rozstrzygnięcie Diecezjalnego Konkursu Plastycznego z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Totus Tuus

W maju 2020 r., miesiącu urodzin Karola Wojtyły, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu wraz z parafią pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi zorganizowali konkurs plastyczny, którego celem było uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, kultywowanie pamięci o wielkim Polaku – św. Janie Pawle II, pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej przy wykorzystaniu różnorodnych technik artystycznych oraz zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami.

Konkurs miał charakter jednoetapowy i skierowany został do uczniów szkół podstawowych Diecezji Sosnowieckiej. Uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne na temat: „Pasje/hobby Karola Wojtyły". Natomiast uczniowie klas IV-VIII wykonali prace plastyczne na temat: „Ważne słowa Jana Pawła II".

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano aż 145 prac.
W dniu 10 czerwca 2020 r. jury w składzie ks. Michał Borda, ks. Michał Knapik, ks. Józef Handerek, ks. Tomasz Zmarzły oraz Pani Grażyna Kubiczek wyłoniło zwycięzców poszczególnych etapów.

Uczniowie klas I-III
I miejsce:
– Malwina Czajkowska kl. Ic – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi;
– Zuzanna Nowak kl. IIc – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Będzinie.

II miejsce:
– Klaudia Czerkiewicz kl. IIIa – Szkoła Podstawowa Nr 13 w Dąbrowie Górniczej;
– Julia Białas kl. I – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Dąbrowie Górniczej;
– Michał Kocot kl. I – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie.

III miejsce:
– Wiktoria Jarząbek kl. Ia – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach;
– Marianna Strojek kl. Ia – Szkoła Podstawowa Nr 13 w Dąbrowie Górniczej.

Przyznano również wyróżnienia w kategorii kl. I-III:
– Malwina Majewska kl. Ib – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi;
– Kacper Fudała kl. I – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie;
– Antonina Reroń kl. IIIa – Szkoła Podstawowa w Rogoźniku;
– Mateusz Wilkowski kl. IIb – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi;
– Julia Banaszczyk kl. IIIa – par. MB Bolesnej w Czeladzi Piaskach;
– Alicja Korzepa kl. III – Szkoła Podstawowa w Rogoźniku;
– Alan Krawczyk kl. II – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olkuszu;
– Laura Pietrzyk kl. IIb – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie;
– Jan Obrzut kl. IIb – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie;
– Krzysztof Jaworski kl. III – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olkuszu.

Uczniowie klas IV-VIII
I miejsce:
– Wojciech Szopa kl. IV – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie;
– Małgorzata Antonik kl. VIII – Szkoła Podstawowa w Rodakach.

II miejsce:
– Zofia Stępniak kl. VIb – Szkoła Podstawowa Nr 13 w Dąbrowie Górniczej;
– Patryk Syguła kl. VIb – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle;
– Oliwia Paul kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czeladzi.

III miejsce:
– Patryk Gołuchowski kl. Vd – Szkoła Podstawowa Nr 13 w Dąbrowie Górniczej;
– Grzegorz Kozieł kl. Va – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Będzinie;
– Nikola Białas kl. VI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie.

Przyznano również wyróżnienia w kategorii kl. IV-VIII:
– Izabela Pyka kl. VIIa – Szkoła Podstawowa w Rogoźniku;
– Bartosz Ciemięga kl. VIb – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach;
– Amelia Rdzanek kl. VIa – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Będzinie;
– Mateusz Dudek kl. Vc – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Będzinie;
– Vivien Duc kl. VII – Szkoła Podstawowa w Rogoźniku.

Laureatom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursowych zmaganiach serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Zdobywcy I,II i III miejsc oraz wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe albumy. Nagrody i dyplomy proszę odebrać od wtorku 23 czerwca do końca czerwca 2020 r. w Wydziale Katechetycznym, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec, od wtorku do soboty, w godz. od 9.00 do 13.00. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy, które wkrótce wyślemy pocztą na wskazane w kartach informacyjnych adresy. Przewidziana jest również pokonkursowa wystawa wybranych prac w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi Piaskach, ul. Kościuszki 5.

Łączę wyrazy należnego szacunku,
ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu