WYNIKI III RODZINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

WYNIKI III RODZINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
Bóg podarował nam świat – co zrobię dla jego piękna?

PATRONAT HONOROWY:
Proboszcz parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Jaworznie
ORGANIZATOR:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
43-602 Jaworzno, ul. Chropaczówka 101
CELE KONKURSU:
- Przybliżenie nauczania Papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato Si' dotyczącego troski o ziemię jako nasz wspólny dom.
- Dostrzeganie działania Boga w pięknie świata.
- Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Stwórcy i szacunku dla stworzenia.
- Uwrażliwianie na potrzebę dbania o środowisko.

Na konkurs wpłynęły łącznie 63 prace.

Kategoria literacka

Kl. 1-3

I miejsce - Mikołaj Kaczmarzyk i Magdalena Kaczmarzyk

Kl. 4-8
I miejsce - Gabriela Chmiel i Krystyna Chmiel
II miejsce - Gabriela Mrozik i Edyta Kuś
III miejsce - Natalia Pogłódek i Katarzyna Pogłódek

Wyróżnienie: Efe Semi Gürbüz i Natalia Śliwka Kołodziej

Kategoria plastyczna

Przedszkole
I miejsce - Martyna Nieużyła i Wiesława Nieużyła

Kl. 1-3
I miejsce - Blanka Ryczyńska i Paulina Ryczyńska
II miejsce - Oliwia Filo i Katarzyna Filo
III miejsce - Aleksandra Sołtys i Edyta Sołtys

Kl. 4-8
I miejsce - Malwina Czajkowska i Madalena Gidek
II miejsce - Filip Koźma i Izabela Kożma (opiekun Dorota Sękowska)
III miejsce - Oliwia Szeremeta i Anna Szeremeta
                   Łukasz Soroka i Joanna Krawczyk (opiekun M. Butryn)

Wyróżnienie: Mateusz Dziedzic (opiekun Edyta Kuś)

Kategoria plastyczna - plakat

I miejsce - Maja Sułkowska i Amelia Sułkowska
II miejsce - Natan Pielka i Milena Pielka (opiekun s. Anawim Emilia Strzelczyk)
III miejsce - Oliwier Pielka

Laureatom serdecznie gratulujemy. O sposobie odbioru nagród powiadomimy.