Wyniki Diecezjalnego Konkursu Plastycznego

WYNIKI DIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„Święte kobiety z różnych stron świata" - TUTAJ