Wyniki Diecezjalnego Konkursu "Hej kolęda, kolęda"

Finał V Diecezjalnego Konkursu "Hej kolęda, kolęda" odbył się 5 stycznia br. w Szkole Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej.

Wyniki Diecezjalnego Konkursu "Hej kolęda, kolęda":

I miejsce - Antonina Pudzianowska - Szkoła Podstawowa w Niegowonicach
II miejsce - Alicja Kurp - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie
III miejsce - Nikola Rodek - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Dąbrowie Górniczej.

Jury konkursu: ks. dr Michał Borda (przewodniczący), mgr Anna Dąbek (nauczyciel j. angielskiego), mgr Józef Marzec (dyrektor szkoły).

Adresatami konkursu byli uczniowie klas I szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej. Uczestnicy zostali zgłoszeni przez różne placówki: szkoły, parafie, ośrodki kultury, a także indywidualnie.

Cele konkursu:
- Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów.
- Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno-instrumentalnych.
- Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
- Popularyzacja kolęd i pastorałek.
- Uwrażliwienie uczniów na piękno i bogactwo kolęd i pastorałek.
- Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji.
- Rozwijanie kreatywności uczniów.
- Pobudzenie do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.