PROTOKÓŁ WYNIKÓW ETAPU DIECEZJALNEGO XXXIII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

Sosnowiec, dnia 12.01.2023 r.

XXXIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ PELPLIN 2023
"Bóg jest Miłością objawioną w Słowie"

PROTOKÓŁ WYNIKÓW ETAPU DIECEZJALNEGO XXXIII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

Komisja w składzie: ks. dr Michał Borda (przewodniczący), ks. mgr Tomasz Flak SCJ i ks. mgr Wojciech Bochenek SCJ stwierdza, że dnia 12 stycznia 2023 r. został przeprowadzony etap diecezjalny XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej pt. "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie", w którym uczestniczyło 14 uczniów, przygotowywanych przez 7 katechetów.

Komisja, po sprawdzeniu prac i przeliczeniu punktów do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowała następujące osoby:

1. Anna Kutek, pkt. 49, IV Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, katecheta: Anna Matusewicz.
2. Michał Klimek, pkt. 48, II Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, katecheta: s. Honorata Niemiec.
3. Ludwik Fonfara, pkt. 45, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, katecheta: Elżbieta Pędras.

Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2023 r. w Pelplinie.

Uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy, dziękując katechetom za trud przygotowania młodzieży do konkursu.

ks. dr Michał Borda