Etap diecezjalny XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Etap diecezjalny XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Dwudziestu uczniów ze szkół ponadpodstawowych, wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, wzięło udział w etapie diecezjalnym XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pt. Poczuj radość Ewangelii. To wezwanie przyświeca Katolickiemu Stowarzyszeniu "Civitas Christiana" - organizatorowi konkursu. Dotychczas na zaproszenie organizatora odpowiedziało 500 000 uczestników z 1500 szkół ponadpodstawowych. Liczne świadectwa wskazują, że przez ponad 20 lat konkurs biblijny uformował wiele osób, które swoje życie oparły na Ewangelii. Papież Franciszek życzy wszystkim biorącym udział w Konkursie ,,zapału natchnionych Autorów, którzy w przesłaniu Biblii pragnęli doświadczyć bliskości Boga. Niech osobisty kontakt ze Słowem Bożym będzie dla Uczestników Konkursu zachętą do dzielenia się Biblią z innymi osobami, by ukazywać im zawartą w niej moc i nadzieję. (...) Aby codzienna lektura Ksiąg natchnionych, zwłaszcza Ewangelii, stała się dla wielu młodych okazją do poznania Chrystusa, zaproszenia go do swego domu i życia Nim na co dzień" (Watykan 22 stycznia, 2021 r.). Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz. Organizatorzy z "Civitas Christiana" podkreślają, że to nie jest zwykły konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu uczestników przyznaje, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.

Sosnowiecki etap diecezjalny odbył się w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Komisja w składzie: ks. dr Michał Borda (przewodniczący), kl. Andrzej Graczyk, kl. Mateusz Dróżdż, kl. Dawid Kalusche i kl. Krystian Motyl wyłoniła zwycięzców, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Niepokalanowie.

I miejsce: Mateusz Olas, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu
II miejsce: Zuzanna Budzik, II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej
III miejsce: Szymon Oluszczak, Technikum nr 5 Samochodowo-Mechaniczne w Sosnowcu

Jury przyznało również wyróżnienia:

- Patrycja Cader, I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
- Kinga Szuba, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
- Anna Kutek, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu
- Julia Mikołajczyk, II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale ogólnopolskim. Młodzieży i katechetom dziękujemy za trud przygotowania do konkursu.

ks. Michał Borda
Wydział Katechetyczny