Finał XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla klas VI–VIII szkół podstawowych

Finał XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla klas VI–VIII szkół podstawowych

W dniu 20 kwietnia 2023 r. miał miejsce finał XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych. Zawody III stopnia odbyły się w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Wzięło w nich udział 60 uczniów z 50 szkół podstawowych województwa śląskiego, znajdujących się na terenie archidiecezji częstochowskiej i katowickiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej, gliwickiej i sosnowieckiej. Finaliści diecezjalni zostali wyłonieni spośród 1059 uczestników z 425 szkół, którzy wzięli udział w etapie rejonowym konkursu. Wcześniej odbywał się etap szkolny, w którym uczestniczyło 2921 uczniów ze 443 szkół. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem: „Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy" (Łk 4, 32).

W pierwszej dziesiątce znalazło się aż trzech reprezentantów diecezji sosnowieckiej, którzy zajęli następujące miejsca:

IV miejsce – Benedykt KUCHARSKI (klasa VIII) – Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie (katechetka: Marta Czerniewicz);

V miejsce – Jan WOJTASIK (klasa VI) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie (katechetka: Agnieszka Kmiecik-Stępień);

VII miejsce – Bogdan KUCHARSKI (klasa VIII) – Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie (katechetka: Marta Czerniewicz).

Z finalistami przyjechało 52 katechetów oraz 43 innych osób towarzyszących. Konkurs zaszczycili swoją obecnością: pani Magdalena Zymon – Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach; pani Ewa Węglarz – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach; pan dr Jerzy Grad – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk – Prodziekan ds. badań naukowych oraz Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UŚ w Katowicach.

Wszystkim uczestnikom finału wojewódzkiego oraz ich katechetom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu biblijnego.

Ks. Michał Borda
Wydział Katechetyczny