Organizacja katechezy w przedszkolach

W nowym roku szkolnym 2014/2015 pojawiają się problemy z organizacją katechezy w przedszkolach. Powraca temat: Czy wolno dzielić podstawę programową wychowania przedszkolnego zajęciami katechetycznymi?

Otóż zgodnie z przedstawionym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach stanem prawnym i jego interpretacją "Dyrektor przedszkola, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może także dzielić czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zajęciami katechezy. W takim przypadku wydłuża się czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu o czas trwania religii (najczęściej do 13.30) tak, by umożliwić realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie co najmniej 5 godzin dziennie".

Pismo nr SE.WR.JK.0717/126/09 z dn. 22.09.2009r. podpisane przez Wicekuratora mgr. Dariusza Wilczaka. Adresatami pisma byli wizytatorzy oraz dyrektorzy przedszkoli.

Jasno wynika z tej interpretacji, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zajęcia katechezy odbywały się w godzinach od 8.00 do 13.00, a nie tylko poza godzinami, w czasie których realizowana jest podstawa programowa. Warto przypomnieć dyrektorom przedszkoli o istnieniu tego pisma, zwłaszcza w wypadkach, kiedy katechezę przedszkolną chce się wyprowadzić przed godz. 8.00 lub po godz. 13.00 - motywując to aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Ks. dr Michał Borda - Dyrektor Wydziału