Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie
28.08.2015

Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie otwiera w roku akademickim 2015/16 studia doktoranckie z katechetyki w systemie niestacjonarnym (obok istniejących już od lat studiów doktoranckich stacjonarnych). Program tych studiów realizowany będzie w systemie ośmiu dwudniowych zjazdów (w poniedziałki i wtorki, średnio raz w miesiącu) w ciągu roku akademickiego. Dla osób z dyplomem magistra przewidziany jest czteroletni cykl studiów doktoranckich. Dla posiadaczy licencjatu kanonicznego studia trwać będą dwa lata. Zapraszamy zarówno osoby duchowne jak i świeckie. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziały Teologicznego UKSW (http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/1165) lub można je uzyskać telefonicznie w sekretariacie studiów doktoranckich (22 561 88 16 [wew. 216]).

 
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
12.08.2015

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież Franciszek w oczach dzieci".
Rada Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Turku zaprasza najmłodsze dzieci do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Papież Franciszek w oczach dzieci".
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, a celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie wyobraźni artystycznej i zainteresowań w zakresie sztuk plastycznych.
Konkurs rozpoczął się 1 lipca 2015 roku. Organizatorzy czekają na prace do 21 września 2015 roku. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 17 października 2015 roku w Kaliszu.
Regulamin konkursu znajduje się również na stronie internetowej www. civitaschristianaturek.eu.

Szczegóły w załączniku regulamin

 

 
Propozycja dla katechetów
06.08.2015

W imieniu przedstawicieli Koła Naukowego Katechetyków UKSW, którzy
realizują projekt dla katechetów nt. wzajemnych relacji wiary i nauki,
finansowany przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych ks. prof.
Michała Hellera, pragnę przekazać informację o przygotowywanych
programach zajęć dodatkowych, które mogą być realizowane np. w ramach
tzw. godzin karcianych - "Na skrzydłach wiary i rozumu".
Programy będą opracowane na wszystkie etapy edukacyjne, planujemy
zarówno wersję drukowaną, jak i elektroniczną programów. W załączniku
przesyłam ulotkę informującą o publikacjach. Dołożymy wszelkich starań,
by jeszcze przed odprawami katechetycznymi nadesłać do wszystkich
Wydziałów wersję papierową.

Będziemy wdzięczni za przekazanie katechetom informacji o tychże
programach, jak również zachęcamy do zainteresowania naszym drugim
projektem realizowanym we współpracy z Copernicus Center - "Racjonalnie
o wierze"
https://www.facebook.com/pages/Racjonalnie-o-wierze/1384838275174051

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo proszę o kontakt.

Łączę wyrazy szacunku i najserdeczniejsze pozdrowienia,
z Panem Bogiem!

Aneta Rayzacher-Majewska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
II Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych
06.08.2015

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitarnej Warszawskiej, zaprasza Księży, siostry zakonne i katechetów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych, która odbędzie się w dniach 9-11 października 2015 r. w Domu Rekolekcyjnym "Dobre Miejsce" w Warszawie, przy ul. Dewajtis 3.

Koszt udziału i pobytu 200 zł.

Dodatkowe informacje:
- ks. Paweł Sobstyl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Anna Mielecka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Informacja
05.08.2015

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
01-015 Warszawa w Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

Legnica, 16 lipca 2015 r.
L.dz. KWEP 4/15
Komunikat do wydziałów katechetycznych i duszpasterskich
kurii diecezjalnych w Polsce
W ostatnim czasie – dzięki współpracy Fundacji „Jeden z nas" oraz
Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie – ukazał się w języku polskim „Przewodnik: Bioetyka dla
młodych". Wydawcą tej publikacji jest Fundacja Jérôme Lejeune – pierwszego
przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia „Pro vita".
„Przewodnik" bioetyka dla młodych" to owoc pracy ekspertów
z dziedziny bioetyki, prawa oraz medycyny. Stanowi zbiór rzetelnych
odpowiedzi na wiele pytań dotyczących kwestii życia – to „opowieść o drodze
człowieka od początku po kres jego życia".
Rekomendowana przez Komisję Wychowania Katolickiego publikacja
to przewodnik, który został napisany w duchu personalizmu chrześcijańskiego.
W propozycjach etycznych jako podstawowe kryterium przyjmuje godność
osoby ludzkiej i prawo moralne wypisane w sumieniu każdego człowieka.
Treści w niej zawarte mają charakter uniwersalny; zastosowany język i układ
graficzny mają ułatwić zrozumienie poruszanych kwestii bioetycznych.
Wobec nowych wyzwań nauk biologicznych i medycznych, a także
wobec przeżywanych przez młodzież dylematów dotyczących ludzkiego
zdrowia i seksualności, Komisja Wychowania Katolickiego KEP poleca ten
przewodnik jako kompendium wiedzy i pomoc w kształtowaniu właściwych
postaw etycznych.
Zwracamy się z apelem do wszystkich katechetów i duszpasterzy
o zainteresowanie tym przewodnikiem nie tylko młodych ludzi, ale także
nauczycieli innych przedmiotów.


Bp dr Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Zamówienia można składać w sekretariacie Wydziału Katechetycznego.

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
22.08.2014

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii (misję kanoniczą)
20.05.2015

Do pobrania dokument w formacie doc.