Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Diecezjalny konkurs plastyczny - św. Józef - opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin
22.01.2021

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
w Roku Świętego Józefa

„Św. Józef – opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin"

PATRONAT HONOROWY:
JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP GRZEGORZ KASZAK

ORGANIZATORZY:
Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach
Parafia Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ADRESACI:
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM WRAZ Z RODZINAMI Z DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

CELE KONKURSU:
- pogłębienie wiedzy o św. Józefie w oparciu o wskazany tekst biblijny, krótki komentarz i film na YouTube;
- ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli, z terenu diecezji sosnowieckiej wraz z rodzinami, których zadaniem jest wykonanie za pomocą dowolnej techniki pracy plastycznej, która powinna nawiązywać do tematu konkursu: „Św. Józef – opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin".

UWAGA!
Pomocą w poznaniu św. Józefa, jego roli i zadań w życiu Świętej Rodziny jest przywołany tekst biblijny z komentarzem (załącznik nr 1) i film na YouTube.

- sposób wykonania: praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu konkursu dowolną techniką w dowolnym formacie.
- na odwrocie każdej pracy plastycznej należy nakleić formularz konkursowy (załącznik nr 2).
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie oceniać:
trafność ujęcia tematu konkursu, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach, gdzie znajduje się regulamin konkursu wraz z załącznikami i na stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 19.03.2021 r. na adres:
Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.

31 marca 2021 r. na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach i stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu zostanie ogłoszona lista laureatów. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (519-512-816) w dniach od 20 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.


KOORDYNATOR KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel.: 604 939 060 – w razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem proszę o telefon.
STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
www.parafiapyrzowice.pl zakładka: Aktualności https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0

załacznik nr 1 - TUTAJ

załącznik nr 2 - TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs plastyczno-grafizny św. Józef - wzór troskliwego Ojca
21.01.2021

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY
Święty Józef – wzór troskliwego Ojca

PATRONAT HONOROWY:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY:
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych z klas VI-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
Pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności św. Józefa.

ZASADY UCZESTNICTWA:
8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa" z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Zakończy się on 8 grudnia 2021 r. W liście apostolskim „Patris corde", opublikowanym z tej okazji, papież Franciszek określił św. Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi". Nawiązując do ogłoszonego „Roku św. Józefa" oraz chcąc uczcić „ziemskiego ojca Jezusa", zachęcamy uczniów naszej diecezji do uczestnictwa w konkursie.

Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie pracy malarskiej (dowolna technika) lub grafiki komputerowej, jednego z wybranych tematów:
• Św. Józef – odpowiedzialny mąż i ojciec.
• Św. Józef – człowiek wielkiej wiary.
• Św. Józef – „Kapłan" domowego kościoła.

SPOSÓB WYKONANIA:
praca malarska, grafika komputerowa.

FORMAT PRACY:
• praca malarska A4 lub A3,
• grafika komputerowa: pdf

TERMIN:
Prace należy złożyć do 31.03.2021 r.
• Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz (z dopiskiem: Konkurs – Święty Józef)
• Prace graficzne w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule wiadomości wpisać: Konkurs - Święty Józef)

DODATKOWE INFORMACJE:
Do pracy należy dołączyć czytelne informacje zawierające:
- tytuł konkursu,
- wybrany temat,
- imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i adres szkoły, którą uczeń reprezentuje,
- imię i nazwisko, adres e-mail nauczyciela/opiekuna, wraz z numerem telefonu potrzebnym do kontaktu,
- podpisaną zgodę (lub skan) na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1).

Każda szkoła może nadesłać 3 prace.

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:- uczniowie klas: VI-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Jury będzie oceniać oryginalność pomysłu i twórczą inwencję ucznia. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a ich prace będzie można obejrzeć w szkolnej galerii i na profilu szkoły. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Bożena Szymonek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Małgorzata Bryzik: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załącznik nr 1 - TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs plastyczny w Roku Świętego Józefa - Św. Józef w wezwaniach Litanii
19.01.2021

Diecezjalny konkurs plastyczny w Roku Świętego Józefa
Św. Józef w wezwaniach Litanii

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie
Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie – Syberce

ADRESACI
- uczniowie szkół podstawowych kl. I-VIII z diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU
- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Św. Józefa zawartych w Litanii
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I – III szkoły podstawowej,
- klasy IV – VIII szkoły podstawowej
3. Uczniowie wykonują pracę plastyczną dowolna techniką przedstawiającą wybrane wezwanie z Litanii do św. Józefa. Pracę należy wykonać dowolną techniką na kartce z bloku technicznego w formacie A4.
4. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub przesłać pocztą) na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a, od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00 do dnia 8 marca 2021 r.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 marca 2021 r. na stronie www.katecheza.sosnowiec.pl i www.sanktuarium.bedzin.pl. Ekspozycja wybranych prac konkursowych zostanie zorganizowana w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie - Syberce.
7. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 20 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe. Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

karta i oświadczenie

 
Diecezjalny konkurs plastyczny w Roku Świętego Józefa Życie św. Józefa w obrazach
19.01.2021

Diecezjalny konkurs plastyczny w Roku Świętego Józefa
Życie św. Józefa w obrazach

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi

ADRESACI
- uczniowie szkół podstawowych kl. I-III z diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU
- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną przedstawiającą wybraną scenę z życia św. Józefa. Pracę należy wykonać dowolną techniką na kartce z bloku technicznego w formacie A-3.
3. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub przesłać pocztą) na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a, od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00 do dnia 27 lutego 2021 r.
4. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 marca 2021 r. na stronie www.katecheza.sosnowiec.pl oraz www.mater.org.pl Ekspozycja wybranych prac konkursowych zostanie zorganizowana w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi, ul. Tadeusza Kościuszki 3.
6. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 20 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
8. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe. Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

karta i oświadczenie

 

 
Diecezjalny konkurs literacki w Roku Świętego Józefa List do św. Józefa
19.01.2021

Diecezjalny konkurs literacki w Roku Świętego Józefa
List do św. Józefa

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi

ADRESACI
- uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII z diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU
- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela
- kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece św. Józefa
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Uczniowie piszą list do św. Józefa, w którym opisują aktualną i ważną sprawę dla własnej rodziny. Jednocześnie proszą Opiekuna Zbawiciela o wstawiennictwo w tej sprawie. Warto odnieść się do wybranego wezwania z Litanii do św. Józefa. List należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: maksymalnie 1 strona tekstu A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 odstępu między wierszami.
3. Po napisaniu listu należy go przesłać pocztą na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec do dnia 27 lutego 2021 r.
4. W sprawach i intencjach powierzonych św. Józefowi w przesłanych listach w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi przez cały Rok Świętego Józefa każdego 19. dnia miesiąca będzie odprawiana Msza św.
5. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 20 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla wszystkich autorów listów przewidziane są nagrody rzeczowe. Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

Karta i oświadczenie

 
Protokół wyników Diecezjalnego konkursu plastycznego Stajenka Bożego Narodzenia
16.01.2021

Sosnowiec, dn. 18 stycznia 2021 r.

L.dz. 45/WK/2021

Protokół wyników Diecezjalnego konkursu plastycznego Stajenka Bożego Narodzenia dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Diecezjalny konkurs plastyczny pt. Stajenka Bożego Narodzenia, którego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych wraz z rodzinami cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W kategorii klas I-III wzięło udział 39 uczniów. W kategorii klas IV-VIII wzięło udział 25 uczniów.

W dniu 18 stycznia 2021 r. komisja w składzie: ks. Michał Borda, ks. Józef Handerek, ks. Tomasz Zmarzły, ks. Paweł Cicirko i ks. Konrad Mruk wyłoniła zwycięzców konkursu z terenu Diecezji Sosnowieckiej:

w kategorii klas I - III
I miejsce – Bartosz Trzcionka, par. Wniebowzięcia NMP, Dąbie
II miejsce – Wiktoria Choma, par. św. Bartłomieja Ap., Jerzmanowice
III miejsce – Magdalena Latos, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Będzin

w kategorii klasy IV – VIII
I miejsce – Wiktoria Kajdańska, par. św. Franciszka z Asyżu, Niegowonice
II miejsce – Aleksandra Saft, par. Wszystkich Świętych, Siemonia
III miejsce – Alicja Korzepa. par. św. Jadwigi Śląskiej, Rogoźnik

Jury podjęło również decyzję o nagrodzeniu uczestników z poza Diecezji Sosnowieckiej:

w kategorii klas I - III
I miejsce – Wiktoria Gawda, par. MB Nieustającej Pomocy, Międzybrodzie Żywieckie
II miejsce – Emilia Tyc, par. MB Nieustającej Pomocy, Międzybrodzie Żywieckie
III miejsce – Maja Romanowicz, par. MB Nieustającej Pomocy, Międzybrodzie Żywieckie

w kategorii klasy IV – VIII
I miejsce – Julia Szczyrk, par. MB Nieustającej Pomocy, Międzybrodzie Żywieckie
II miejsce – Igor Kos, par. MB Nieustającej Pomocy, Międzybrodzie Żywieckie
III miejsce – Dominika Wolf, par. MB Nieustającej Pomocy, Międzybrodzie Żywieckie

Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody rzeczowe i dyplomy można odebrać w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a od 19.01.2021 r. do 30.01.2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00. Nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu z Międzybrodzia Żywieckiego zostaną dostarczone.

Pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Pamiątkowe dyplomy prześlemy pocztą na wskazane w kartach informacyjnych adresy.

Ks. dr Michał Borda
Przewodniczący komisji konkursowej

 
Podyplomowe studia z katechezy
15.01.2021

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne
Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej

Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach planuje otwarcie w semestrze letnim (od lutego 2021) kolejnej edycji studiów podyplomowych dla nauczycieli:

• teologiczno-katechetycznych (4 semestry) – dających kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolu, w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych
https://us.edu.pl/wydzial/wtl/studia-podyplomowe/teologiczno-katechetyczne/ 

• katechezy przedszkolnej (2 semestry) ¬ dających kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolu
https://us.edu.pl/wydzial/wtl/studia-podyplomowe/katechezy-przedszkolnej/ 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Kierownik studiów – ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sekretarz studiów – mgr Ludmiła Lach-Bartlik Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
28.10.2020

Sosnowiec, dn. 28.10.2020 r.

Drodzy Katecheci!

Uprzejmie informuję, że zawieszone zostaje przeprowadzone wszystkich etapów  XXVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 "Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom" (Dz 16, 31). Decyzja została podjęta ze względu na utrzymujący się stan epidemiczny. Nowy termin etapu szkolnego XXVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych zostanie podany w późniejszym czasie. Wówczas zostanie on przeprowadzony w szkołach na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Gliwickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Diecezji Sosnowieckiej.

Z wyrazami szacunku,

ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

 
Dekret w sprawie nowych podręczników
16.05.2020

Drodzy Katecheci!
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Można zatem od 1 września 2020 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6 lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału.


Dekret oraz Uchwała: http://www.katecheza.sosnowiec.pl/prawo/dokumenty-kocioa/598-uchwaa-w-sprawie-obowizywania-podstawy-programowej-katechezy-kocioa-katolickiego-w-polsce-i-programow-nauczania-religii-oraz-oceny-podrcznikow

Z kapłańskim pozdrowieniem,
ks. Michał Borda

 
Wydziałowa baza maili katechetów
29.03.2020

Drodzy Katecheci!

Wykorzystując czas kwarantanny, chcielibyśmy stworzyć w sekretariacie Wydziału Katechetycznego bazę mailową katechetów świeckich i zakonnych diecezji sosnowieckiej. Ułatwi to zapewne kontakt i szybkie przekazywanie Państwu bieżących informacji oraz pomocy katechetycznych.

Serdecznie proszę każdego katechetę świeckiego i zakonnego o przesłanie na maila Wydziału Katechetycznego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  następujących informacji:

Imię i Nazwisko Katechety
adres mailowy Katechety
nazwa przedszkola/szkoły, gdzie pracuje w bieżącym roku szkolnym.

Łączę wyrazy należnego szacunku, życząc zdrowia i Bożego błogosławieństwa,
ks. dr Michał Borda
Dyrektor

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2