Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Liturgiczne rozpoczęcie roku katechetycznego 2017/2018
17.08.2016

Dzień skupienia dla katechetów świeckich i zakonnych połączony z liturgicznym rozpoczęciem roku szkolnego odbędzie się dn. 28 sierpnia 2017 r.

Program:

godz. 9:30 - Wykład inauguracyjny - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa).

godz. 10:15 - Liturgia godzin, modlitwa przedpołudniowa

godz. 10:30 - Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka, okazja do spowiedzi świętej.

Po Mszy św. kawa i herbata na auli Wydziału Katechetycznego.

godz. 12:00 - wykład: Katecheza dorosłych - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa).  

Po wykładzie ogłoszenia zaproszonych gości i Dyrektora Wydziału Katechtycznego.

Spotkanie wpisuje się w obowiązkową formację katechetów świeckich i zakonnych.

W sekretariacie należy pobrać Karty formacji stałej na rok szkolny 2017/2018.

ks. dr Michał Borda

 
Sprawozdania katechetyczne na rok szkolny 2017/2018
12.08.2017

W celu pobrania sprawozdania katechetycznego dla właściwego typu szkoły proszę kliknąć zamieszczony poniżej odpowiedni link:

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna

Sprawozdania należy wypełnić na komputerze i odesłać do Wydziału Katechetycznego tylko w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku Zespołu Szkół proszę wypełnić oddzielną kartę dla każdej placówki.

Termin dostarczania sprawozdań mija 30 września 2017 r.

Dyrektor ks. Michał Borda

 
Programy i podręczniki Wydawnictwa św. Wojciecha, Paznań na rok szkolny 2017/2018
23.06.2017

Wykaz programów i podręczników do nauczania religii obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań


Przedszkole
Podręczniki według programu Kochamy dobrego Boga nr AZ-0-01/10
Dzieci trzyletnie i czteroletnie: Pan Bóg Kocha dzieci – nr AZ-01-01/10-PO/1/12
Dzieci pięcioletnie: Jesteśmy dziećmi Bożymi – nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Podręcznik według programu nr AZ-0-04/4
Dzieci sześcioletnie: Przychodzimy do Pana Boga – nr AZ-03-04/4-0

Klasy I-III szkoły podstawowej
Programu nr AZ-1-01/10: W drodze do wieczernika
Podręczniki
Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12: Kochamy Pana Jezusa
Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13: Przyjmujemy Pana Jezusa


Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Program nr AZ-2-01/10: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Podręczniki
Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11: Jestem chrześcijaninem
Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12: Wierzę w Boga
Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13: Wierzę w Kościół

Klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
Program nr AZ-3-01/10: Pójść za Jezusem Chrystusem
Podręcznik
Kl. VII (podręcznik do I kl. gimnazjum) nr AZ-31-01/10-PO-1/11: Spotkanie ze Słowem
Kl. II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12: Aby nie ustać w drodze
Kl. III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13: Żyć w miłości Boga

Szkoły Ponadgimnazjalne
Program nr AZ-4-01/10: Świadek Chrystusa
Podręcznik
Kl. I szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-41-01/10-PO-1/11: Moje miejsce w Kościele
Kl. II szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-42-01/10-PO-1/12: Moje miejsce w świecie
Kl. III i IV szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-43-01/10-PO-1/14: Moje miejsce w rodzinie

 
Zmiany personalne w Wydziale Katechetycznym
17.06.2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2017 r. ks. bp Grzegorz Kaszak dokonał następujących zmian personalnych w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu:

1. Ks. Adam Gołąb przestał pełnić funkcję Wicedyrektora Wydziału Katechetycznego. Dalej pozostaje Diecezjalnym Wizytatorem Katechizacji.

2. Ks. Michał Knapik został nowym Wicedyrektorem Wydziału Katechetycznego oraz Diecezjalnym Wizytatorem Katechizacji.

3. Ks. Dawid Kuczek został zwolniony z funkcji Diecezjalnego Wizytatora Katechizacji i mianowany Wicedyrektorem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej.

4. Ks. Mieczysław Miarka został zwolniony z funkcji Diecezjalnego Wizytatora Katechizacji.

5. Ks. Rafał Mosoń został powołany na stanowisko Diecezjalnego Wizytatora Katechizacji.

Dotychczasowym współpracownikom serdecznie dziękuję, nowomianowanym gratuluję, serdecznie witam w środowisku katechetycznym i życzę Bożego błogosławieństwa na czas realizacji zadań wyznaczonych przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka.

ks. Michał Borda

 
Pielgrzymki diecezjalne w roku szkolnym 2017/2018
17.06.2017

Uprzejmie informuję o terminach pielgrzymek diecezjalnych w roku szkolnym 2017/2018:

1. VI Diecezjalna pielgrzymka gimnazjalistów do Kalwarii Zebrzydowskiej - 3 października 2017 r. (pierwszy wtorek miesiąca października)

2. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę - 8 marca 2018 r. (czwartek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu)

ks. Michał Borda

 
Konkursy biblijne w roku szkolnym 2017/2018
14.06.2017

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziałów Katechetycznych diecezji bielsko–żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, sosnowieckiej i katowickiej. Podjęte zostały decyzje dotyczące organizowania konkursów biblijnych w roku szkolnym 2017/2018 i latach następnych.

W związku z reformą oświaty ustalono, że w roku szkolnym 2017/2018 po raz ostatni zostanie zorganizowany konkurs biblijny dla gimnazjum w formule ogólnowojewódzkiej. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs na poziomie gimnazjalnym będzie kończył się etapem diecezjalnym.

W roku szkolnym 2017/2018 konkurs biblijny dla szkół podstawowych będzie organizowany dla klas V–VII. Zakończony zostanie etapem diecezjalnym. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs biblijny dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej. Będą mogli wziąć w nim udział uczniowie klas V–VIII.

W roku szkolnym 2017/2018 konkursy biblijne zostaną przeprowadzone w oparciu o następujące księgi Pisma Świętego: konkurs dla szkół podstawowych na podstawie Ewangelii wg św. Marka, konkurs dla gimnazjum na podstawie Dziejów Apostolskich.

ks. dr Michał Borda

 
Programy i podręczniki Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2017/2018
03.06.2017

Uprzejmie informuję, że na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku obowiązują następujące programy i podręczniki Wydawnictwa Jedność:

Przedszkole
Podręczniki według programu Kochamy dobrego Boga nr AZ-0-01/10
Dzieci trzyletnie: Radosne dzieci Boże - nr AZ-01-01/10-KI-1/15
Dzieci czteroletnie: Świat dziecka Bożego - nr AZ-02-01/10-KI-3/16
Dzieci pięcioletnie : Spotkania dzieci Bożych - nr AZ-03-01/10-KI-2/15

Podręczniki według programu W radości dzieci Bożych - nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004 r.
Dzieci sześcioletnie: Kocham dobrego Boga - nr AZ-03-04/3-1
Dzieci sześcioletnie (zerówka): W świecie mojego Boga - nr AZ-03-04/3-0

Klasy I-III szkoły podstawowej
Program nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych
Podręczniki
Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12: Żyjemy w Bożym świecie
Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12: Idziemy do Jezusa
Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13: Jezus jest z nami
(kl. III SP zeszyt ćwiczeń Jezus jest z nami)

Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Program nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata
Podręczniki
Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12: Miejsca pełne BOGActw
(kl. IV SP zeszyt ćwiczeń Miejsca pełne BOGActw)
Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13: Spotkania uBOGAcające
(kl. V SP zeszyt ćwiczeń Spotkania uBOGAcające)
Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14: Tajemnice BOGAtego życia
(kl. VI SP zeszyt ćwiczeń Tajemnice BOGAtego życia)

Klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
Program nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
Podręczniki
Kl. VII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy szukają Jezusa nr AZ-31-01/13-KI-3/13
Kl. II gimnazjum: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi nr AZ-32-01/13-KI-4/14
Kl. III gimnazjum: Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa nr AZ-33-01/13-KI-1/16

Liceum i Technikum
Program dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać
dla liceum i technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać
Podręczniki
Kl. I liceum i technikum AZ-41-03/12-KI-1/12: W blasku Bożej prawdy
Kl. II liceum i technikum AZ-42-03/12-KI-2/13: Na drogach wiary
Kl. III technikum AZ-43-01/12-KI-2/14: Za progiem nadziei
Kl. III liceum i IV technikum AZ-43-03/12-KI-1/14: W bogactwie miłości

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego
24.03.2017

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce"

§ 1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.

2. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.

3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.

§ 2
1. „Program nauczania religii" z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.

§ 3
1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.

2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.

3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.

§ 4
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi przepisami.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
08.06.2017

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
08.06.2017

Do pobrania dokument w formacie doc.