Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Diecezjalny konkurs plastyczny Plakat upamiętniający Rodzinę Ulmów – historia dana i zadana dla dzieci i młodzieży diecezji sosnowieckiej
13.02.2023

Diecezjalny konkurs plastyczny Plakat upamiętniający Rodzinę Ulmów – historia dana i zadana dla dzieci i młodzieży diecezji sosnowieckiej

WPROWADZENIE
Papież Franciszek zatwierdził 17 grudnia 2022 r. dekret o męczeństwie rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej oraz ich siedmiorga dzieci. Zostali zamordowani 24 marca 1944 r. przez niemieckich żandarmów za ukrywanie w swoim domu w czasie II wojny światowej ośmiorga Żydów. Ta tragiczna historia wciąż porusza kolejne pokolenia, a sami Ulmowie w ostatnich latach stali się symbolem tych Polaków, którzy zdecydowali się pomóc prześladowanym, nierzadko narażając życie swoje i swoich bliskich. W 1995 r. zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Decyzja Franciszka oznacza, że mogą zostać beatyfikowani.
Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. św. Jana Pawła II, włączając się w upowszechnianie wiedzy o męczennikach z Markowej organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży diecezji sosnowieckiej.

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. św. Jana Pawła II

ADRESACI
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU
- rozwój tożsamości dzieci i młodzieży w poszanowaniu tradycji i historii, odkrywając heroizm i męczeństwo Polaków w ratowaniu Żydów
- zestawienie historii rodziny Ulmów z innymi losami polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,
- poszukiwanie odpowiedzi na pytania o prawdę historyczną i wpływ doświadczenia historycznego na współczesność,
- poszukiwanie pozytywnych wzorców postaw w duchu uniwersalnych wartości,
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej,
- kształtowanie postaw religijno-patriotycznych,
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych,
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej diecezji sosnowieckiej,
- uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej diecezji sosnowieckiej,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych diecezji sosnowieckiej.
3. Uczniowie samodzielnie tworzą pracę plastyczną w formacie A3, będącą plakatem poświęconym Narodowemu Dniowi Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Plakat powinien zawierać następujące części składowe:
a) nagłówek: „Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką",
b) podtytuł będący hasłem konkursu: „ Rodzina Ulmów – historia dana i zadana",
c) datę obchodów: 24 marca 2023 r.,
d) element graficzny inspirowany historią Rodziny Ulmów z Markowej.
4. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, np. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, wycinanka (bez używania materiałów nietrwałych).
5. Każdy uczeń może wykonać w ramach konkursu tylko jedną pracę.
6. Po wykonaniu pracy należy ją wysłać pocztą lub dostarczyć na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec, od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00 do dnia 13 maja 2023 r.
7. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 czerwca 2023 r., na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego www.katecheza.sosnowiec.pl. Ekspozycja wybranych prac konkursowych zostanie zorganizowana w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.
10. Do dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowanie przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej w Warszawie, ul. Targowa 25.
Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 13 czerwca 2023 r. do 24 czerwca 2023 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.

Karta informacyjna TUTAJ

Oświadczenie TUTAJ

 
Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych (2022/2023)
21.03.2023

Sosnowiec, dn. 21 marca 2023 r.

Protokół Diecezjalnej Komisji Kwalifikacyjnej XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych (2022/2023)
Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy
(Łk 4, 32)

Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
Przewodniczący: ks. dr Michał Borda
Członkowie: ks. Tomasz Flak SCJ, ks. Wojciech Bochenek SCJ, ks. Maciej Rutkowicz SCJ, ks. Sławomir Kuśmierz SCJ w dniu 21 marca 2023 r. przeprowadziła eliminacje do finału XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Katowicach, w których wzięło udział 143 uczniów.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się z diecezji sosnowieckiej następujący uczniowie:

1. Kucharski Benedykt, kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie, katecheta: Marta Czerniewicz.
2. Zimoląg Malwina, kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 16 w Dąbrowie Górniczej, katecheta: Kinga Kantor.
3. Kucharski Bogdan, kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie, katecheta: Marta Czerniewicz.
4. Gajda Ewa, kl. 7, Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi, katecheta: s. Fabia Łukjan.
5. Kożuch Mikołaj, kl. 8, Szkoła Podstawowa w Rodakach, katecheta: Irena Lelakowska.
6. Jureczko Urszula, kl. 8, Zespół Szkolno-Przedszkolno Integracyjny nr 1 w Olkuszu, katecheta: ks. Jan Rogowski.
7. Werbowska Weronika, kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, katecheta: Teresa Gęgotek.
8. Kowal Jan, kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu, katecheta: Beata Szafraniec.
9. Kolanek Bartłomiej, kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu, katecheta: Agnieszka Furtacz.
10. Wojtasik Jan, kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie, katecheta: Agnieszka Kmiecik-Stępień.
11. Dziwisz Karol, kl. 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, katecheta: ks. Robert Tomasik.
12. Polaniecka Hanna, kl. 8, Szkoła Podstawowa w Gródkowie, katecheta: Paweł Trefon.

Finał wojewódzki odbędzie się w Katowicach w dniu 20 kwietnia 2023 r. w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18.

Program Finału jest następujący:
  9.00 – rozpoczęcie funkcjonowania recepcji Konkursu WTL UŚ
10.00 – powitanie uczestników Konkursu w auli WTL UŚ
10.45 – rozpoczęcie części pisemnej Konkursu/spotkanie katechetów/opiekunów w Galerii
11.45 – wędrówka ścieżkami formacyjno-edukacyjnymi w instytucjach archidiecezjalnych
14.00 – posiłek w refektarzu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach
14.30 – ogłoszenie wyników (w razie konieczności ustna dogrywka) XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI–VIII szkoły podstawowej.

Parking dla uczestników Konkursu przewidziany został na placu wokół Katedry (wjazd od frontu Katedry, pomiędzy barierkami).

Zwycięzcom i uczestnikom gratuluję,
ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu

 
III Rejonowy Konkurs Recytatorski Twórczości Literackiej Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła"
03.03.2023

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VI – VIII) do udziału w III Rejonowym Konkursie Recytatorskim Twórczości Literackiej Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła"

Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Grzegorza Kaszaka, organizatorami są:
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Cele konkursu to:
- ukazanie bogactwa osobowości papieża św. Jana Pawła II przez obcowanie z jego twórczością literacką i jej wartościami etycznymi, moralnymi, patriotycznymi i dydaktycznymi;
- dzielenie się umiejętnościami recytatorskimi i talentem oratorskim;
- uwrażliwienie na kulturę żywego słowa;
- upamiętnienie 103 rocznicy urodzin papieża Polaka.

Zasady uczestnictwa:
- Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników.
- Zgłoszenia należy kierować tylko na adres mailowy koordynatora, do 15 maja 2023 r.
- Należy wypełnić i nadesłać poniższe formularze zgłoszenia.
- Każdy uczestnik przygotowuje jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub fragment poematu Karola Wojtyły.- św. Jana Pawła II.
- Wyboru konkursowych utworów można dokonać korzystając z następujących publikacji:
a) Karol Wojtyła „Poezje, dramaty, szkice"
b) Jan Paweł II „Tryptyk rzymski"
lub innego dowolnego wydania dzieł poetyckich Karola Wojtyły.

Kryteria oceny:
- Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-5 pkt).
- Interpretacja tekstu (intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia (0-5 pkt).
- Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) (0-5 pkt).
- Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, oryginalność występu) (0-5 pkt).

Uczestnik może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Łączny czas recytacji nie może przekraczać 5 minut. Recytacji może towarzyszyć tło muzyczne.

Termin:
Recytacja odbędzie się 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00, w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Zillingera 1, 41-206 Sosnowiec.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w tym samym dniu.

Serdecznie zapraszamy!

Koordynatorki konkursu:
mgr Anna Matusewicz- tel. 607-753-761
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
mgr Barbara Podgórska – tel.516-518-935
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Karta zgłoszeniowa TUTAJ
Zgoda na udział TUTAJ

 
"Na zawsze w naszych sercach..."
17.03.2023

Sosnowiec, dn. 17 marca 2023 r.

Drodzy Katecheci!

"Na zawsze w naszych sercach..." - serdecznie zapraszam na spotkanie modlitewne w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

Dnia 2 kwietnia 2023 r. na Placu Papieskim w Sosnowcu odbędzie się spotkanie modlitewne. W czasie ataków na św. Jana Pawła II chcemy się wspólnie modlić oraz wyrazić naszą jedność, wdzięczność i przywiązanie do św. Jana Pawła II i jego nauczania.

Spotkanie na Placu Papieskim rozpocznie się o godz. 19:30. Wcześniej (godz. 18:00) ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak odprawi Mszę świętą w parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu (ul. Józefa Pomian Pomianowskiego 2, 41-218 Sosnowiec).

Do wspólnej modlitwy różańcowej na Placu Papieskim zapraszamy wszystkich diecezjan.

Szczególne zaproszenie kierujemy do katechetów, ruchów i stowarzyszeń działających na terenie naszej diecezji, do wiernych parafii, w których czci się relikwie św. Jana Pawła II oraz do szkół im. św. Jana Pawła II.
Prosimy aby zabrać ze sobą świece.

Z serdecznym pozdrowieniem,

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu