Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Protokół kwalifikacyjny XVII WKB dla szkół gimnazjalnych
24.03.2018

W dniu 24.03.2018 r. komisja przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego do finału XVII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO zakwalifikowani zostali uczniowie:

1. Dominika Flasza, Zespół Szkół w Sławkowie, katecheta: ks. Sławomir Woźniak, 52 pkt.
2. Amelia Świeboda, Zespół Szkół w Rogoźniku, katecheta: P. Anna Dydak, 46 pkt.
3. Patrycja Makówka, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dąbrowie Górniczej, katecheta: ks. Michał Kocjan, 45 pkt.
4. Anna Kowalkowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, katecheta: P. Magdalena Nowak, 42 pkt.
5. Aleksandra Donoch, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Sosnowcu, katecheta: P. Anna Głowacz, 41 pkt.
6. Anna Kowalska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, Katecheta: P. Bożena Szymonek, 41 pkt.
7. Marcjan Zawadzki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, katecheta: P. Paweł Trefon, 41 pkt.
8. Anna Wiklik, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, katecheta: P. Maria Marzec, 40 pkt.
9. Natalia Morawiec, Szkoła Podstawowa w Ożarowicach, katecheta: ks. Mirosław Sołtysek, 38,5 pkt.
10. Michał Stano, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworznie, katecheta: P. Krystian Gierczyk, 38 pkt.
11. Kinga Borówka, Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Suchej, katecheta: P. Barbara Olech, 37 pkt.
12. Wojciech Komenda, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Będzinie, katecheta: ks. Dariusz Ludera, 37 pkt.

Finał XVII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18. Dojazd uczestników z diecezji sosnowieckiej we własnym zakresie.

Program finału:
9:00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników
9:45 – modlitwa i powitanie uczestników przez Ks. Dziekana Wydziału Teologicznego
dra hab. Antoniego Bartoszka
10:00 – rozpoczęcie części pisemnej konkursu
11:15 – spektakl „Tobiasz"
13:00 – posiłek dla uczestników konkursu
13:30 – ogłoszenie wyników części pisemnej oraz rozpoczęcie etapu ustnego *
14:00 – wręczenie dyplomów i rozdanie nagród **
* etap ustny zostanie przeprowadzony tylko w przypadku, kiedy etap pisemny konkursu nie wyłoni zwycięzców
** jeżeli nie będzie konieczności przeprowadzania etapu ustnego, wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej konkursu.

 

 
Diecezjalny konkurs literacko-historyczny
03.03.2018

Diecezjalny konkurs literacko-historyczny w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości pt.:
Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne

MECENAS KONKURSU:
- TAURON Polska Energia S.A.

PATRONAT HONOROWY:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
- Instytut Pamięci Narodowej (oddział Katowice)
- Pani Anna Maria Anders – Senator RP

PARTNERZY:
- parafie diecezji sosnowieckiej
- przedszkola, szkoły oraz instytucje wychowawcze i kulturalne diecezji sosnowieckiej
- wybrane urzędy miast, powiatów i gmin
- Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura sosnowiecka
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" – oddział w Sosnowcu
- Rycerze Kolumba
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Śląski – Koło Sosnowiec
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

PARTNERZY MEDIALNI:
- Biuro prasowe diecezji sosnowieckiej
- Dziennik Zachodni
- Telewizja internetowa Info Puls Olkusz
- Polskie Radio Katowice
- Radio eM
- Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny"
- Tygodnik Katolicki „Niedziela"
- naszemiasto.pl

ORGANIZATOR:
- Kuria Diecezjalna w Sosnowcu

ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
- odzyskanie i zachowanie pamięci historyczno-patriotycznej,
- promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec państwa i Kościoła,
- kształtowanie dojrzałej wiary poprzez pogłębienie refleksji nad walką o niepodległość,
- ożywienie osobistej wiary, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego,
- zachęta do dzielenia się refleksją na temat rodzinnych doświadczeń w zmaganiach o wolną Polskę.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy konkursowej na temat: „Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne". Tematem pracy jest rodzinne wspomnienie historyczno-patriotyczne ujęte w dowolną formę literacką (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka). Praca może być przygotowana przez samego uczestnika wydarzenia lub członka rodziny (np. wnuczek opowiada usłyszane i zapamiętane wspomnienia nieżyjącego dziadka).
3. Praca musi być wykonana zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: 2-3 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman - 12 pkt., marginesy 2,5 cm., interlinia: 1,5 wiersza.
4. Pracę należy dostarczyć wydrukowaną w 3 egzemplarzach w formacie A-4; wymagana jest dodatkowo praca w wersji elektronicznej przesłana na e-mail koordynatora.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
7. Odbiór nagród następuje w dniu rozstrzygnięcia konkursu; organizatorzy nie przesyłają dyplomów ani nagród; w przypadku nieobecności nagrodę można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY:
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać 10 wyróżnień dla autorów prac
o wybitnych walorach historyczno-patriotycznych, którzy również otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
4. Podział nagród należy do wyłącznej decyzji jury.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o szczegółach e-mailem na adres podany do korespondencji.
6. Przewidziana jest również pokonkursowa publikacja książkowa nagrodzonych prac.

TERMIN:
Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 15 maja 2018 roku na adres:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
ul. Gospodarcza 14a; 41-214 Sosnowiec, tel. 519-512-816
z dopiskiem Diecezjalny konkurs literacko-historyczny

KOORDYNATOR KONKURSU:
Ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kontakt: tel: 500-175-977; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona internetowa i materiały do pobrania: www.katecheza.sosnowiec.pl

Do pracy należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" (do pobrania) oraz „Oświadczenie autora pracy" (do pobrania).

 
Diecezjalne konkursy w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
04.01.2018

Drodzy Katecheci,
w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości zostały przygotowane następujące diecezjalne konkursy religijno-patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdecznie proszę o czynne włączenie się i przygotowanie katechizowanych uczniów do udziału w tych konkursach:

 

1. Diecezjalny konkurs pieśni patriotycznej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozstrzygnięty: 21.03.2018 r.

 

2. Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Diecezjalny konkurs literacko-historyczny na rodzinne wspomnienia patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Kuria Diecezjalna w Sosnowcu. Termin dostarczenia prac: 15 maja 2018 r. do Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.
(Regulamin konkursu)

 

3. Diecezjalny konkurs „Moja patriotyczna kapliczka" dla dzieci ze szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 18 w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 18.05.2018 r., godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Nr 18 w Dąbrowie Górniczej.

 

4. Diecezjalny konkurs wiedzy o Słudze Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim dla dorosłych, połączony z wykładem i wystawą poświęconą Wielkiemu Polakowi.
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" oddział w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 28.05.2018 r., godz. 12.30 w Wydziale Katechetycznym.

 

5. Diecezjalny konkurs plastyczny na przedstawienie godła Polski dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, par. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 13.06.2018 r., godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

 

6. Diecezjalny spektakl teatralny o tematyce patriotycznej (wstęp wolny: 27.10.2018 r., godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Szczegóły)

 

7. Diecezjalny konkurs recytatorski poezji i pieśni patriotycznej oraz na przegląd małych form teatralnych dla uczniów szkół specjalnych
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu)

 

8. Diecezjalny konkurs fotograficzny na religijny obiekt patriotyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 06.11.2018 r., godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.

 

9. Diecezjalny konkurs recytacji poezji patriotyczno-religijnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Przesłuchania: 15.11.2018 r., o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu.

 

10. Diecezjalny patriotyczny projekt edukacyjny dla wszystkich chętnych szkół na poznanie wybranej postaci historycznej (z wykorzystaniem metody projektu).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin projektu)

11. Diecezjalny konkurs niepodległościowych układów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Burmistrz Miasta Sławkowa, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: maj 2018 r.

12. Diecezjalny konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: jesień 2018 r.

Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w konkursowych zmaganiach
Ks. dr Michał Borda

 
Plebiscyt Bohater Katechezy diecezji sosnowieckiej 2018
22.11.2017

Plebiscyt BOHATER KATECHEZY Diecezji Sosnowieckiej I edycja Sosnowiec 2018

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

Patronat honorowy: Ks. Bp Grzegorz Kaszak, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Patronat medialny: Niedziela Sosnowiecka, Miesięcznik „Civitas Christiana"

Cele plebiscytu:
1. Docenienie katechetów (księży, osób świeckich, sióstr i braci zakonnych) pracujących w gimnazjach, szkołach podstawowych i średnich na terenie diecezji sosnowieckiej.
2. Poszukiwanie autorytetów – światłych nauczycieli, gorliwych wychowawców młodzieży.
3. Promowanie szkoły i podkreślenie jej wkładu w edukację i wychowanie młodzieży.

Przebieg plebiscytu:
I etap: 9 listopada 2017 do 29 stycznia 2018 r. Na tym etapie uczniowie i dyrektorzy szkół mogą zgłosić nauczyciela katechezy. Spośród nadesłanych kandydatur Kapituła plebiscytu dokona oceny merytorycznej kandydatów.
II etap: 13 marca do 30 kwietnia 2018 r. Głosowanie na Facebooku Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie to nadesłanie zgłoszenia na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana", ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dodatkowo można przesyłać zgłoszenia do Wydziału Katechetycznego, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko katechety oraz nazwę szkoły, w której uczy, a także uzasadnienie, obejmujące następujące punkty:
- dlaczego katecheta zasługuje na tytuł "Bohatera Katechezy";
- zaangażowanie w dzieła miłosierdzia;
- współpraca z parafią;
- osiągnięcia katechetyczne, pedagogiczne oraz dydaktyczne (konkursy, akademie, praca w szkole).