Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
V Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej, Pielgrzymkowej i Pieśni Liturgicznej
16.04.2014

Zapraszamy do udziału w V Diecezjalnym Festiwaul Piosenki Religijnej, Pielgrzymkowej i Pieśni Liturgicznej, który odbędzie się w ramach Spotkań Młodych Diecezji Sosnowieckiej.

Przesłuchania odbędą się w dniach 30-31 maja 2014r. Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu ul. Francesco Nullo 32.

Zespoły należy zgłaszać do 23 maja 2014r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz koncert wytypowanych przez jury laureatów, nastąpi w niedzielę 15 czerwca 2014r. na Placu Papieskim w Sosnowcu, podczas uroczystych obchodów rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Diecezji Sosnowieckiej.

Najlepsi wykonawcy wystąpią podczas Spotknia Młodych Diecezji Sosnowieckiej w dniach 27-28 września 2014r. i podczas pieszych pielgrzymek do Częstochowy.

Do pobrania dostępne: regulamin festiwalu i karta zgłoszenia.

 

 

 
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
29.03.2014

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Zmiana zapisów wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02).

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Główną zmianę merytoryczną - związaną z koniecznością wykonania wyroku - stanowi skreślenie zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.

- Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie - wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka - przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. - Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Polsce sytuacji prawnej, nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych - dodaje.

Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).

Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać.

- Do tej pory było tak, że najczęściej pisemnych oświadczeń wymagano jedynie od osób, które chciały by ich dzieci chodziły na etykę. Bywało, że wszystkie oświadczenia miały jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawiała zajęć z etyki trudno dociec było ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka do tej pory była trudno dostępna – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska.

Nowe zapisy zaczną obowiązywać 1 września 2014 r.

Treść rozporządzenia
Treść uzasadnienia

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
03.03.2014

ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Uprzejmie informuję, że 1 marca 2014 r. Ks. Bp Grzegorz Kaszak podpisał Dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej (Dekret tutaj). Zgodnie z nim, wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Oznacza to, że od 1 września 2014 r. we wszystkich klasach pierwszych szkół podstawowych (niezależnie od wieku dzieci) należy wprowadzić nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie. Nowa Podstawa zakłada przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej z klasy drugiej do trzeciej szkoły podstawowej. Zmiana ta podyktowana jest przesunięciem obowiązku szkolnego na dzieci 6-cio letnie, dyrektywami Komisji Wychowania Katolickiego KEP i koniecznością dostosowania Podstawy programowej katechezy do europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Przypominam, że zgodnie z Dekretem w sprawie podręczników katechetycznych obowiązujących w Diecezji Sosnowieckiej (L.dz. 151/2013) podpisanym przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 1 marca 2013 r. w szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Sosnowieckiej należy korzystać wyłącznie z podręczników Wydawnictwa JEDNOŚĆ i Księgarni św. Wojciecha. Wydawnictwa informują jednocześnie o wycofaniu w tym roku z druku starych podręczników.
W związku z podpisaniem przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka Dekretu w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej, serdecznie proszę Katechetów o przekazywanie informacji, że wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Bardzo proszę, aby powiadamiać wszystkich rodziców dzieci, które będą uczęszczać do klas pierwszych o zaistniałych zmianach, by nikt nie czuł się zaskoczony.

Ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Rok szkolny 2013/2014
11.06.2013

W roku szkolnym 2013/2014 pielgrzymka dla gimnazjalistów odbędzie się:

 

3 czerwca 2014 - Diecezjalna Pielgrzymka Gimnazjalistów do Kalwarii Zebrzydowskiej

 Poniżej zamieszczam ramowy program pielgrzymki:


10.30 – Bazylika Kalwaryjska (zawiązanie wspólnoty, sakrament pokuty i pojednania)
11.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka
12.15 – Czas na posiłek
12.45 – Wyjście na Kalwaryjskie Dróżki.

 
Informacja
31.05.2013

Strona Wydziału Katechetycznego używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.