Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
XII Konkurs Papieski pod hasłem „Moje Westerplatte”
11.02.2016

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

XII Konkurs Papieski pod hasłem „Moje Westerplatte".
Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs poświęcony wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz młodzieży polonijnej z USA.

Szczegóły w załączniku 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
11.02.2016

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym,

Jubileusz Chrztu Polski 966-2016
Bądźcie wierni łasce chrztu świętego.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 31 maja 2016 r.

szczegóły w załączniku - regulamin

 
Zaproszenie na konferencję
10.02.2016

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. organizujemy wojewódzką konferencję poświęconą kształceniu dzieci przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej pt. Kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne dzieci. Zadania dla nauczycieli i rodziców.

Adresujemy ją do: przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących przedszkola, szkoły, poradnie, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Na konferencję zapraszamy Państwa do Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, ul. Ligonia 46.

Szczegółowe informacje i zapisy: www.metis.pl/content/view/2403/

 
Spotkanie Komisji Wychowania Katolickiego z Minister Edukacji Narodowej
09.02.2016

O kwalifikacjach nauczycieli religii – spotkanie przedstawicieli Episkopatu z Minister Anną Zalewską.

Nowelizacja porozumienia między Episkopatem, a MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii była tematem kolejnego spotkania z Minister Anną Zalewską.

Przedstawiciele Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski byli dziś gośćmi Minister Edukacji Narodowej na kolejnym spotkaniu roboczym. Głównym celem spotkania była kontynuacja prac związanych z nowelizacją „Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii".

– Dotychczasowe porozumienie pochodzi z roku 2000 i wymaga nowelizacji – powiedział bp. Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. – Planowane zmiany w dokumencie mają dotyczyć m.in. ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego przygotowania katechetyczno-pedagogicznego oraz dostosowania wymagań kwalifikacyjnych do obowiązujących przepisów w zakresie kształcenia nauczycieli – dodał bp. Marek Mendyk.

Minister Anna Zalewska nawiązała podczas spotkania do rozpoczęcia ogólnopolskiej debaty oświatowej, której finał nastąpi w czerwcu w Toruniu.

– Pod koniec czerwca kończymy cykl ogólnopolskich debat, po których zostanie przedstawiony plan zmiany systemu oświaty – przyznała szefowa MEN. – Pracujemy nad podstawami programowymi, które nie będą przypisane do etapów kształcenia, ale do tego, co dziecko na każdym etapie swojego życia musi umieć – dodała Minister edukacji.

W spotkaniu udział wzięli Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Maciej Kopeć, wiceminister MEN oraz bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, ks. Piotr Tomasik, Koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP i ks. Marek Korgul, Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
Zaproszenie na wojewódzką konferencję
08.02.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2016 r. organizujemy V wojewódzką konferencję poświęconą wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci pt. Małe dziecko niepełnosprawne - kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie kompleksowych rozwiązań w opiece i udzielaniu wsparcia w szczególności małym dzieciom niepełnosprawnym.

Uczestnicy konferencji zapoznani zostaną z najnowszą wiedzą naukową i działaniami praktycznymi związanymi z diagnostyką i usprawnianiem dzieci oraz wspieraniem ich rodzin.

Adresujemy ją do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przedstawicieli instytucji pracujących z małym dzieckiem i/lub prowadzących wczesną interwencję dzieci.

Koordynatorzy konferencji: Małgorzata Spendel, Ewa Fiedziukiewicz

Szczegółowe informacje i zapisy: www.metis.pl/content/view/2400/

 
Rekolekcje dla dziewcząt (od 15 roku życia)
03.02.2016

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje dla dziewcząt (od 15 roku życia).
W czasie ferii m.in. w małopolsce odbyła się pierwsza "tura". Uczestniczki miały okazję przeżyć piękne chwile pod jednym dachem z Panem Bogiem, stworzyć niezwykłą wspólnotę oraz rozwijać swoje talenty aktorskie przez twórcze opracowywanie poszczególnych uczynków miłosierdzia. Relacje z tych dni można zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=_g71QB35i9w​
https://www.youtube.com/watch?v=HLlcUw1U1os

Kolejna odsłona rekolekcji odbędzie się również w Siedlcu koło Krzeszowic w czasie ferii zimowych czyli 23-26 II 2016.Dla zachęty można posłużyć się tym filmikiem: ​

https://www.youtube.com/watch?v=48Dx91VYcrs

rekolekcje skończą się w piątek przed południem - będzie można zostać jeszcze w Krakowie żeby trochę pozwiedzać

Szczegółowe informacje dla chętnych :
zaczynamy we wtorek 23. II. 2016 o godzinie 13:00

kończymy w pt 26. II. 2016 około 10:00

NIEZBĘDNIK UCZESTNICZEK:
1) Pismo Święte i notatnik
2) ZGODA Rodzica (lub prawnego Opiekuna) jeśli nie masz jeszcze 18 lat
3) aparat fotograficzny (lub telefon z możliwością nagrywania filmików )
4) śpiwór (lub bieliznę pościelową) oraz ciepłe i wygodne ubrania
5) leki - jeśli jakieś zażywasz
6) przynajmniej jedną Koleżankę (lub Siostrę rodzoną)
7) otwarte serce i głowę pełną pomysłów :)
8) instrument muzyczny na którym grasz

koszt rekolekcji: dobrowolna ofiara​

s. Judyta Lisek ZDCh

 
 
Zapraszmy do wzięcia udziału w konkursie
03.02.2016

KONKURSU NA PROGRAM RESOCJALIZACYJNY INSPIROWANY PRZYPOWIEŚCIĄ BIBLIJNĄ


- Organizatorem konkursu: Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach.
- Przedmiotem konkursu jest opracowanie programu resocjalizacyjnego dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Wojkowicach (dalej jako „praca" lub „program").
- Tematyka programu musi być inspirowana przypowieścią biblijną;
- Program musi spełniać wymagania wynikające z zarządzenia nr 2/04 Dyrektora Generalnego   Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.
- Adresatami konkursu są studenci pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem studentów pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną, a także studenci psychologii i teologii.
- Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jeden (1) program.
- Program musi zostać sporządzony w języku polskim w formie elektronicznej lub wydrukowany.

Szczegółowe informacje w załączniku

 
Polacy wybrali w "referendum" religię w szkole - komentarz rzecznika KEP
03.02.2016

Lekcje religii w szkole są dobrowolne. Odbywają się na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Jakie są więc wyniki tych wyborów, swoistego „referendum"?

Zgodnie z danymi przekazanymi z diecezji do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło w Polsce ponad 87 % uczniów. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco: 83,9 % dzieci w przedszkolach; 91,5 % uczniów w szkołach podstawowych; 90,8 % w gimnazjach; 84,8 % w liceach ogólnokształcących; 84,6 % w technikach zawodowych i 89, 5 % w szkołach zawodowych uczy się religii. Dane z poprzednich lat wyglądają podobnie.

Dlaczego rodzice lub pełnoletni uczniowie wybierają religię w szkołach? Jednym z wielu powodów jest fakt, że nauczyciele religii pomagają rodzicom w wychowaniu ich dzieci. Badania naukowe wykazują, że dzieci, które uczestniczą w lekcjach religii są mniej podatne na zachowania patologiczne związane chociażby z używaniem narkotyków czy dopalaczy. Religia to nie tylko informacja, ale pozytywna formacja obywateli oparta na wartościach chrześcijańskich.

Nic więc dziwnego, że w wielu krajach Europy nauczanie religii jest finansowane ze środków publicznych. Polska odpowiada standardom europejskim. Nie można przy tym zapomnieć, że zdecydowana większość podatników w naszym kraju to katolicy, którzy – według Konstytucji RP – podobnie jak inni obywatele „mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami" (art. 53, ust 3) o czym przypomniało Prezydium KEP w specjalnym komunikacie.

Rodzice i pełnoletni uczniowie wybrali lekcje religii w szkole w obecnej formie. Czy Państwo Polskie będzie respektowało ten wybór?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

 
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dotyczący nauczania religii w szkole
03.02.2016

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dotyczący nauczania religii w szkole

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce. Dzisiaj Kościół może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z nas pamięta, ile to kosztowało ofiar i odwagi ze strony społeczeństwa katolickiego w naszym Kraju. Poprzez przywrócenie nauczania religii w szkole została naprawiona jedna z krzywd, która spotkała ludzi wierzących w czasach systemu totalitarnego.

1. Szanując opinię obywateli podpisanych pod wskazanym wyżej projektem, należy wziąć pod uwagę wolę kilku milionów rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Zgodnie z danymi przekazanymi przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87 % dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, iż lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy są organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów, na mocy art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii jest odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48).

2. Finansowanie lekcji religii związków wyznaniowych z budżetu państwa nie tylko nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych, ale jest formą realizowania zasady współdziałania Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz Państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP).

3. Domaganie się przez autorów projektu ustawy, aby nauczanie religii było finansowane przez Kościół lub rodziców, oznacza w istocie dodatkowe obciążenie rodziców – członków Kościoła, których dzieci uczęszczają na katechezę w szkole. Nie można przy tym zapominać, iż zdecydowana większość podatników w Polsce to katolicy, którzy przeznaczają swoje podatki także na finansowanie szkół.

4. Należy ponadto zauważyć, że nauczanie religii w publicznym systemie oświaty ma miejsce w wielu krajach Europy i jest ono finansowane ze środków publicznych. Regulacje prawne w tej materii przyjęte w prawie polskim odpowiadają zatem standardom europejskim. Nie jest bowiem możliwe świadczenie pracy przez pracownika bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.

5. Przypominamy, że nauczanie religii, poza wymiarem ewangelizacyjnym, ma także swój szczególny wymiar humanistyczny i kulturowy. Wprowadza bowiem w historię i kulturę, zarówno duchową, jak i materialną Polski i świata. Nie da się bowiem dobrze zrozumieć historii, kultury, literatury, czy sztuki bez znajomości chrześcijaństwa, w tym również tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu.

6. Nauczanie religii ma także bardzo ważny aspekt wychowawczy. Dzieci i młodzież mają prawo do tego, aby na lekcji religii rozmawiać o swych problemach, dylematach, obawach i radościach. W praktyce uczący religii są osobami zaufania publicznego. Dlatego nie powinno się odbierać dzieciom i młodzieży okazji do rozmowy o wartościach chrześcijańskich w środowisku szkolnym, tym bardziej w tak ważnym dla nich czasie dorastania i kształtowania charakterów. Badania społeczne jasno wykazują, że formacja religijna wyraźnie przekłada się na jakość codziennego życia i pozytywne wybory człowieka. Szkoła „światopoglądowo neutralna" lub „świecka", z której religię się wyklucza, przeciwna jest fundamentalnym zasadom wychowawczym. Taka szkoła w rzeczywistości zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą.

7. Dziękujemy katechetom świeckim i duchownym za ich pełen poświęcenia trud nauczania religii, który jest służbą dla młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy wdzięczni także władzom świeckim, które – szanując wolę obywateli – troszczą się o właściwą organizację nauczania religii w placówkach oświatowych.

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

 
Propozycja redakcji kwartalnika "Ethos"
02.02.2016

Szanowni Państwo,
chcemy polecić Państwa uwadze wydawany przez Instytut Jana Pawła II KUL kwartalnik „Ethos".

Pismo podejmuje ważne zagadnienia kulturowe i stara się je przedstawić w różnych aspektach, dlatego poszczególne tomy mają charakter monograficzny. Tytuły ostatnio wydanych numerów: „Przyszłość humanistyki" (nr 109), „Szaleństwo" (nr 110), „Transhumanizm" (nr 111) (w przygotowaniu „Ethos filozofii", nr 112).

Kwartalnik dostępny jest w wersji papierowej (w prenumeracie, poprzez indywidualne zamówienia, a bieżący numer w salonach EMPiK) oraz w plikach elektronicznych (w wersji elektronicznej można również nabyć pojedyncze artykuły).

Więcej informacji o piśmie oraz o dotychczas wydanych i planowanych numerach kwartalnika „Ethos" można uzyskać pod adresem internetowym: www.ethos.lublin.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym pismem,
Redakcja kwartalnika „Ethos"

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3