Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
TRWA REKRUTACJA 2024/2025
26.05.2024

Twoje Dziecko w Dobrych Rękach

W dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka szkoły, która będzie bezpieczna, nowoczesna i otwarta na jego potrzeby. W Naszej Szkole Podstawowej te marzenia stają się rzeczywistością.

Pasja, Nauka, Tradycja i Nowoczesność

Nasza szkoła to miejsce, gdzie pasja spotyka się z nowoczesną edukacją, a tradycja harmonijnie współgra z innowacyjnością. Już na pierwszym etapie edukacji nauczyciele pomagają odkrywać talenty i potencjał uczniów. Uczymy akceptacji i szacunku dla siebie i innych, rozwijając w nich poczucie odpowiedzialności za siebie, rodzinę i społeczność.

Wartościowe Wsparcie i Rozwój

Otwieramy naszych uczniów na świat wartości, kształtując postawy takie jak gotowość do podejmowania ryzyka, odporność na niepowodzenia oraz umiejętność ich przezwyciężania. Dbamy o rozwój psychiczny, zapewniając opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Każdy uczeń jest dla nas najważniejszy, a my jesteśmy dla niego zawsze, gdy nas potrzebuje.

Partnerstwo z Rodzicami

Współpracujemy z rodzicami, wiedząc, jak ogromne znaczenie ma ich wsparcie dla postępów w nauce dzieci. Organizujemy liczne inicjatywy integrujące całą społeczność szkolną, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli wspólnie działać na rzecz edukacji i wychowania.

Kształtowanie Postaw i Empatii

Nasza szkoła uczy wrażliwości na potrzeby innych. Organizujemy i uczestniczymy w akcjach wolontariatu, pomagając potrzebującym oraz kultywując wartości rodzinne i społeczne, które są fundamentem życia.

Kompetencje Językowe i Cyfrowe

Od najmłodszych lat rozwijamy kompetencje językowe, oferując zajęcia z języka angielskiego z native speakerem oraz przygotowując do międzynarodowych egzaminów językowych. Stawiamy również na kompetencje techniczne i cyfrowe – od programowania po robotykę i mechatronikę.

Wszechstronny Rozwój Fizyczny

Dbamy o aktywność ruchową uczniów poprzez zajęcia sportowe, basen, gimnastykę korekcyjną, aerobik, yogę, wyjazdy rekreacyjne i wiele innych form aktywności. Zapewniamy nowoczesne zaplecze sportowe, aby nasi uczniowie mogli rozwijać swoje talenty fizyczne.

Indywidualne Podejście i Nowoczesne Technologie

Nasza szkoła stawia na indywidualne podejście do ucznia. Małe grupy zajęciowe, interdyscyplinarne klasy oraz innowacyjne programy nauczania zapewniają komfort nauki i rozwój zainteresowań. W czasach pandemii udowodniliśmy nasze kompetencje cyfrowe, otrzymując Certyfikat Szkoła w Chmurze Microsoft. W roku 2024 r. jesteśmy Laureatem w IT Fitness Test.

Dołącz do Nas!

Sosnowiecki Katolik to szkoła nowoczesna, oparta na wartościach i tradycjach, gotowa sprostać wyzwaniom współczesności. To miejsce, gdzie każdy uczeń znajdzie wsparcie i inspirację do nauki. Wspólnie stawiamy na rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak elastyczność poznawcza, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myślenie oraz kreatywność.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Sosnowcu i współtworzenia naszej wyjątkowej społeczności. Razem budujemy przyszłość pełną wartości, wiedzy i pasji!

Na stronie internetowej szkoły znajdą Państwo multimedialne informacje, ulotki oraz banery reklamowe, które można pobrać i udostępniać w Państwa środowisku - http://katolik.sosnowiec.pl/2024/05/25/trwa-rekrutacja-20242025/

 

 
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, 23.05.2024 r.
24.05.2024

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN"
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.
Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.
Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.
Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych
Stegna, 23 maja 2024 r.

 
Protokół wyników Diecezjalnego konkursu plastycznego pt.: "Jestem w Kościele"
25.05.2024

Sosnowiec, dn. 24 maja 2024 r.

L.dz. 674/WK/2024

Protokół wyników Diecezjalnego konkursu plastycznego pt.: "Jestem w Kościele" dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

W diecezjalnym konkursie plastycznym pt. "Jestem w Kościele", którego adresatami byli uczniowie klas I-IV szkół podstawowych wzięło udział 23 uczniów.

W dniu 24 maja 2024 r. komisja w składzie: ks. Michał Borda (przewodniczący), ks. Tomasz Flak SCJ, ks. Paweł Cicirko, Anna Głowacz i Grażyna Kubiczek wyłoniła zwycięzców konkursu:

I miejsce: Sylwia Bielak, kl. III, Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku, katecheta Anna Jaźwiec.
II miejsce: Wojciech Pawelec, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 15 w Sosnowcu, katecheta Beata Lis-Pawelec.
III miejsce: Lilianna Dąbrowska, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 48 w Sosnowcu, katecheta s. Honorata Niemiec.
IV miejsce: Zuzanna Sapiechowska, kl. I, Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku, katecheta Anna Jaźwiec.
V miejsce: Martyna Pietrowska, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu, katecheta Katarzyna Głowacz.
Wyróżnienia: dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu.

Wszystkim gratulujemy!

Rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę 2 czerwca 2024 r. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14. Zapraszamy wszystkich uczestników z rodzicami i katechetami na Mszę św. o godz. 11:00, po której rozdamy nagrody.

ks. Michał Borda

 
Komunikat ze spotkania Zespołu Roboczego KEP ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii. Spotkanie odbyło się 15 maja 2024
16.05.2024

Komunikat ze spotkania Zespołu Roboczego KEP ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii. Spotkanie odbyło się 15 maja 2024

W dniu 15 maja 20204 roku Zespół Roboczy Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W spotkaniu, w którym wzięli także udział eksperci, stronie państwowej przewodniczyła Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w MEN, stronie kościelnej bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania KEP. Strona kościelna przedstawiła wątpliwości odnoszące się do projektu zmian w Rozporządzeniu o nauczaniu religii, zwłaszcza możliwości łączenia oddziałów przedszkolnych lub klas przy maksymalnej dużej liczbie uczniów 30 lub 25, a także przyjęcia zasady łączenia klas w ramach etapów edukacyjnych, programowo różnych, niekoniecznie sąsiadujących (np. klasa IV i VIII szkoły podstawowej). Zwrócono uwagę, że takie rozwiązania utrudnią realizację prawa do dostępu do lekcji religii dla uczniów, których rodzice (lub oni sami) tego sobie życzą. Strona kościelna wysunęła postulat zmniejszenia liczby uczniów w klasach łączonych oraz łączenia klas równoległych. Wskazano, że w uzasadnieniu zmian nie został wzięty pod uwagę dotkliwy społecznie skutek w postaci zwolnień z pracy wielu nauczycieli religii. Zwrócono uwagę, że w mechanizmie łączenia klas, podobnie jak w przekształcaniu wychowania do życia w rodzinie w edukację zdrowotną nie może zabraknąć głosu rodziców, na których przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za wychowanie ich dzieci.

Strona kościelna zaapelowała o przestrzeganie właściwego trybu procedowania zmian w Rozporządzeniu, który domaga się porozumienia strony państwowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych, co wynika z ustawy o systemie oświaty, ale także z zapisów Konstytucji oraz Konkordatu. Strona kościelna postulowała o zasięgnięcie zdania innych Kościołów i związków wyznaniowych, oraz wydłużenie czasu na przygotowanie uzgodnionych zmian, które – aby nie spowodowały chaosu – winny wejść w życie najwcześniej od 1 września 2025 roku.

Ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

 
Zakończeniu roku katechetycznego
26.04.2024

Sosnowiec, dn. 26 kwietnia 2024 r.

Drodzy Katecheci,

uprzejmie informuję, że ingres do katedry nowego biskupa diecezjalnego Artura Ważnego zaplanowano 22 czerwca 2024 r. (sobota). Już dzisiaj zatem zapraszam wszystkich nauczycieli religii diecezji sosnowieckiej do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu na to wydarzenie. W związku z tym nie spotkamy się, jak to było planowane, na zakończeniu roku katechetycznego w kościele na ul. Gospodarczej. Karty formacyjne proszę dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Wydziału Katechetycznego do końca czerwca 2024 r.

Pozdrawiam,
ks. dr Michał Borda

 
Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczno-Socjologiczne pt. „Edukacja religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy"
25.04.2024

Mamy ogromy zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczno-Socjologiczne pt. „Edukacja religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy", które odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 14-15 czerwca 2024. W załączniku przesyłamy zaproszenie. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod następującym adresem: https://forms.gle/3dYAopZLHwDM7J287. Udział w konferencji jest całkowicie darmowy.
Zaproszenie TUTAJ

 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
19.04.2024

Szczęść Boże!
Kontaktuję się z ramienia Koła Naukowego Teologów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Nasz Wydział już niebawem rozpoczyna rekrutację m.in. na kierunki: Teologia pastoralna, Teologia Nauczycielska, Teologia Ogólna i Nauki o rodzinie.

W związku z tym przesyłam film promocyjny przedstawiający w przystępny sposób informacje mogące zainteresować potencjalnych kandydatów, szczególnie młodzież.

Bardzo prosimy o pomoc poprzez udostępnienie tego filmu katechetom liceów i techników, z prośbą aby rozesłali go wśród młodzieży zaangażowanej w grupy parafialne oraz o wyświetlali go na katechezie

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=zIPyTe4cnto 

Z góry dziękuję za pomoc.

Z wyrazami szacunku,

Anna Łukawska - Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Teologów.

 
Strefa Młodych Festiwal
27.03.2024

Drodzy Katecheci,
Dziękujemy za poświęcona uwagę podczas spotkania 16 marca.

Prezentowaliśmy wtedy działania Fundacji Muza Dei - Centrum Nowej Kultury, a przede wszystkim mówiliśmy o ogólnopolskim wydarzeniu dla młodych Strefa Młodych Festiwal
www.strefamlodychfestiwal.pl 
www.fb.com/strefamlodychfestiwal 

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2024 roku w Arenie Sosnowiec i chcemy Was ponownie zaprosić, ale także poprosić o wsparcie w promocji wydarzenia wśród młodzieży.

W poniższym linku wysyłam materiały, które mogą posłużyć do promocji w szkołach lub miejscach, gdzie przebywa młodzież.
https://drive.google.com/drive/folders/1-CR-6pmHUqvYR9-2faJM5O73NTMPCI77

Produkujemy także materiały drukowane - ulotki, broszury, plakaty - jeśli jest potrzeba, by dostarczyć Wam materiały proszę w odpowiedzi o informację jakie materiały oraz ilość.

W tych wyjątkowych dniach, gdy celebrujemy Misterium Paschalne, pragniemy złożyć życzenia. Niech nadchodzące święta będą czasem umocnienia wiary i niech każdy dzień przynosi nowe siły do dawania świadectwa bliźnim.

-----------------
Bartosz Zdechlikiewicz
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: +48 504 415 929
www.muzadei.pl
ul. Wiejska 2 | 41-253 Czeladź

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
23.03.2021

Do pobrania dokument w formacie doc