Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
26.01.2016

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, Zakład Karny w Wojkowicach oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36). Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy penitencjarnej. Współczesne wyzwania". Konferencja wpisuje się w diecezjalne obchody Roku Jubileuszu Miłosierdzia i działalność Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie (oddział Sosnowiec).

Data: 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Plan konferencji:
9:00 - 10:00 - Msza Święta – Kościół Jubileuszowy Roku Miłosierdzia – Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej – Przejście przez Drzwi Święte
10:30 - 11:00 - Rejestracja uczestników konferencji
11:00 - 11:15 - Przywitanie Gości – uroczyste otwarcie Sympozjum
11:15 - 12:00 - I część obrad – wystąpienia plenarne
     - P. prof. dr hab. Marek Walancik Jak zachować równowagę w sferach życia człowieka?
     - ks. dr Michał Borda Troska o więźniów w nauczaniu papieża Franciszka
     - ks. dr Paweł Wojtas Możliwości i ograniczenia posługi religijnej w polskim systemie penitencjarnym. Nasze relacje międzynarodowe
12:00 - 12:30 - Przerwa kawowa

12:30 - 14:00 - II część obrad
     Panel I Możliwości i ograniczenia posługi duszpasterskiej w polskim systemie penitencjarnym
     Panel II Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy z osadzonymi młodocianymi
14:00 - 15:00 - Lunch - WSB Dąbrowa Górnicza
15:00 - 17:00 - III część obrad
     Panel III Rola kapelana w kontekście pracy z funkcjonariuszami służby więziennej i pracownikami
     Panel IV Kontakt kapelana z osadzonym i chorymi i wieku senioralnym
     Panel V Posługa duszpasterska po opuszczeniu zakładu karnego
ok. 17:00 - zakończenie konferencji

Udział w konferencji duchowieństwa i katechetów diecezji sosnowieckiej jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie: www.wsb.edu.pl/penitencjarna

 

 
Konkursy biblijne w roku szkolnym 2016/2017
07.04.2016

Uprzejmie informuję o tematyce konkursów biblijnych w roku szkolnym 2016/2017:

- XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych: Ewangelia wg. św.Mateusza

- XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla gimnazjów: Pierwszy List św. Pawła Ap. do Koryntian, Drugi List św. Pawła Ap. do Koryntian.

W przyszłym roku szkolnym za organizację konkursów biblijnych odpowiada Diecezja Bielsko-Żywiecka.

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Pielgrzymka Gimnazjalistów naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej
07.04.2016

Jubileuszowa Pielgrzymka Gimnazjalistów naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej rozpocznie się we wtorek 7 czerwca 2016 r.

W programie:

10:00 - rejestracja uczestników na Placu Rajskim i przejście przez Drzwi Święte

10:30 - zawiązanie wspólnoty w bazylice i okazja do spowiedzi w bazylice i na Placu Rajskim.

11:00 - Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. dr. Mariusza Karasia w kościele głównym.

12:00 - czas na posiłek, Ojcowie Bernardyni zapraszają na herbatę.

12:30 - zbiórka przy ołtarzu polowym i wspólne wyjście na Drogę Krzyżową.

Dyrektorzy wszystkich szkół gimnazjalnych w naszej diecezji otrzymali stosowną informację już w sierpniu ubiegłego roku.

Bardzo prosimy katechetów i proboszczów, aby tak zorganizowali przyjazd gimnazjalistów, by ta pielgrzymka miała rzeczywiście charakter diecezjalny w Roku Jubileuszu Miłosierdzia, w 1050. rocznicę chrztu Polski.

ks. Michał Borda

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
11.02.2016

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym,

Jubileusz Chrztu Polski 966-2016
Bądźcie wierni łasce chrztu świętego.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 31 maja 2016 r.

szczegóły w załączniku - regulamin

 
„Biblijne święta i tańce żydowskie” - zaproszenie dla katechetów.
27.01.2016

Centrum Arrupe serdecznie zaprasza Katechetów na trzydniowa sesję pt. „Biblijne święta i tańce żydowskie".

Szczegółowe informacje o sesji zamieszczone są poniżej w załącznikach:

załącznik 1

załącznik 2

 
Zapraszam do grona prenumeratorów "Katechety"
08.12.2015

Zapraszam do grona prenumeratorów "Katechety"

W imieniu redakcji zapraszam do prenumeraty „Katechety". Pismo adresowane jest do wychowawców katolickich, a więc do rodziców, nauczycieli i duszpasterzy. Od 2016 roku „Katecheta" będzie ukazywał się jako kwartalnik, będzie zawierał więcej stron, ale prenumerata będzie tańsza.

W 2016 r. koszt prenumeraty (4 numery) wyniesie 98,00 zł wraz z przesyłką, e-prenumerata (jako e-book) – 80 zł. Zamawiając prenumeratę otrzymują Państwo 30% rabatu na wszystkie książki Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

„Katecheta" pragnie kontynuować dobre tradycje, tworząc współczesną pedagogikę katolicką. Daje okazję do wymiany doświadczeń katechetycznych, wspiera katechetów, prezentuje treści dotyczące formacji wychowawców i relacje z najnowszych badań. Czasopismo chce inspirować, motywować i ubogacać posługę wychowawców.

W najbliższych numerach m.in. zostaną podjęte następujące tematy:
aktualność i znaczenie pedagogiki katolickiej,
konflikt pokoleń – problem realny czy medialny,
relacje wychowawcze w rodzinie, duchowość wychowawców,
rola wartości w wychowaniu, obrona wiary w świecie pluralistycznym.
Wśród materiałów praktycznych warto polecić:
katechezy o chrzcie i przykazaniach, pomysły na spotkania z ministrantami,
propozycje letnich rekolekcji dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie: www.katecheta.pl.

ks. dr Michał Borda