Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
10.04.2024

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

9 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Głównym motywem spotkania było wyrażenie opinii oraz wypracowanie stanowiska wobec spraw bieżących związanych z nauczaniem religii oraz troską o wychowanie dzieci i młodzieży.

Komisja pragnie przypomnieć, że lekcja religii obecna od ponad 30 lat w przestrzeni szkolnej daje wiele dobra. Wychowuje w wierze i wprowadza w świat wartości takich jak dobro, prawda, piękno. Uczy poczucia sprawiedliwości i wrażliwości na potrzeby człowieka. Pomaga także młodym ludziom odkryć i zrozumieć sens własnego życia wobec różnorakich wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych. Bazując zatem na zasadzie komplementarnego i integralnego wychowania człowieka należy dołożyć wszelkich starań, aby programując proces edukacyjny nie zabrakło przestrzeni do wychowania religijnego i etycznego.

Stosownie do apelu Konferencji Episkopatu Polski z ostatniego posiedzenia w Warszawie w marcu br. Komisja ufa, że wszystkie sprawy dotyczące planowanych zmian w zakresie lekcji religii będą tematami merytorycznego dialogu między Rządem RP i Kościołem w duchu zaufania i troski.

Członkowie i konsultorzy Komisji wyrażają jednak sprzeciw wobec rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, likwidującego wliczanie do średniej ocen noty z religii/etyki. Uważają decyzję Ministerstwa za krzywdzącą uczniów uczęszczających na religię. Przypominają, że w trakcie konsultacji były wysyłane liczne petycje z całej Polski, niektóre zawierające kilkanaście tysięcy podpisów. Głos wielu tysięcy nauczycieli, wychowawców i rodziców nie został uwzględniony.

Komisja wyraża także sprzeciw wobec zapowiadanych działań legislacyjnych Ministra Edukacji odnośnie do zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Komisja z nadzieją postrzega starania powstałego Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Jednocześnie wyraża chęć dalszej współpracy i dialogu celem wypracowania Statutu Stowarzyszenia pozwalającego na unormowanie Stowarzyszenia na płaszczyźnie prawa kościelnego.

Komisja apeluje do rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz duchownych o wzajemne zrozumienie i odpowiedzialną troskę o religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Komisja zapewnia, że stoi po stronie nauczycieli religii martwiących się o własną pracę oraz po stronie rodziców i samych uczniów, którzy pragną, aby nauczanie lekcji religii odbywało się w szkole.

Warszawa, 10 kwietnia 2024

Ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

 
Etap diecezjalny 28. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
18.04.2024

Etap diecezjalny 28. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w budynku Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbył się etap diecezjalny 28. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół ponadpodstawowych. Zakres tematyczny konkursu, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana", w tym roku szkolnym obejmował Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

Komisja konkursowa w składzie: ks. dr Michał Borda (przewodniczący), p. mgr lic. Ewa Felis (diecezjalny doradca metodyczny religii) oraz p. mgr Anna Głowacz (diecezjalny doradca metodyczny religii) wyłoniła zwycięzców, którzy będą reprezentować diecezję sosnowiecką w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2024 r. w Niepokalanowie:

1 miejsce: Anna Kutek, IV Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, katecheta Anna Matusewicz;
2 miejsce: Zuzanna Budzik, II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, katecheta Milena Stasikowska;
3 miejsce: Urszula Jureczko, IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, katecheta Małgorzata Bryzik.

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia:
- Filip Jachym, Technikum nr 4 Transportowe (CKZiU) w Sosnowcu, katecheta Ewa Skotniczna;
- Wiktoria Polańska, II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, katecheta Anna Zawadzka;
- Julia Mikołajczyk, II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, katecheta Milena Stasikowska;
- Emilia Tryjańska, V Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, katecheta ks. Paweł Kempiński.

Uczestnikom i nauczycielom dziękujemy i gratulujemy. Zwycięzcom życzymy sukcesu w finale ogólnopolskim w Niepokalanowie.

 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
09.04.2024

Drodzy Katecheci,
w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Na pograniczu nauk. Koncepcje naukowe Profesorów Suchodolskiego i Kupisiewicza z perspektywy współczesnej pedagogiki".

TERMIN: 9 maja 2024 r., rejestracja od 9.00, konferencja od 10.00.
ORGANIZATOR: Akademia HUMANITAS
MIEJSCE OBRAD: Akademia HUMANITAS, ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
KONTAKT
dr Joanna Miecznik-Warda – sekretarz konferencji
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 694462058

OPŁATY
Uczestnicy – BEZPŁATNIE, proszę się zarejestrować na stronie:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrEmv1OdtlzNAhjkJPQU4ajFUMUpNQzhYUkFXQ0YwUVdDUVVOU1U3RjlEMi4u 

Pozdrawiam,
ks. Michał Borda

 
Finał wojewódzkiego konkursu biblijnego dla szkół podstawowych
11.04.2024

I miejsce dla diecezji sosnowieckiej w wojewódzkim konkursie biblijnym dla szkół podstawowych

Dzielimy się ogromną radością sukcesem uczennicy kl. 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi Ewy Gajda, która zajęła I miejsce w Finale XXIX Konkursu Wiedzy Biblijnej. Laureatka pierwszego miejsca zdobyła aż 55 punktów na 56 możliwych. Konkurs pod hasłem: „Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi" (Mk 14,62) i pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji bp. Sławomira Odera - biskupa gliwickiego odbył się w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu. Wzięło w nim udział 59 uczniów szkół podstawowych z diecezji sosnowieckiej, bielsko-żywieckiej, gliwickiej, archidiecezji katowickiej i częstochowskiej. Drugie - ex aequo – miejsce zajęła Kinga Krutak ze Szkoły Podstawowej w Milówce i Zuzanna Połącarz ze Szkoły Podstawowej nr 1w w Kozach (obie z diecezji bielsko-żywieckiej), a trzecie - Maria Markefka z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej - Salezjański Zespół Szkół im. św. Dominika Savio w Zabrzu (diecezja gliwicka). Przed ogłoszeniem wyników młodzież, katecheci wraz z opiekunami miała okazję zwiedzić Kolonię Ballestrema w Rokitnicy - zabytkowe osiedle robotnicze, gdzie znajdują się m.in. postawione na początku XX w. tzw. stalowe domy oraz zajrzeć do oddziałów klasowych szkoły salezjańskiej.

Na zakończenie konkursu biskup gliwicki Sławomir Oder skierował do uczestników następujące słowa: „W takim konkursie wiedzy biblijnej ważne jest nie tylko to, że człowiek zna odpowiedzi na pytania, które są mu stawiane. Najważniejsze jest to, że wobec pytań i wyzwań stawianych mu przez życie potrafi dać odpowiedź, która rodzi się ze spotkania z Panem Jezusem. I życzę, żeby ta wiedza biblijna, którą macie, przekładała się na waszą przyjaźń z Chrystusem i na życie według tego, co mówi On - wierny przyjaciel, mądry przywódca, nauczyciel. Niech ta wiedza, którą macie, będzie prawdziwą mądrością".

s. Fabia Łukjan, karmelitanka

 
Finaliści Olimpiady Teologii Katolickiej z diecezji sosnowieckiej
08.04.2024

Finaliści Olimpiady Teologii Katolickiej z diecezji sosnowieckiej

W dniach od 4 kwietnia do 6 kwietnia 2024 r. odbył się finał ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła" został wybrany przez diecezję radomską, która organizowała tegoroczny konkurs. Współorganizatorem wydarzenia był ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miejscem spotkania było seminarium duchowne o w Radomiu, które dało gościnę 120 uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W czwartek odbyło się uroczyste rozpoczęcie, podczas którego mogliśmy poznać wszystkich uczestników, a także zobaczyć film o historii Radomia. W piątek po zakończeniu etapu pisemnego odbyła się wycieczka do Wsi Radomskiej oraz muzeum Radomia. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytki sakralne oraz uczestniczyć w uroczystej Mszy św. Piątkowy wieczór umilił chrześcijański koncert zespołu muzycznego z Radomia oraz wizyta bp. Marka Solarczyka. Sobotnie przedpołudnie było czasem ogłoszenia finalistów oraz dziesięciu laureatów, którzy w etapie ustnym walczyli o pierwsze trzy miejsca. Przedstawicielami naszej diecezji, którzy otrzymali tytuł finalisty są:

- Łucja Trepka, Zespół szkół nr 1 w Olkuszu, katecheta Małgorzata Szostak;

- Krzysztof Mędrek, IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, katecheta Małgorzata Bryzik;

- Kacper Paśko, IV Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, katecheta Anna Matusewicz.

Dziękujemy wolontariuszom z miejscowej oazy Ruchu Światło-Życie, którzy dbali o prawidłowy przebieg spotkania i służyli przy posiłkach. Gratulujemy zapału, który towarzyszył olimpijczykom w poznawaniu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła. Życzymy, aby zdobyta wiedza przełożyła się na praktykę chrześcijańskiego życia w społeczeństwie.

Małgorzata Szostak (nauczyciel religii)

 
Strefa Młodych Festiwal
27.03.2024

Drodzy Katecheci,
Dziękujemy za poświęcona uwagę podczas spotkania 16 marca.

Prezentowaliśmy wtedy działania Fundacji Muza Dei - Centrum Nowej Kultury, a przede wszystkim mówiliśmy o ogólnopolskim wydarzeniu dla młodych Strefa Młodych Festiwal
www.strefamlodychfestiwal.pl 
www.fb.com/strefamlodychfestiwal 

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2024 roku w Arenie Sosnowiec i chcemy Was ponownie zaprosić, ale także poprosić o wsparcie w promocji wydarzenia wśród młodzieży.

W poniższym linku wysyłam materiały, które mogą posłużyć do promocji w szkołach lub miejscach, gdzie przebywa młodzież.
https://drive.google.com/drive/folders/1-CR-6pmHUqvYR9-2faJM5O73NTMPCI77

Produkujemy także materiały drukowane - ulotki, broszury, plakaty - jeśli jest potrzeba, by dostarczyć Wam materiały proszę w odpowiedzi o informację jakie materiały oraz ilość.

W tych wyjątkowych dniach, gdy celebrujemy Misterium Paschalne, pragniemy złożyć życzenia. Niech nadchodzące święta będą czasem umocnienia wiary i niech każdy dzień przynosi nowe siły do dawania świadectwa bliźnim.

-----------------
Bartosz Zdechlikiewicz
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: +48 504 415 929
www.muzadei.pl
ul. Wiejska 2 | 41-253 Czeladź

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
23.03.2021

Do pobrania dokument w formacie doc