Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Finał XIV Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla szkół gimnazjalnych 2014/2015
24.03.2015

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału XIV Wojewódzkiego Konkursu Bibijnego dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.


1. Laga Joanna - pkt. 27, Gimnazjum Nr 3,Olkusz,katecheta - P. Bożena Szymonek
2. Mazurska Katarzyna - pkt. 26, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Nowa Wieś, katecheta - P. Paweł Trefon
3. Żabicka Martyna - pkt. 26, Gimnazjum Nr 2, Jaworzno, katecheta - P. Jadwiga Niżyńska
4. Knop Jakub - pkt. 24, Katolickie Niepubliczne Gimnazjum Nr 5, Sosnowiec, katecheta - ks. Paweł Łajca
5. Krajniewska Dominika - pkt. 24, Katolickie Gimnazjum, Dąbrowa Górnicza, katecheta - P. Krystian Gierczyk
6. Mazur Joanna - pkt. 23, Zespół Szkół, Jerzmanowice, katecheta - Ks. Jacek Piwowarski
7. Gajowiec Aleksandra - pkt. 22, Zespół Szkół Nr 7, Dąbrowa Górnicza, katecheta - P. Teresa Ciesielska
8. Kapuściński Michał - pkt. 22, Gimnazjum Nr 16, Sosnowiec, katecheta - P. Olga Mika
9. Kubat Jakub - pkt. 22, Gimnazjum, Bydlin, katecheta - P. Grażyna Wrona
10. Duch Maria - pkt. 21, Zespół Szkół Wolbrom, katecheta - P. Elżbieta Trzaska
11. Gałuszewski Paweł - pkt. 21, Gimnazjum Nr 6, Sosnowiec, katecheta - Ks. Józef Baran
12. Mosur Alicja - pkt. 21, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Klucze, katecheta - P. Magdalena Nowak

Gratulujemy

Finał konkursu odbędzie się w Częstochowie 16 kwietnia 2015 r. szczegóły w załączniku

 
Dzień otwarty w KANIE
17.03.2015

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Uniwersyteckiego Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego KANA serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty, podczas którego będzie można poznać szkoły, dowiedzieć się więcej o metodach nauczania w nich stosowanych oraz uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji i przyjmowania nowych uczniów.
Dzień Otwarty dla Gimnazjum i Liceum odbędzie się 26 marca, w czwartek, o godz. 17.00 w Sosnowcu, przy ul. Legionów 10.
Więcej informacji można uzyskać na stronie szkoły: www.kana.edu.pl

 
XIX Spotkanie Młodych LEDNICA 2000
17.03.2015

W IMIĘ DUCHA ŚWIETEGO
Wspólnota LEDNICA 2000 z Poznania (organizator Spotkań Młodych LEDNICA 2000) przygotowuje pakiet multimedialny do przeprowadzenia Lekcji Lednickiej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Lekcja Lednicka to projekt opracowany specjalnie z myślą o Księżach, Siostrach zakonnych oraz świeckich katechetach, którzy zamierzają zorganizować wyjazd na XIX Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 lub chcą przedstawić swoim uczniom idee Dzieła Lednicy. Przygotowywany projekt ma na celu zapoznanie młodzieży z ideą Spotkań oraz ich historią. Przedstawia nauczenie Św. Jana Pawła II
w postaci kolejnych przemówień skierowanych do młodych. Zawiera także informację o lednickim wolontariacie, czyli możliwości czynnego zaangażowania się w przygotowanie Lednicy.
Tegoroczne Spotkanie odbędzie się 6 czerwca br. na Polach Lednickich pod hasłem „W Imię Ducha Świętego". Pakiet (zawierający konspekt katechezy, prezentację multimedialną oraz film) będzie dostępny na stronie www.lednica2000.pl na początku kwietnia. Będzie to z pewnością bardzo interesująca propozycja do przeprowadzenia ciekawej i kompletnej lekcji religii, która w zamyśle będzie miała przybliżyć młodzieży możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.
Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji i bardzo prosimy o wsparcie w promocji Spotkań Lednickich! To miejsce nawrócenia i przestrzeń ewangelizacji. Wspólnie zaprośmy tam młodych!

Sztab XIX Spotkania Młodych LEDNICA2000

 
Rekolekcje Wielkopostne w kinie
13.03.2015

Projekt REKOLEKCJE W KINIE skierowany jest do księży, katechetów, młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu poszerzyć możliwość organizacji dodatkowych zajęć w ramach organizacji wielkopostnych rekolekcji szkolnych.

Szczegóły w załączniku

 
Wyniki z etapu diecezjalnego XXV Olimpiady Teologii Katolickiej
10.03.2015

W dniu 5 marca 2015 r. został przeprowadzony etap diecezjalny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej. Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów zakwalifikowała do etapu ogólnopolski następujące osoby:
I miejsce - Jakub Antosiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu; Katecheta przygotowujący P. Anna Matusewicz.
II miejsce - Adam Stano z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu; Katecheta przygotowujący P. Anna Matusewicz.
III miejsce - Julia Nowak z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu; Katecheta przygotowujący P. Monika Laga.

 
Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny
19.02.2015

Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
organizowany w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii
pt. „Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem tak, jak Chrystus przygarnął was ku chwale Boga" (Rz 15,7 BE)

Organizator konkursu:
- Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej,
- Archidiecezjalna Komisja Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej

Termin przekazania prac konkursowych
- do dnia 10 kwietnia 2015 r.
na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach ul. Warszawska 18, PL 40-006 Katowice, tel./fax: 32 253 99 81, z dopiskiem: KONKURS

Szczegóły konkursu w załączniku: regulamin

 
XX Konkurs Wiedzy Biblijnej
05.09.2013

XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (MK 16,15)

 

HONOROWY PATRONAT:
Biskupi diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej.

ADRESACI:
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:
- Wydziały Katechetyczne diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej.
- Doradcy metodyczni religii.
- Lokalne Wydziały Edukacji.

CELE KONKURSU:
- Poznanie Ewangelii według świętego Marka.
- Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
- Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
- Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
- Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ZASADY KONKURSU:

ETAP SZKOLNY:
Dnia 23 października 2014 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, który uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni na piśmie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 30 października 2014 r.

ETAP REJONOWY:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej dnia 20 listopada 2014 r. Do finału diecezjalnego przechodzi po trzech najlepszych uczestników z rejonu, którzy zostają zgłoszeni na piśmie (protokół) do Wydziału Katechetycznego do dnia 27 listopada 2014 r.

ETAP DIECEZJALNY:
Dnia 9 kwietnia 2015 r. odbędzie się finał diecezjalny.

 KOMISJE:

- Etap szkolny – komisję stanowią nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciel grona pedagogicznego.
-
 Etap rejonowy – komisję stanowią księża dziekani, doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze.
-
 Finał diecezjalny – w skład komisji wejdą: Dyrektor Wydziału Katechetycznegoi, wizytatorzy, doradcy metodyczni religii, katecheci.

TERMINY:
Etap szkolny: 23 października 2014 r.
Etap rejonowy: 20 listopada 2014 r.
Etap diecezjalnyi: 9 kwietnia 2015 r.

LEKTURA:

Etap szkolny:
Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Etap rejonowy:
- Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Wstęp do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Etap diecezjalny:
- Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Wstęp do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Przypisy do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

 
Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016
18.11.2014

Katecheza - Szkoła Podstawowa -(załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)

Katecheza Gimnazjum -(załącznik 1, załacznik 2)

Katecheza Szkoła Ponadgimnazjalna -(załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9)

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
22.08.2014

Do pobrania dokument w formacie doc.