Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla katechetów świeckich i zakonnych
19.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla katechetów świeckich i zakonnych

- Dziękuję wszystkim katechetom za trud całorocznej pracy katechetycznej (również on-line) w przedszkolach, szkołach i w parafiach w mijającym roku szkolnym 2020/2021.

- Gratuluję sukcesów uczniów i w większości pozytywnych ocen hospitacyjnych z racji wizytacji kanonicznych (również tych on-line).

- Dziękuję serdecznie wszystkim katechetom współpracującym z Wydziałem Katechetycznym przy organizacji konkursów religijnych o zasięgu szkolnym, miejskim, powiatowym i diecezjalnym (szczególnie z racji Roku Świętego Józefa).

- Diecezjalnym Doradcom Metodycznym Religii dziękuję – za współpracę z Wydziałem Katechetycznym i przeprowadzone konferencje metodyczne, warsztaty oraz służenie indywidualną pomocą na dyżurach oraz za zaangażowanie w organizację konkursów diecezjalnych.

- Dziękuję także wszystkim katechetom, którzy aktywnie włączyli się w przedsięwzięcia duszpasterskie organizowane przez parafie i diecezję.

OGŁOSZENIA:

1. Bardzo proszę o zgłoszenie bezpośrednio do mnie braków godzin. Zbieram też deklaracje, kto chciałby uczyć w większym wymiarze niż cały etat.

2. Karty formacyjne – proszę oddać w sekretariacie Wydziału lub wysłać listem poleconym na adres Wydziału, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec.

3. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 28 sierpnia 2021 r., o godz. 9:30 (w sobotę), z udziałem ks. bpa Grzegorza Kaszaka, naszym gościem będzie ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński z Lublina.

4. Proszę o zgłaszanie w Wydziale urlopów zdrowotnych i zwolnień lekarskich przekraczających dwa tygodnie.

5. Materiały do Biuletynu katechetycznego na rok szkolny 2021/2022 – np. regulaminy konkursów – należy oddać do dn. 20 lipca 2021 r. w sekretariacie wydziału w formie elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Prosimy również o wydruk komputerowy. Szablony regulaminu konkursu na stronie internetowej Wydziału, do pobrania. Wzór i schemat obowiązuje wszystkich organizatorów.

6. Uprzejmie przypominam, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Od 1 września 2021 r. wprowadzamy nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP.

7. Uprzejmie informuję o terminach pielgrzymek diecezjalnych w roku szkolnym 2021/2022:

- Diecezjalna pielgrzymka uczniów szkół podstawowych do Kalwarii Zebrzydowskiej - 5 października 2021 r. (pierwszy wtorek miesiąca października);

- Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – 24 marca 2022 r. (czwartek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu).

Wszystkim życzę słonecznych i spędzonych z Bogiem wakacji,
Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
KOMUNIKAT KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP PO POSIEDZENIU W DNIU 8.06.2021 W WAŁBRZYCHU
10.06.2021

KOMUNIKAT KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP PO POSIEDZENIU W DNIU 8.06.2021 W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych 8.06.2021

8 czerwca w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego. Głównym tematem spotkania była refleksja na temat obecnego modelu katechezy w Polsce. Wobec współczesnych wyzwań pojawia się konieczność wzmocnienia katechezy sakramentalnej w parafii. Przygotowanie do sakramentów jest szansą formacji religijnej względem nie tylko dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych.

Członkowie Komisji podjęli także dyskusję na temat utworzenia ogólnopolskiej platformy cyfrowej dla katechetów. Ostanie miesiące, kiedy nauczanie odbywało się w formie zdalnej, uświadamiają potrzebę rozwoju nowych technologii w procesie nauczania szkolnego, ale też w różnych formach katechezy parafialnej.

W kontekście szeroko podejmowanego tematu wprowadzenia obligatoryjnego wyboru pomiędzy etyką i lekcją religii, Komisja wyraziła wsparcie dla tej inicjatywy. Zaznaczono jednocześnie, że kwestia podjęcia tej decyzji nie leży po stronie Episkopatu a jest kompetencją Rządu i Ministra Edukacji i Nauki. Efektem podjętych rozmów na ten temat jest przypomnienie i uświadomienie, że płaszczyzna etyczna oraz formacja moralna odgrywa kluczowe zadanie w całym procesie wychowania dzieci i młodzieży. W tej materii potrzeba współpracy szkoły, rodziny i środowiska parafialnego.

Posiedzenie Komisji było także okazją do promocji publikacji „Działalność Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w lach 2010-2020". Opracowanie powstało pod redakcją ks. Marka Korgula i Ks. Jarosława Kowalczyka i zostało wydane po auspicjami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Publikacja zawiera między innymi najważniejsze dokumenty i postanowienia wydane przez Komisję w dziesięciu ostatnich latach.

Ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

 
Studia podyplomowe dla nauczycieli religii
28.05.2021

Studia podyplomowe dla nauczycieli religii
(od października 2021 roku)

Wydział Teologiczny UŚ planuje otwarcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych (SPTK) oraz Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej (SPKP). Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, posiadający wykształcenie magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci czterosemestralnych SPTK uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych) zaś absolwenci dwusemestralnych SPKP do nauczania religii w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych). Studia zostaną uruchomione od października 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału Teologicznego UŚ (https://us.edu.pl/wydzial/wtl/studia-podyplomowe), w sekretariacie studiów u pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32 3569056) lub u kierownika studiów ks. dra hab. Romana Buchty, prof. UŚ ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; kom. 519 318 961).

 
Zasady publikacji ogłoszeń o konkursach w biuletynie katechetycznym na rok 2021/2022
19.06.2021

Szanowni Katecheci,

W celu unifikacji ogłoszeń o konkursach w biuletynie katechetycznym na rok szkolny 2021/2022 przyjmuje się następujące ustalenia formalne. BARDZO PROSZĘ ŚCIŚLE TRZYMAĆ SIĘ PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH.

Ogłoszenie musi zmieścić się na maksymalnie dwóch stronach A5 z zachowaniem następującego formatowania:
format A5, marginesy: góra 3 cm, dół 2,1 cm, lewy 1,8 cm, prawy 1,5 cm,
tytuł – Times New Roman 16, pogrubione,
podtytuł - Times New Roman 14, pogrubione, kursywa,
nagłówki - Times New Roman 11, pogrubione, podkreślone.

Układ treści ogłoszenia:
tytuł,
podtytuł (fakultatywny),
patronat honorowy,
organizatorzy,
adresaci,
cele konkursu,
zasady uczestnictwa,
terminy,
koordynatorzy konkursu,
strona internetowa (i materiały do pobrania).

Wszelkie zasady szczegółowe, karty zgłoszeniowe, karty uczestnictwa i wzory metryczek do pobrania należy umieścić na wskazanej przez siebie w ogłoszeniu stronie internetowej, a ich kopie przesłać dodatkowo na adres mailowy Wydziału Katechetycznego.

W załączniku dostępne są przykładowy regulamin oraz pusty formularz

Przygotowane materiały należy przesłać do 20 lipca 2021 r.

ks. Michał Knapik

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
23.03.2021

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
25.05.2021

Do pobrania dokument w formacie doc.