Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Diecezjalne Sympozjum Naukowe „Rodzina po pandemii. Wyzwania i zadania"
16.09.2022

Diecezjalne Sympozjum Naukowe „Rodzina po pandemii. Wyzwania i zadania"

Termin: 22 października 2022 r.

Organizator konferencji: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Miejsce: aula główna Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Program:
9:00 – powitanie zgromadzonych i rozpoczęcie sympozjum – bp Grzegorz Kaszak
9:15 – wykład: Agresja w czasie pandemii w domu i środowisku rodzinnym. Reagowanie w sytuacjach wywołujących napięcie - ks. Paweł Sobierajski
10:15-10:45 – przerwa kawowa
10:45 – wykład: Wpływ pandemii COVID-19 na jakość relacji rodzinnych - Mikołaj Pawlak (Rzecznik Praw Dziecka)
11:45 – wprowadzenie do dyskusji - ks. Michał Borda
ok. 12:30 – zakończenie

Sympozjum wpisuje się w obowiązkową formację katechetów diecezji sosnowieckiej.

ks. Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Rozstrzygnięcie diecezjalnych konkursów
13.09.2022

Sosnowiec, dn. 13 września 2022 r.

Drodzy Uczestnicy Konkursów!

Serdecznie zapraszam na uroczyste rozstrzygnięcie diecezjalnych konkursów: Plakat upamiętniający polskich policjantów, walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polscy policjanci w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdanie nagród nastąpi 16 września 2022 r. (piątek), o godz. 11:00 na Rynku w Jaworznie w czasie otwarcia wystawy pt. „7. Kompania Rezerwy Policji Państwowej w Jaworznie w latach 1936-1939".

Nagrody i dyplomy będzie można również odebrać w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a, od wtorku do soboty, w godz. 9:00-12:00.

Wyniki konkursów TUTAJ

W imieniu Organizatorów
Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu

 
Seminarium popularnonaukowe pt.: „Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością"
29.08.2022

Szczęść Boże,

serdecznie zapraszamy na seminarium popularnonaukowe pt.: „Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością", które odbędzie się 20-21.10.2022 roku, na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (ul. Kard. Hozjusza 15). Planujemy formę hybrydową (prosimy o zaznaczenie wybranej formy udziału: stacjonarna lub online).

Temat konferencji jest inspirowany nauczaniem Jana Pawła II. Chcemy koncentrować swoją uwagę na postawie tolerancji nazywanej pozytywną, w której istotne miejsce zajmuje aksjologiczny fundament.

Za najbardziej skuteczny sposób kształtowania postawy tolerancji pozytywnej uznaje się edukację odpowiedzialnego społeczeństwa. W tej edukacji ważną rolę, obok rodziny, ogrywają katecheci, nauczyciele i wychowawcy. Chodzi w niej o kształtowanie postaw wynikających z zasady, że życzliwa zgoda na czyjąś inność nie oznacza utożsamiania się z tą innością, lecz stanowi bezpieczną przestrzeń do dialogu. Wymaga to odniesienia do fundamentalnych wartości, które nie pozostają w konflikcie z wolnością człowieka, przeciwnie, chronią ją przed nadużyciami.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji nieodpłatnie nocleg i wyżywienie. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 1 października 2022 roku poprzez formularz online na stronie: www.pedagogiatolerancji.pl 

Rejestracja za pomocą formularza.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii
we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji:
prof. dr hab. Anna Zellma ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
ks. dr Wojsław Czupryński ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
ks. mgr Radosław Czerwiński ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 
Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
27.08.2022

Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1. Serdecznie dziękuję za złożenie kart formacyjnych za rok szkolny 2021/2022.

2. Serdecznie dziękuję za wakacyjne zaangażowania opiekuńczo-wychowawcze na rekolekcjach dla dzieci i młodzieży, dziękuję również za udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Udział katechetów w tych rekolekcjach „w drodze" jest tak bardzo potrzebnym czytelnym świadectwem naszej wiary.

3. Informuję, że zrezygnowaliśmy z pisemnych, drukowanych formularzy sprawozdań z katechezy szkolnej oraz planów katechezy na rok 2022/2023. Na stronie internetowej Wydziału zamieszczony został nowy formularz sprawozdania, który należy ściągnąć, wypełnić na komputerze i przesłać w formie elektronicznej na maila wydziału: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Termin dostarczania sprawozdań mija 27 września 2022 r. Proszę o pomoc księżom proboszczom w wypełnieniu sprawozdań według podanego wzoru.

4. Pomoce duszpastersko-katechetyczne na XII Tydzień Wychowania będą dostępne na stronie internetowej: tydzienwychowania.pl.

5. W tym roku szkolnym obowiązuje udział w rekolekcjach dla katechetów świeckich. Zapraszam do Wydziału Katechetycznego i stojącej obok świątyni par. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu w dniach od 14 do 16 kwietnia 2023 r. Szczegóły na stronie internetowej. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Włodzimierz Skoczny. Rekolekcje można odbyć również w innych ośrodkach.

6. Przypominam o obowiązku udziału w dniach skupienia, konferencjach metodycznych. W pierwszym i drugim semestrze poprowadzą je nasi Diecezjalni Doradcy Metodyczni Religii. Serdecznie zapraszam na warsztaty metodyczne, na dyżurach do naszej dyspozycji są Diecezjalni Wizytatorzy Katechizacji oraz Diecezjalni Doradcy Metodyczni Religii. Zachęcam do korzystania z szerokiej palety propozycji konkursów i olimpiad. Przypominam, że już 9 września upływa termin zgłaszania prac w diecezjalnych konkursach na esej lub plakat upamiętniający polskich policjantów walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej. Konkursy organizuje Urząd Miasta Jaworzna, Instytut Pamięci Narodowej, Miejska Komenda Policji i Wydział Katechetyczny.

7. Diecezjalna Pielgrzymka Ósmoklasistów do Kalwarii Zebrzydowskiej – 4 października 2022 r. (I wtorek X)
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę – 17 marca 2023 r. (czwartek przed IV Niedzielą WP)

8. W sekretariacie Wydziału Katechetycznego można odebrać kartę formacji obowiązkowej katechety w roku szkolnym 2022/2023. Obowiązkowe dni skupienia zaplanowano: 25 marca – wielkopostny dzień skupienia, 23 czerwca – zakończenie roku formacyjnego.

9. Zapraszam do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.

10. Powierzając się modlitewnej pamięci, życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa św. Rafała Kalinowskiego, św. Brata Alberta i św. Moniki.

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Konkurs „Uchodźcy i my. Twoja opowieść"
13.07.2022

Sosnowiec, dnia 13 lipca 2022 roku

Drodzy Katecheci!

Informuję o organizowanym przez Instytut Literatury konkursie „Uchodźcy i my. Twoja opowieść".
Przesyłam materiały z informacjami na temat wyżej wymienionego wydarzenia. Przekraczają one swoją objętością możliwości techniczne przekazu pocztą elektroniczną, dlatego poniżej podaję link do strony, za pośrednictwem której można je pobrać:

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2022/07/Konkurs.pdf.

Organizatorzy konkursu pragną zgromadzić jak najszerszy materiał dokumentujący prawdziwe opowieści o doświadczeniach Polaków związanych z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy. Przyświeca im także idea promocji najwspanialszych postaw ludzkich, prezentujących otwartość mieszkańców naszego kraju, niosących pomoc osobom potrzebującym w duchu miłości chrześcijańskiej.

Z wyrazami szacunku,
ks. Michał Borda

 
Sprawozdanie katechetyczne rok szkolny 2022/2023
24.08.2021

Sprawozdanie katechetyczne rok szkolny 2022/2023

Informuję, że zrezygnowaliśmy z pisemnych, drukowanych formularzy sprawozdań z katechezy szkolnej oraz planów katechezy. Na stronie internetowej Wydziału zamieszczony został nowy formularz sprawozdania z katechezy szkolnej na rok 2022/2023, proszę go ściągnąć, wypełnić na komputerze i przesłać w formie elektronicznej na maila Wydziału: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Termin dostarczania sprawozdań mija 27 września 2022 r. Księża Proboszczowie są odpowiedzialni za przesłanie sprawozdań według podanego wzoru, który został zmieniony w związku z nowymi wymaganiami Komisji Wychowania Katolickiego KEP. W związku z reformą oświaty i zmianami nazw szkół oraz adresów proszę o szczególną staranność przy wypełnianiu sprawozdań (nowy formularz dostępny jest TUTAJ).

ks. Michał Borda

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
23.03.2021

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
24.05.2022

Do pobrania dokument w formacie doc.