Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Konkurs Piosenki Papieskiej i Maryjnej dla Szkół im. Jana Pawła II
01.10.2014

Regulamin załącznik
Karta zgłoszenia załącznik

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
22.08.2014

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór sprawozdania z katechezy szkolnej
28.08.2014

 

Do pobrania druk sprawozdania w formacie doc

Do pobrania druk planu lekcji w formacie doc