Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zaproszenie
20.03.2018

Serdecznie zapraszamy na film: Gurgacz. Kapelan Wyklętych, który odbędzie się w sobotę 24 marca br. około godz. 14.00 w kinie Helios w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej.
Bilety po 13 zł.

 
Diecezjalny konkurs literacko-historyczny
03.03.2018

Diecezjalny konkurs literacko-historyczny w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości pt.:
Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne

MECENAS KONKURSU:
- TAURON Polska Energia S.A.

PATRONAT HONOROWY:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
- Instytut Pamięci Narodowej (oddział Katowice)
- Pani Anna Maria Anders – Senator RP

PARTNERZY:
- parafie diecezji sosnowieckiej
- przedszkola, szkoły oraz instytucje wychowawcze i kulturalne diecezji sosnowieckiej
- wybrane urzędy miast, powiatów i gmin
- Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura sosnowiecka
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" – oddział w Sosnowcu
- Rycerze Kolumba
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Śląski – Koło Sosnowiec
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

PARTNERZY MEDIALNI:
- Biuro prasowe diecezji sosnowieckiej
- Dziennik Zachodni
- Telewizja internetowa Info Puls Olkusz
- Polskie Radio Katowice
- Radio eM
- Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny"
- Tygodnik Katolicki „Niedziela"
- naszemiasto.pl

ORGANIZATOR:
- Kuria Diecezjalna w Sosnowcu

ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
- odzyskanie i zachowanie pamięci historyczno-patriotycznej,
- promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec państwa i Kościoła,
- kształtowanie dojrzałej wiary poprzez pogłębienie refleksji nad walką o niepodległość,
- ożywienie osobistej wiary, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego,
- zachęta do dzielenia się refleksją na temat rodzinnych doświadczeń w zmaganiach o wolną Polskę.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy konkursowej na temat: „Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne". Tematem pracy jest rodzinne wspomnienie historyczno-patriotyczne ujęte w dowolną formę literacką (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka). Praca może być przygotowana przez samego uczestnika wydarzenia lub członka rodziny (np. wnuczek opowiada usłyszane i zapamiętane wspomnienia nieżyjącego dziadka).
3. Praca musi być wykonana zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: 2-3 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman - 12 pkt., marginesy 2,5 cm., interlinia: 1,5 wiersza.
4. Pracę należy dostarczyć wydrukowaną w 3 egzemplarzach w formacie A-4; wymagana jest dodatkowo praca w wersji elektronicznej przesłana na e-mail koordynatora.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
7. Odbiór nagród następuje w dniu rozstrzygnięcia konkursu; organizatorzy nie przesyłają dyplomów ani nagród; w przypadku nieobecności nagrodę można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY:
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać 10 wyróżnień dla autorów prac
o wybitnych walorach historyczno-patriotycznych, którzy również otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
4. Podział nagród należy do wyłącznej decyzji jury.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o szczegółach e-mailem na adres podany do korespondencji.
6. Przewidziana jest również pokonkursowa publikacja książkowa nagrodzonych prac.

TERMIN:
Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 15 maja 2018 roku na adres:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
ul. Gospodarcza 14a; 41-214 Sosnowiec, tel. 519-512-816
z dopiskiem Diecezjalny konkurs literacko-historyczny

KOORDYNATOR KONKURSU:
Ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kontakt: tel: 500-175-977; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona internetowa i materiały do pobrania: www.katecheza.sosnowiec.pl

Do pracy należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" (do pobrania) oraz „Oświadczenie autora pracy" (do pobrania).

 
Diecezjalne konkursy w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
04.01.2018

Drodzy Katecheci,
w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości zostały przygotowane następujące diecezjalne konkursy religijno-patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdecznie proszę o czynne włączenie się i przygotowanie katechizowanych uczniów do udziału w tych konkursach:

 

1. Diecezjalny konkurs pieśni patriotycznej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 21.03.2018 r., godz. 15.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym w Sosnwowcu. Zgłoszenia do konkursu do 10 marca 2018 r.

Zgłoszenia należy kierować do:

KOORDYNATOR KONKURSU: mgr Sławomira Dziewięcka – tel. 601-358-354, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Diecezjalny konkurs literacko-historyczny na rodzinne wspomnienia patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Kuria Diecezjalna w Sosnowcu. Termin dostarczenia prac: 15 maja 2018 r. do Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.
(Regulamin konkursu)

 

3. Diecezjalny konkurs „Moja patriotyczna kapliczka" dla dzieci ze szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 18 w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 18.05.2018 r., godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Nr 18 w Dąbrowie Górniczej.

 

4. Diecezjalny konkurs wiedzy o Słudze Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim dla dorosłych, połączony z wykładem i wystawą poświęconą Wielkiemu Polakowi.
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" oddział w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 28.05.2018 r., godz. 12.30 w Wydziale Katechetycznym.

 

5. Diecezjalny konkurs plastyczny na przedstawienie godła Polski dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, par. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 13.06.2018 r., godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

 

6. Diecezjalny spektakl teatralny o tematyce patriotycznej (wstęp wolny: 27.10.2018 r., godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Szczegóły)

 

7. Diecezjalny konkurs recytatorski poezji i pieśni patriotycznej oraz na przegląd małych form teatralnych dla uczniów szkół specjalnych
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu)

 

8. Diecezjalny konkurs fotograficzny na religijny obiekt patriotyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 06.11.2018 r., godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.

 

9. Diecezjalny konkurs recytacji poezji patriotyczno-religijnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Przesłuchania: 15.11.2018 r., o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu.

 

10. Diecezjalny patriotyczny projekt edukacyjny dla wszystkich chętnych szkół na poznanie wybranej postaci historycznej (z wykorzystaniem metody projektu).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin projektu)

11. Diecezjalny konkurs niepodległościowych układów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Burmistrz Miasta Sławkowa, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: maj 2018 r.

12. Diecezjalny konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: jesień 2018 r.

Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w konkursowych zmaganiach
Ks. dr Michał Borda

 
Rekolekcje dla katechetów świeckich
10.02.2018

Uprzejmie informuję, że rekolekcje dla katechetów świeckich w roku szkolnym 2017/2018 zostały zaplanowane w dniach od 6 kwietnia 2018 r. do 8 kwietnia 2018 r. Rekolekcje odbędą się w domu rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo - Szarytki w Częstochowie, ul. Świętej Barbary 43. Poprowadzi je ks. dr Paweł Pielka - kapłan diecezji sosnowieckiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Rekolekcje wpisują się w obowiązkową formację katechetów diecezji sosnowieckiej.

„W Maryi jest Odpowiedź dla nas”

Program 

   Dzień I – Piątek

1800 - Kolacja

1900 - Msza święta

2015 - Konferencja I

2100 - Apel Jasnogórski

   Dzień II – Sobota

800 - Jutrznia i medytacja

830 - Śniadanie

1000 - Modlitwa w ciągu dnia i Konferencja II

1145 - Konferencja III

1230 - Obiad

1500 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

       - Nabożeństwo pokutne

       - Spowiedź św.

1700 - Msza święta dziękczynna

1800 - Kolacja

1930 - Konferencja IV

2100 - Apel Jasnogórski

   Dzień III – Niedziela

800 - Jutrznia i medytacja

830 - Śniadanie

1000 - Msza święta

1115 - Różaniec i Konferencja V

1230 - Obiad

         Zakończenie rekolekcji

 
IX edycja konkursu Wypłyń na Głębię.
13.03.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX edycji konkursu Wypłyń na Głębię organizowanego przez Zespół Szkół Katolickich w Sosnowcu. Szczegóły TUTAJ ; regulamin konkursu TUTAJ

 

 
XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej - etap diecezjalny
07.03.2018

W budynku Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, 7 marca 2018 r., odbył się etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka". Komisja w składzie: ks. Michał Borda, ks. Grzegorz Kopyś, ks. Marcin Majcher i s. Martyna Malena Pytel, po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów zakwalifikowała na etap ogólnopolski następujące osoby:


1. Klaudia Korlacka, IV Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, katecheta: Anna Matusewicz
2. Wiktoria Pieczyrak, IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, katecheta: Natalia Dziża-Urbaniak
3. Anna Więcek, I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, katecheta: ks. Piotr Bardo


Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale ogólnopolskim olimpiady, który odbędzie się w Łodzi.

ks. dr Michał Borda

 
Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
28.02.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży organizowanym w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii pt. „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia" (Ap 21,6 BE). Regulamin i szczegóły konkursu TUTAJ

 
Pielgrzymka diecezjalna do Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu
29.01.2018

Pielgrzymka diecezjalna do Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu

Uprzejmie informuję, że dnia 14.04.2018 r. odbędzie się Pielgrzymka diecezjalna do Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu. Głównym punktem będzie Eucharystia o godz. 12:00 pod przewodnictwem ks. Bp. Grzegorza Kaszaka. Serdecznie zapraszam katechetów świeckich do wspólnego udziału w pielgrzymce. Podstawiony autokar zabierze nas o godz. 6:30 z Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a. Koszt wyjazdu: 50 zł./osoba. Zapisy katechetów świeckich w sekretariacie Wydziału (można zabrać najbliższych lub znajomych).

Serdecznie zapraszam,
ks. dr Michał Borda

 
Plebiscyt Bohater Katechezy diecezji sosnowieckiej 2018
22.11.2017

Plebiscyt BOHATER KATECHEZY Diecezji Sosnowieckiej I edycja Sosnowiec 2018

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

Patronat honorowy: Ks. Bp Grzegorz Kaszak, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Patronat medialny: Niedziela Sosnowiecka, Miesięcznik „Civitas Christiana"

Cele plebiscytu:
1. Docenienie katechetów (księży, osób świeckich, sióstr i braci zakonnych) pracujących w gimnazjach, szkołach podstawowych i średnich na terenie diecezji sosnowieckiej.
2. Poszukiwanie autorytetów – światłych nauczycieli, gorliwych wychowawców młodzieży.
3. Promowanie szkoły i podkreślenie jej wkładu w edukację i wychowanie młodzieży.

Przebieg plebiscytu:
I etap: 9 listopada 2017 do 29 stycznia 2018 r. Na tym etapie uczniowie i dyrektorzy szkół mogą zgłosić nauczyciela katechezy. Spośród nadesłanych kandydatur Kapituła plebiscytu dokona oceny merytorycznej kandydatów.
II etap: 13 marca do 30 kwietnia 2018 r. Głosowanie na Facebooku Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie to nadesłanie zgłoszenia na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana", ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dodatkowo można przesyłać zgłoszenia do Wydziału Katechetycznego, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko katechety oraz nazwę szkoły, w której uczy, a także uzasadnienie, obejmujące następujące punkty:
- dlaczego katecheta zasługuje na tytuł "Bohatera Katechezy";
- zaangażowanie w dzieła miłosierdzia;
- współpraca z parafią;
- osiągnięcia katechetyczne, pedagogiczne oraz dydaktyczne (konkursy, akademie, praca w szkole).