Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Konkurs „Uchodźcy i my. Twoja opowieść"
13.07.2022

Sosnowiec, dnia 13 lipca 2022 roku

Drodzy Katecheci!

Informuję o organizowanym przez Instytut Literatury konkursie „Uchodźcy i my. Twoja opowieść".
Przesyłam materiały z informacjami na temat wyżej wymienionego wydarzenia. Przekraczają one swoją objętością możliwości techniczne przekazu pocztą elektroniczną, dlatego poniżej podaję link do strony, za pośrednictwem której można je pobrać:

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2022/07/Konkurs.pdf.

Organizatorzy konkursu pragną zgromadzić jak najszerszy materiał dokumentujący prawdziwe opowieści o doświadczeniach Polaków związanych z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy. Przyświeca im także idea promocji najwspanialszych postaw ludzkich, prezentujących otwartość mieszkańców naszego kraju, niosących pomoc osobom potrzebującym w duchu miłości chrześcijańskiej.

Z wyrazami szacunku,
ks. Michał Borda

 
Studia w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
02.06.2022

Sosnowiec, dn. 2 czerwca 2022 r.

Drodzy Katecheci,

Rekrutacja na studia w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniu 1 czerwca 2022 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął rekrutację na kolejny rok akademicki 2022/23. W Wydziale studiuje obecnie ok. 300 studentów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów. Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową Wydziału. Wydział oferuje kierunki: Teologia (to przyszli katecheci świeccy, dziennikarze, publicyści) oraz Nauki o Rodzinie (przyszli mediatorzy i asystenci rodzin, pracownicy socjalni, funkcjonariusze służb mundurowych). Szczegółowe informacje znajdą Księża na stronie Wydziału Teologicznego UŚ - https://us.edu.pl/wydzial/wtl/rekrutacja/

W duchu odpowiedzialności za przyszłość nauczania religii w szkołach oraz budzenie nowych powołań do głoszenia Ewangelii przekażmy tę informację osobom, które mogłyby podjąć studia.

Studia podyplomowe dla nauczycieli religii (od października 2022 roku)

Wydział Teologiczny UŚ planuje otwarcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych (SPTK) oraz Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej (SPKP). Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, posiadający wykształcenie magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci czterosemestralnych SPTK uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych) zaś absolwenci dwusemestralnych SPKP do nauczania religii w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych). Studia zostaną uruchomione od października 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału Teologicznego UŚ (https://us.edu.pl/wydzial/wtl/studia-podyplomowe), w sekretariacie studiów u pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32 3569056) lub u kierownika studiów ks. dra hab. Romana Buchty, prof. UŚ ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; kom. 519 318 961).

Informacje o studiach i rekrutacja internetowa na stronie UŚ: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/kwalifikacyjne-studia-podyplomowe-teologiczno-katechetyczne/

Łączę wyrazy należnego szacunku,

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
18.06.2020

Zakończenie roku szkolnego dla katechetów świeckich i zakonnych – 25 czerwiec 2022 r.

- Dziękuję wszystkim katechetom za trud całorocznej pracy katechetycznej w przedszkolach, szkołach i w parafiach w mijającym roku szkolnym 2021/2022.
- Gratuluję sukcesów uczniów i w większości pozytywnych ocen hospitacyjnych z racji wizytacji kanonicznych (również tych on-line).
- Dziękuję serdecznie wszystkim katechetom współpracującym z Wydziałem Katechetycznym przy organizacji konkursów religijnych o zasięgu szkolnym, miejskim, powiatowym i diecezjalnym (szczególnie z racji 100. rocznicy przyłączenia Śląska do Polski).
- Diecezjalnym Doradcom Metodycznym Religii dziękuję – za współpracę z Wydziałem Katechetycznym i przeprowadzone konferencje metodyczne, warsztaty oraz służenie indywidualną pomocą na dyżurach oraz za zaangażowanie w organizację konkursów diecezjalnych.
- Dziękuję także wszystkim katechetom, którzy aktywnie włączyli się w przedsięwzięcia duszpasterskie organizowane przez parafie i diecezję.

OGŁOSZENIA

1. Bardzo proszę o zgłoszenie bezpośrednio do mnie braków godzin. Zbieram też deklaracje, kto chciałby uczyć w większym wymiarze niż cały etat.

2. Karty formacyjne – proszę oddać w sekretariacie Wydziału lub wysłać listem poleconym na adres Wydziału, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec.

3. Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 27 sierpnia 2022 r., o godz. 9:30 (w sobotę), z udziałem ks. bpa Grzegorza Kaszaka, naszym gościem będzie ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

4. Proszę o zgłaszanie w Wydziale urlopów zdrowotnych i zwolnień lekarskich przekraczających dwa tygodnie.

5. Materiały do Biuletynu katechetycznego na rok szkolny 2022/2023 – np. regulaminy konkursów – należy przesłać do dn. 31 lipca 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Nie będzie drukowany biuletyn w wersji papierowej. Wszystkie informacje znajdziemy na stronie internetowej Wydziału.

6. Wydział Katechetyczny jest czynny przez cały okres wakacji z wyjątkiem od 5 do 16 lipca 2022 r. Za utrudnienia przepraszam.

7. Zachęcam do korzystania ze strony internetowej Wydziału Katechetycznego: www.katecheza.sosnowiec.pl.

8. Uprzejmie przypominam, że nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo (§ 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r. ze zm.). Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego. Prośby w tej sprawie dyrektor przedszkola/szkoły, w porozumieniu z księdzem proboszczem, kieruje bezpośrednio do Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a. Każde podanie będzie rozpatrywane indywidualnie.

9. Ferie zimowe w roku szkolnym 2022/2023:
- województwo śląskie: 16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.
- województwo małopolskie: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

10. Uprzejmie informuję o terminach pielgrzymek diecezjalnych w roku szkolnym 2022/2023:
- Diecezjalna pielgrzymka uczniów szkół podstawowych do Kalwarii Zebrzydowskiej - 4 października 2022 r. (pierwszy wtorek miesiąca października);
- Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – 16 marca 2023 r. (czwartek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu).

Wszystkim życzę słonecznych i spędzonych z Bogiem wakacji,
Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
23.03.2021

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
24.05.2022

Do pobrania dokument w formacie doc.