Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Wielkopostny Dzień Skupienia
27.02.2015

Serdecznie zapraszam na Wielkopostny Dzień Skupienia - 21 marca 2015 r.

PROGRAM:

godz. 9:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo pokutne

godz. 10:00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. prał. Eugeniusza Cebulskiego - Dziekana Dekanatu św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie (kazanie wygłosi Ks. Sylwester Kulka - Dziekan Dekanatu św. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie).

godz. 11:15 - konferencja Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

Udział w dniu skupienia wpisuje się w obowiązkową formację stałą katechetów świeckich i zakonnych Diecezji Sosnowieckiej.
Spotkanie odbędzie się w kościele Nawiedzenia NMP w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14.

ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
27.02.2015

W imieniu Pasterza Kościoła Sosnowieckiego Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka serdecznie zapraszam na Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie, która obędzie się dn. 12 marca 2015 r. (czwartek).

Ramowy program:

10.00 - Bazylika Jasnogórska (zawiązanie wspólnoty, konferencja, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania);
11.00 - Kaplica Jasnogórska (Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, Akt zawierzenia).

Drogę krzyżową organizują katecheci indywidualnie ze swoimi grupami.

 

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Konkurs literacko-artystyczny pt. Wypłyń na głebię
24.02.2015

Zespół Szkół Katolickich w Sosnowcu organizuje VI konkurs literacko - artystyczny pt. WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ „To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości" (Jan Paweł II).
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych głównie Sosnowca.

Patronat honorowy:
Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej - Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak
Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński

Organizatorzy konkursu:
- Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Sosnowcu
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
- Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

Szczegóły konkursu i karta zgłoszenia: załącznik

 
Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny
19.02.2015

Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
organizowany w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii
pt. „Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem tak, jak Chrystus przygarnął was ku chwale Boga" (Rz 15,7 BE)

Organizator konkursu:
- Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej,
- Archidiecezjalna Komisja Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej

Termin przekazania prac konkursowych
- do dnia 10 kwietnia 2015 r.
na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach ul. Warszawska 18, PL 40-006 Katowice, tel./fax: 32 253 99 81, z dopiskiem: KONKURS

Szczegóły konkursu w załączniku: regulamin

 
Konkurs - Siedem Grzechów Głównych
27.01.2015

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
Ogólnopolski konkurs w kategoriach: malarstwo, poezja
Konkurs ma charakter otwarty i jest nieodpłatny.

Organizator:
Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, www.palac.art.pl

Współorganizatorzy:
Bazylika NMP Królowej Anielskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17
Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej, 41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14 a
Miejska Biblioteka Publiczna, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25


Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza
Biskup Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Grzegorz Kaszak


Patronat medialny:
Polskie Radio Katowice, Radio „eM" 107,6 FM w Katowicach, Telewizja Telpol

załącznik regulamin

załącznik karta zgłoszenia

 
Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016
18.11.2014

Katecheza - Szkoła Podstawowa -(załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)

Katecheza Gimnazjum -(załącznik 1, załacznik 2)

Katecheza Szkoła Ponadgimnazjalna -(załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9)

 
XX Konkurs Wiedzy Biblijnej
05.09.2013

XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (MK 16,15)

 

HONOROWY PATRONAT:
Biskupi diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej.

ADRESACI:
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:
- Wydziały Katechetyczne diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej.
- Doradcy metodyczni religii.
- Lokalne Wydziały Edukacji.

CELE KONKURSU:
- Poznanie Ewangelii według świętego Marka.
- Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
- Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
- Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
- Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ZASADY KONKURSU:

ETAP SZKOLNY:
Dnia 23 października 2014 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, który uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni na piśmie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 30 października 2014 r.

ETAP REJONOWY:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej dnia 20 listopada 2014 r. Do finału diecezjalnego przechodzi po trzech najlepszych uczestników z rejonu, którzy zostają zgłoszeni na piśmie (protokół) do Wydziału Katechetycznego do dnia 27 listopada 2014 r.

ETAP DIECEZJALNY:
Dnia 9 kwietnia 2015 r. odbędzie się finał diecezjalny.

 KOMISJE:

- Etap szkolny – komisję stanowią nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciel grona pedagogicznego.
-
 Etap rejonowy – komisję stanowią księża dziekani, doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze.
-
 Finał diecezjalny – w skład komisji wejdą: Dyrektor Wydziału Katechetycznegoi, wizytatorzy, doradcy metodyczni religii, katecheci.

TERMINY:
Etap szkolny: 23 października 2014 r.
Etap rejonowy: 20 listopada 2014 r.
Etap diecezjalnyi: 9 kwietnia 2015 r.

LEKTURA:

Etap szkolny:
Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Etap rejonowy:
- Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Wstęp do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Etap diecezjalny:
- Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Wstęp do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Przypisy do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
- Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
22.08.2014

Do pobrania dokument w formacie doc.