Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zakończenie roku katechetycznego, 16.06.2018 r.
16.06.2018

PODZIĘKOWANIA
- Dziękuję wszystkim katechetom za trud całorocznej pracy katechetycznej w przedszkolach, szkołach i w parafiach w mijającym roku szkolnym 2017/2018.
- Gratuluję sukcesów uczniów i w większości pozytywnych ocen hospitacyjnych z racji wizytacji kanonicznych.
- Dziękuję serdecznie wszystkim katechetom, którzy sumiennie uczęszczali w minionym roku szkolnym na spotkania formacyjne: dni skupienia, konferencje metodyczne oraz doskonalili swój kunszt katechetyczny przez uczestnictwo w warsztatach oraz dodatkowych konferencjach.
- Dziękuję także katechetom współpracującym z Wydziałem Katechetycznym – przy organizacji spotkań diecezjalnych, rekolekcji oraz za inicjowanie i organizację konkursów religijnych o zasięgu szkolnym, dekanalnym i miejskim. Szczególnie dziękuję dekanalnym koordynatorom konkursów biblijnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- Diecezjalnym Doradcom Metodycznym Religii dziękuję – za współpracę z Wydziałem Katechetycznym i przeprowadzone konferencje metodyczne, warsztaty oraz służenie indywidualną pomocą na dyżurach oraz za zaangażowanie w organizację konkursów diecezjalnych.
- Księżom wizytatorom Bóg zapłać – za współpracę z Wydziałem Katechetycznym i przeprowadzone wizytacje oraz hospitacje.
- Dziękuję organizatorom konkursów – zarówno o zasięgu diecezjalnym, jak i miejskim – za trud i prace włożone w przygotowanie i przeprowadzenie tych imprez na bardzo wysokim poziomie. Podkreślam wagę przeprowadzanych konkursów w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
- Dziękuję także wszystkim katechetom, którzy wraz z młodzieżą brali udział w diecezjalnych pielgrzymkach gimnazjalistów i maturzystów, a także wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przedsięwzięcia duszpasterskie organizowane przez parafie i diecezję.

OGŁOSZENIA

1. Bardzo proszę o zgłoszenie bezpośrednio do mnie braków godzin. Zbieram też deklaracje, kto chciałby uczyć w większym wymiarze niż cały etat.
2.Karty formacyjne – proszę oddać w sekretariacie wydziału lub u doradców metodycznych.
3. Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 – odbędzie się 31 sierpnia 2018 r., o godz. 9:30 (w piątek), z udziałem ks. bpa Grzegorza Kaszaka, naszym gościem będzie ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ z Krakowa.
4. Prosimy o zgłaszanie w wydziale urlopów zdrowotnych i zwolnień lekarskich przekraczających dwa tygodnie.
5.Materiały do Biuletynu katechetycznego na rok szkolny 2018/2019 – np. regulaminy konkursów – należy oddać do dn. 20 lipca 2018 r. w sekretariacie wydziału w formie elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Prosimy również o wydruk komputerowy. Szablony regulaminu konkursu na stronie internetowej Wydziału, do pobrania. Wzór i schemat obowiązuje wszystkich organizatorów.
6. Od 1 września 2018 roku w diecezji sosnowieckiej w przedszkolach i wszystkich klasach, na każdym poziomie edukacyjnym uczymy zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce". Szczegóły na stronie internetowej Wydziału. Informuję, że 8 czerwca 2018 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Trwają pracę nad przygotowaniem nowych programów. Nowe podręczniki będziemy wprowadzać po ich wydaniu.
7. Przypominam, że obowiązuje od 1 marca 2014 r. Dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji sosnowieckiej podpisany przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Zgodnie z nim, wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2018 r. rozpoczynają naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej (bez względu na to, czy będą w klasach pierwszych dzieci sześcioletnie, czy siedmioletnie). W zreformowanej szkole podstawowej sakrament bierzmowania będzie udzielany pod koniec klasy ósmej.
8. Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 konkurs biblijny odbędzie się na poziomie gimnazjalnym i będzie kończył się etapem diecezjalnym. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs biblijny dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej. Będą mogli wziąć w nim udział uczniowie klas V–VIII.
9. Uprzejmie informuję o terminach pielgrzymek diecezjalnych w roku szkolnym 2018/2019:
- VII Diecezjalna pielgrzymka gimnazjalistów do Kalwarii Zebrzydowskiej - 2 października 2018 r. (pierwszy wtorek miesiąca października)
- Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę - 28 marca 2019 r. (czwartek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu)
10. Proszę zainteresować się ofertą wydawniczą naszych gości. Szczególnie publikacją PILGRIM.

Wszystkim życzę słonecznych i spędzonych z Bogiem wakacji,
ks. dr Michał Borda

 
Diecezjalne konkursy w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
04.01.2018

Drodzy Katecheci,
w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości zostały przygotowane następujące diecezjalne konkursy religijno-patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdecznie proszę o czynne włączenie się i przygotowanie katechizowanych uczniów do udziału w tych konkursach:

 

1. Diecezjalny konkurs pieśni patriotycznej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Rozstrzygnięty: 21.03.2018 r.

 

2. Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Diecezjalny konkurs literacko-historyczny na rodzinne wspomnienia patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Kuria Diecezjalna w Sosnowcu. Termin dostarczenia prac: 10 czerwca 2018 r. do Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.
(Regulamin konkursu)

 

3. Diecezjalny konkurs „Moja patriotyczna kapliczka" dla dzieci ze szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 18 w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Rozstrzygnięty: 18.05.2018 r.

 

4. Diecezjalny konkurs wiedzy o Słudze Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim dla dorosłych, połączony z wykładem i wystawą poświęconą Wielkiemu Polakowi.
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" oddział w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Rozstrzygnięty: 28.05.2018 r.

 

5. Diecezjalny konkurs plastyczny na przedstawienie godła Polski dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, par. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Rozstrzygnięty: 13.06.2018 r.

 

6. Diecezjalny spektakl teatralny o tematyce patriotycznej (wstęp wolny: 27.10.2018 r., godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Szczegóły)

 

7. Diecezjalny konkurs recytatorski poezji i pieśni patriotycznej oraz na przegląd małych form teatralnych dla uczniów szkół specjalnych
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu)

 

8. Diecezjalny konkurs fotograficzny na religijny obiekt patriotyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 06.11.2018 r., godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.

 

9. Diecezjalny konkurs recytacji poezji patriotyczno-religijnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Przesłuchania: 15.11.2018 r., o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu.

 

10. Diecezjalny patriotyczny projekt edukacyjny dla wszystkich chętnych szkół na poznanie wybranej postaci historycznej (z wykorzystaniem metody projektu).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin projektu)

11. Diecezjalny konkurs niepodległościowych układów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Burmistrz Miasta Sławkowa, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: 26.10.2018 r.

12. Diecezjalny konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: jesień 2018 r.

Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w konkursowych zmaganiach
Ks. dr Michał Borda

 
Diecezjalny konkurs literacki na wiersz
05.05.2018

DIECEZJALNY KONKURS LITERACKI NA WIERSZ
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „100 lat niepodległości Polski w poezji dzieci i młodzieży"

ORGANIZATOR: Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej

ADRESACI: Uczniowie szkół podstawowych – klasy I-VIII oraz uczniowie szkół średnich (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe)

CELE: upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży wartości patriotycznych, pogłębienie świadomości narodowej młodego pokolenia, aktywizowanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

ZASADY KONKURSU
1. Wymogiem konkursu jest wiersz napisany samodzielnie, przez jednego autora, dotychczas nigdzie nie publikowany.
2. Kryteria oceniania: Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III,
IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich i będzie brało pod uwagę:
oryginalność w ujęciu tematu, język i ortografię, bogactwo środków poetyckich oraz kompozycję wiersza.
3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz prac
(w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

TERMIN:
Konkurs trwa do 30 września 2018 r. Opiekunowie – rodzice, nauczyciele i wychowawcy przesyłają prace na pocztę elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie pliku Word.
W pracy należy podać tytuł wiersza, Imię i Nazwisko autora, klasę, Imię i Nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy i adres e-mail. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu
14 października 2018 r. na stronie internetowej Instytutu Akcji Katolickiej: www.instytut.ak.org.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną
lub/i telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu w rocznicę erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

NAGRODY:
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody książkowe.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać 5 wyróżnień.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Jacek Szram – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Elżbieta Pęczek – tel. 503402405

 
Zasady publikacji ogłoszeń o konkursach w biuletynie katechetycznym na rok 2018/2019
15.06.2018

W celu unifikacji ogłoszeń o konkursach w biuletynie katechetycznym na rok szkolny 2018/2019 przyjmuje się następujące ustalenia formalne.

Ogłoszenie musi zmieścić się na maksymalnie dwóch stronach A5 z zachowaniem następującego formatowania:
format A5, marginesy: góra 3 cm, dół 2,1 cm, lewy 1,8 cm, prawy 1,5 cm,
tytuł – Times New Roman 16, pogrubione,
podtytuł - Times New Roman 14, pogrubione, kursywa,
nagłówki - Times New Roman 11, pogrubione, podkreślone.

Układ treści ogłoszenia:
tytuł,
podtytuł (fakultatywny),
patronat honorowy,
organizatorzy,
adresaci,
cele konkursu,
zasady uczestnictwa,
terminy,
koordynatorzy konkursu,
strona internetowa (i materiały do pobrania).

Wszelkie zasady szczegółowe, karty zgłoszeniowe, karty uczestnictwa i wzory metryczek do pobrania należy umieścić na wskazanej przez siebie w ogłoszeniu stronie internetowej, a ich kopie przesłać dodatkowo na adres mailowy Wydziału Katechetycznego.

W załączniku dostępne są wzór ogłoszenia tutaj i pusty formularz tutaj. Przygotowane materiały należy przesłać do 20 lipca 2018 r.

ks. Michał Knapik

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
15.06.2018

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
04.05.2018

Do pobrania dokument w formacie doc.