Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Konkursy biblijne w roku szkolnym 2015/2016
16.04.2015

Uprzejmie informuję o tematyce konkursów biblijnych w roku szkolnym 2015/2016:

- XXI Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych: Ewangelia wg. św. Łukasza.

- XV Wojewódzki Konkurs Biblijny dla gimnazjów: List do Rzymian, Pierwszy List św. Piotra Ap., Drugi List św. Piotra Ap.

W przyszłym roku szkolnym za organizację konkursów biblijnych odpowiada Diecezja Sosnowiecka.

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
22.08.2014

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii (misję kanoniczą)
20.05.2015

Do pobrania dokument w formacie doc.