Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Diecezjalny konkurs literacko-historyczny
03.03.2018

Diecezjalny konkurs literacko-historyczny w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości pt.:
Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne

MECENAS KONKURSU:
- TAURON Polska Energia S.A.

PATRONAT HONOROWY:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
- Instytut Pamięci Narodowej (oddział Katowice)
- Pani Anna Maria Anders – Senator RP

PARTNERZY:
- parafie diecezji sosnowieckiej
- przedszkola, szkoły oraz instytucje wychowawcze i kulturalne diecezji sosnowieckiej
- wybrane urzędy miast, powiatów i gmin
- Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura sosnowiecka
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" – oddział w Sosnowcu
- Rycerze Kolumba
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Śląski – Koło Sosnowiec
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

PARTNERZY MEDIALNI:
- Biuro prasowe diecezji sosnowieckiej
- Dziennik Zachodni
- Telewizja internetowa Info Puls Olkusz
- Polskie Radio Katowice
- Radio eM
- Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny"
- Tygodnik Katolicki „Niedziela"
- naszemiasto.pl

ORGANIZATOR:
- Kuria Diecezjalna w Sosnowcu

ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
- odzyskanie i zachowanie pamięci historyczno-patriotycznej,
- promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec państwa i Kościoła,
- kształtowanie dojrzałej wiary poprzez pogłębienie refleksji nad walką o niepodległość,
- ożywienie osobistej wiary, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego,
- zachęta do dzielenia się refleksją na temat rodzinnych doświadczeń w zmaganiach o wolną Polskę.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy konkursowej na temat: „Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne". Tematem pracy jest rodzinne wspomnienie historyczno-patriotyczne ujęte w dowolną formę literacką (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka). Praca może być przygotowana przez samego uczestnika wydarzenia lub członka rodziny (np. wnuczek opowiada usłyszane i zapamiętane wspomnienia nieżyjącego dziadka).
3. Praca musi być wykonana zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: 2-3 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman - 12 pkt., marginesy 2,5 cm., interlinia: 1,5 wiersza.
4. Pracę należy dostarczyć wydrukowaną w 3 egzemplarzach w formacie A-4; wymagana jest dodatkowo praca w wersji elektronicznej przesłana na e-mail koordynatora.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
7. Odbiór nagród następuje w dniu rozstrzygnięcia konkursu; organizatorzy nie przesyłają dyplomów ani nagród; w przypadku nieobecności nagrodę można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY:
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać 10 wyróżnień dla autorów prac
o wybitnych walorach historyczno-patriotycznych, którzy również otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
4. Podział nagród należy do wyłącznej decyzji jury.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o szczegółach e-mailem na adres podany do korespondencji.
6. Przewidziana jest również pokonkursowa publikacja książkowa nagrodzonych prac.

TERMIN:
Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 10 czerwca 2018 roku na adres:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
ul. Gospodarcza 14a; 41-214 Sosnowiec, tel. 519-512-816
z dopiskiem Diecezjalny konkurs literacko-historyczny

KOORDYNATOR KONKURSU:
Ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kontakt: tel: 500-175-977; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona internetowa i materiały do pobrania: www.katecheza.sosnowiec.pl

Do pracy należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" (do pobrania) oraz „Oświadczenie autora pracy" (do pobrania).

 
Diecezjalne konkursy w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
04.01.2018

Drodzy Katecheci,
w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości zostały przygotowane następujące diecezjalne konkursy religijno-patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdecznie proszę o czynne włączenie się i przygotowanie katechizowanych uczniów do udziału w tych konkursach:

 

1. Diecezjalny konkurs pieśni patriotycznej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozstrzygnięty: 21.03.2018 r.

 

2. Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Diecezjalny konkurs literacko-historyczny na rodzinne wspomnienia patriotyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Kuria Diecezjalna w Sosnowcu. Termin dostarczenia prac: 10 czerwca 2018 r. do Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.
(Regulamin konkursu)

 

3. Diecezjalny konkurs „Moja patriotyczna kapliczka" dla dzieci ze szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 18 w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozstrzygnięty: 18.05.2018 r.

 

4. Diecezjalny konkurs wiedzy o Słudze Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim dla dorosłych, połączony z wykładem i wystawą poświęconą Wielkiemu Polakowi.
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" oddział w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 28.05.2018 r., godz. 16.00 w Wydziale Katechetycznym.

 

5. Diecezjalny konkurs plastyczny na przedstawienie godła Polski dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, par. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 13.06.2018 r., godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

 

6. Diecezjalny spektakl teatralny o tematyce patriotycznej (wstęp wolny: 27.10.2018 r., godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Szczegóły)

 

7. Diecezjalny konkurs recytatorski poezji i pieśni patriotycznej oraz na przegląd małych form teatralnych dla uczniów szkół specjalnych
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, par. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu)

 

8. Diecezjalny konkurs fotograficzny na religijny obiekt patriotyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Rozdanie nagród: 06.11.2018 r., godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.

 

9. Diecezjalny konkurs recytacji poezji patriotyczno-religijnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Przesłuchania: 15.11.2018 r., o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu.

 

10. Diecezjalny patriotyczny projekt edukacyjny dla wszystkich chętnych szkół na poznanie wybranej postaci historycznej (z wykorzystaniem metody projektu).
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin projektu)

11. Diecezjalny konkurs niepodległościowych układów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Burmistrz Miasta Sławkowa, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: 26.10.2018 r.

12. Diecezjalny konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizator: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
(Regulamin konkursu) Planowany finał: jesień 2018 r.

Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w konkursowych zmaganiach
Ks. dr Michał Borda

 
V Konkurs Krasomówczy
11.05.2018

REGULAMIN V KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
pt. „Jan Paweł II – człowiek dobroci, mądrości, afirmacji świata i humoru" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018
Patronat sprawują: Burmistrz Miasta Sławkowa, Proboszcz Parafii Sławków, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

1. Zakres tematyczny: Jan Paweł II jako: uczeń; student; wykładowca; pisarz; aktor (do wyboru lub dowolne połączenie)

2. Organizacja i przebieg konkursu: - konkurs odbędzie się w 06.06.2018 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
- od godz. 10.00-11.00 uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pana Przemysława Kanię, aktora Teatru Zagłębia w Sosnowcu i wykładowcę PWST we Wrocławiu,
* około godz. 13.00 ogłoszenie wyników.

3. Forma prezentacji:
- szkoły podstawowe - prezentacja grupowa,(do 5 osób) czas: do 10 minut,
- gimnazja - prezentacja indywidualna (nie może zostać odczytana) czas: do 10 minut,
- szkoły ponadgimnazjalne- prezentacja indywidualna (nie może zostać odczytana)
czas: do 10 minut,
(podczas wystąpienia uczestnicy konkursu mogą wykorzystać materiały pomocnicze, np. rekwizyty, nagrania muzyczne, reprodukcje, występujący może przygotować sobie schemat wypowiedzi, decydujące znaczenie mają walory oratorskie, a nie deklamacyjne, prezentacje multimedialne, mogą stanowić tło, ale nie powinny być istotą wystąpienia.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów do 30 maja 2018 r.,
- jeżeli uczestnik konkursu zamierza wykorzystać sprzęt techniczny, powinien poinformować o tym organizatorów do dwóch dni przed konkursem.

5. Jury konkursu: przewodniczący: Przemysław Kania, aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz wykładowca PWST we Wrocławiu, członkowie: nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, wylosowany przedstawiciel nauczycieli przygotowujących uczniów.

6. Zasady oceniania: ocenie podlegać będą: wartość merytoryczna prezentacji, dobór tekstów, kunszt oratorski, kompozycja prezentacji, ogólne wrażenie artystyczne

7. Nagrody:
- laureaci I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
- dla każdego uczestnika miła niespodzianka.

Osoby do kontaktu: Jolanta Krukowska, Jolanta Wadas - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, tel.: (32) 29 31 748, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacja znajduje się również na stronie szkoły: www.zs.slawkow.pl w zakładce DLA UCZNIA - KONKURSY

 
Diecezjalny konkurs literacki na wiersz
05.05.2018

DIECEZJALNY KONKURS LITERACKI NA WIERSZ
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „100 lat niepodległości Polski w poezji dzieci i młodzieży"

ORGANIZATOR: Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej

ADRESACI: Uczniowie szkół podstawowych – klasy I-VIII oraz uczniowie szkół średnich (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe)

CELE: upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży wartości patriotycznych, pogłębienie świadomości narodowej młodego pokolenia, aktywizowanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

ZASADY KONKURSU
1. Wymogiem konkursu jest wiersz napisany samodzielnie, przez jednego autora, dotychczas nigdzie nie publikowany.
2. Kryteria oceniania: Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III,
IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich i będzie brało pod uwagę:
oryginalność w ujęciu tematu, język i ortografię, bogactwo środków poetyckich oraz kompozycję wiersza.
3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz prac
(w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

TERMIN:
Konkurs trwa do 30 września 2018 r. Opiekunowie – rodzice, nauczyciele i wychowawcy przesyłają prace na pocztę elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie pliku Word.
W pracy należy podać tytuł wiersza, Imię i Nazwisko autora, klasę, Imię i Nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy i adres e-mail. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu
14 października 2018 r. na stronie internetowej Instytutu Akcji Katolickiej: www.instytut.ak.org.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną
lub/i telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu w rocznicę erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

NAGRODY:
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody książkowe.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać 5 wyróżnień.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Jacek Szram – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Elżbieta Pęczek – tel. 503402405

 
Plebiscyt Bohater Katechezy diecezji sosnowieckiej 2018
22.11.2017

Plebiscyt BOHATER KATECHEZY Diecezji Sosnowieckiej I edycja Sosnowiec 2018

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

Patronat honorowy: Ks. Bp Grzegorz Kaszak, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Patronat medialny: Niedziela Sosnowiecka, Miesięcznik „Civitas Christiana"

Uczestnicy plebiscytu:

Katarzyna Bieniek – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Agaty Mróz w Sosnowcu.

Tomasz Cioch – katecheta ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Konarskiego w Sosnowcu.

Agnieszka Furtacz – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu.

Anna Głowacz – katechetka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu.

Katarzyna Głowacz – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie.

Agnieszka Jakubowska – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie.

Irena Lelakowska – katechetka wSzkole Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Rodakach i Zespole  Szkolno - Przedszkolnym w Ryczówku.

Sylwia Naziemiec – katechetka z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będznie.

Anna Paździor – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 36 im. St. Staszica w Sosnowcu.   

S. Virginia (Marzena Parchoniuk) – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej.

Ks. Marcin Warta – katecheta w Zespole Szkół w Przegini.

 

Bohaterem Katechezy Diecezji Sosnowieckiej A.D. 2018 została wybrana:

Agnieszka Furtacz – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu. Gratulujemy. Rozdanie nagród 16 czerwca 2018 r.

 
Liturgiczne zakończenie roku szkolnego 2017/2018
07.05.2018

Dzień skupienia dla katechetów świeckich i zakonnych oraz liturgiczne zakończeniu roku szkolnego odbędzie się dn. 16 czerwca 2018 r.

Program:

g. 9:00 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Grzegorza Kaszaka (kościół Nawiedzenia NMP w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14). 

g. 10:30 - konferencja nt. "W trosce o jakość powietrza w diecezji sosnowieckiej. Pedagogika i duchowość PILGRIM" - dr Piotr Kubiak z Wiednia (aula Wydziału Katechetycznego, ul. Gospodarcza 14a).

Spotkanie wpisuje się w obowiązkową formację katechetów świeckich i zakonnych.

Serdecznie zapraszam

ks. dr Michał Borda - Dyrektor Wydziału

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
04.05.2018

Do pobrania dokument w formacie doc.