Programy nauczania
Programy i podręczniki Wydawnictwa św. Wojciecha, Paznań na rok szkolny 2017/2018

Wykaz programów i podręczników do nauczania religii obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań


Przedszkole
Podręczniki według programu Kochamy dobrego Boga nr AZ-0-01/10
Dzieci trzyletnie i czteroletnie: Pan Bóg Kocha dzieci – nr AZ-01-01/10-PO/1/12
Dzieci pięcioletnie: Jesteśmy dziećmi Bożymi – nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Podręcznik według programu nr AZ-0-04/4
Dzieci sześcioletnie: Przychodzimy do Pana Boga – nr AZ-03-04/4-0

Klasy I-III szkoły podstawowej
Programu nr AZ-1-01/10: W drodze do wieczernika
Podręczniki
Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12: Kochamy Pana Jezusa
Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13: Przyjmujemy Pana Jezusa


Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Program nr AZ-2-01/10: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Podręczniki
Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11: Jestem chrześcijaninem
Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12: Wierzę w Boga
Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13: Wierzę w Kościół

Klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
Program nr AZ-3-01/10: Pójść za Jezusem Chrystusem
Podręcznik
Kl. VII (podręcznik do I kl. gimnazjum) nr AZ-31-01/10-PO-1/11: Spotkanie ze Słowem
Kl. II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12: Aby nie ustać w drodze
Kl. III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13: Żyć w miłości Boga

Szkoły Ponadgimnazjalne
Program nr AZ-4-01/10: Świadek Chrystusa
Podręcznik
Kl. I szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-41-01/10-PO-1/11: Moje miejsce w Kościele
Kl. II szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-42-01/10-PO-1/12: Moje miejsce w świecie
Kl. III i IV szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-43-01/10-PO-1/14: Moje miejsce w rodzinie

 
Programy i podręczniki Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informuję, że na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku obowiązują następujące programy i podręczniki Wydawnictwa Jedność:

Przedszkole
Podręczniki według programu Kochamy dobrego Boga nr AZ-0-01/10
Dzieci trzyletnie: Radosne dzieci Boże - nr AZ-01-01/10-KI-1/15
Dzieci czteroletnie: Świat dziecka Bożego - nr AZ-02-01/10-KI-3/16
Dzieci pięcioletnie : Spotkania dzieci Bożych - nr AZ-03-01/10-KI-2/15

Podręczniki według programu W radości dzieci Bożych - nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004 r.
Dzieci sześcioletnie: Kocham dobrego Boga - nr AZ-03-04/3-1
Dzieci sześcioletnie (zerówka): W świecie mojego Boga - nr AZ-03-04/3-0

Klasy I-III szkoły podstawowej
Program nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych
Podręczniki
Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12: Żyjemy w Bożym świecie
Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12: Idziemy do Jezusa
Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13: Jezus jest z nami
(kl. III SP zeszyt ćwiczeń Jezus jest z nami)

Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Program nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata
Podręczniki
Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12: Miejsca pełne BOGActw
(kl. IV SP zeszyt ćwiczeń Miejsca pełne BOGActw)
Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13: Spotkania uBOGAcające
(kl. V SP zeszyt ćwiczeń Spotkania uBOGAcające)
Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14: Tajemnice BOGAtego życia
(kl. VI SP zeszyt ćwiczeń Tajemnice BOGAtego życia)

Klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
Program nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
Podręczniki
Kl. VII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy szukają Jezusa nr AZ-31-01/13-KI-3/13
Kl. II gimnazjum: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi nr AZ-32-01/13-KI-4/14
Kl. III gimnazjum: Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa nr AZ-33-01/13-KI-1/16

Liceum i Technikum
Program dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać
dla liceum i technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać
Podręczniki
Kl. I liceum i technikum AZ-41-03/12-KI-1/12: W blasku Bożej prawdy
Kl. II liceum i technikum AZ-42-03/12-KI-2/13: Na drogach wiary
Kl. III technikum AZ-43-01/12-KI-2/14: Za progiem nadziei
Kl. III liceum i IV technikum AZ-43-03/12-KI-1/14: W bogactwie miłości

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego