Formacja katechetów
1 Dni skupienia
2 Konferencje metodyczne
3 Rekolekcje dla katechetów świeckich
4 Konferencja metodyczna dla księży