Formacja katechetów
1 Dni skupienia
2 Konferencje metodyczne
3 Warsztaty
4 Rekolekcje dla katechetów świeckich
5 Konferencja metodyczna dla księży