Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
20.08.2020

Drodzy Katecheci,

1. Informuję, że zrezygnowaliśmy z pisemnych, drukowanych formularzy sprawozdań z katechezy szkolnej oraz planów katechezy na rok 2020/2021. Na stronie internetowej Wydziału zamieszczony został nowy formularz sprawozdania, który należy ściągnąć, wypełnić na komputerze i przesłać w formie elektronicznej na maila wydziału: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Termin dostarczania sprawozdań mija 20 września 2020 r. Proszę o pomoc księżom proboszczom w wypełnieniu sprawozdań według podanego wzoru, wymaganego przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. W związku z reformą oświaty i zmianami nazw szkół proszę o szczególną staranność przy wypełnianiu sprawozdań.

2. W tym roku szkolnym obowiązuje udział w rekolekcjach dla katechetów świeckich. Zapraszam do Domu św. Józefa w Będzinie w dniach od 9 do 11 kwietnia 2021 r. Szczegóły na stronie internetowej Wydziału. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Włodzimierz Skoczny. Rekolekcje można odbyć również w innych ośrodkach.

3. Przypominam o obowiązku udziału w dniach skupienia, konferencjach metodycznych. W pierwszym i drugim semestrze poprowadzą je Diecezjalni Doradcy Metodyczni Religii. Serdecznie zapraszam na warsztaty metodyczne, na dyżurach do naszej dyspozycji są Diecezjalni Wizytatorzy Katechizacji oraz Diecezjalni Doradcy Metodyczni Religii. Zachęcam do korzystania z szerokiej palety propozycji konkursów i olimpiad.

4. Tradycyjnie proszę o zaangażowanie w zbiórkę publiczną na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Osoby zainteresowane organizacją takiej zbiórki proszę o bezpośredni kontakt ks. wicedyrektorem Michałem Knapikiem.

5. Diecezjalna Pielgrzymka uczniów szkół podstawowych do Kalwarii Zebrzydowskiej – 6 października 2020 r. (I wtorek X).

6. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę – 11 marca 2021 r. (czwartek przed IV Niedzielą WP).

7. Ze względu na pandemię zrezygnowaliśmy z tradycyjnego (papierowego) Biuletynu katechetycznego na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie ważne materiały są umieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz przesyłane pocztą elektroniczną. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu bazy mailowej katechetów diecezji sosnowieckiej.

8. Przypominam, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Można zatem od 1 września 2020 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6 lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego www.katecheza.sosnowiec.pl. Dekret oraz Uchwała KWK również na stronie internetowej Wydziału.

9. Uprzejmie proszę pobrać i wydrukować kartę formacji obowiązkowej katechety w roku szkolnym 2020/2021. Obowiązkowe dni skupienia zaplanowano: 20 marca – wielkopostny dzień skupienia, 12 czerwca – zakończenie roku formacyjnego. Karta formacyjna tutaj

10. Zapraszam do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.

Łączę wyrazy należnego szacunku,

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu

 
Dekret w sprawie nowych podręczników
16.05.2020

Drodzy Katecheci!
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Można zatem od 1 września 2020 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6 lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników będą umieszczane na stronie internetowej Wydziału.


Dekret oraz Uchwała: http://www.katecheza.sosnowiec.pl/prawo/dokumenty-kocioa/598-uchwaa-w-sprawie-obowizywania-podstawy-programowej-katechezy-kocioa-katolickiego-w-polsce-i-programow-nauczania-religii-oraz-oceny-podrcznikow

Z kapłańskim pozdrowieniem,
ks. Michał Borda

 
Wydziałowa baza maili katechetów
29.03.2020

Drodzy Katecheci!

Wykorzystując czas kwarantanny, chcielibyśmy stworzyć w sekretariacie Wydziału Katechetycznego bazę mailową katechetów świeckich i zakonnych diecezji sosnowieckiej. Ułatwi to zapewne kontakt i szybkie przekazywanie Państwu bieżących informacji oraz pomocy katechetycznych.

Serdecznie proszę każdego katechetę świeckiego i zakonnego o przesłanie na maila Wydziału Katechetycznego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  następujących informacji:

Imię i Nazwisko Katechety
adres mailowy Katechety
nazwa przedszkola/szkoły, gdzie pracuje w bieżącym roku szkolnym.

Łączę wyrazy należnego szacunku, życząc zdrowia i Bożego błogosławieństwa,
ks. dr Michał Borda
Dyrektor

 
Sprawozdanie katechetyczne na rok szkolny 2020/2021
19.08.2020

Wzór sprawozdania obowiązujacy na rok szkolny 2019/2020 znajduje się tutaj

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
09.06.2020

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
09.06.2020

Do pobrania dokument w formacie doc.