Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
07.03.2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzywojewódzkim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży organizowanym w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego. Organizator przyjmuje zgłoszenia do 20.04.2019 r. Szczegóły w załącznikach.

RegulaminZgoda RODO

ks. dr Michał Knapik

 
Konkurs "Wypłyń na głębię"
01.03.2019

Zespół Szkół Katolickich w Sosnowcu, organizuje konkurs literacko-artystyczny pod honorowym patronatem:
- Biskupa Diecezji Sosnowieckiej
- Prezydenta Miasta Sosnowca
- Śląskiego Kuratora Oświaty
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych głównie Sosnowca.
Serdecznie zapraszamy do udziału regulamin i karta zgłoszenia TUTAJ

 
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
28.02.2019

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie w roku 20. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji sosnowieckiej obędzie się dn. 28 marca 2019 r. (czwartek).


Ramowy program:
10.00 - Bazylika Jasnogórska (zawiązanie wspólnoty, konferencja o. Radosława Kramarskiego – wikariusza biskupiego ds. zakonnych diecezji sosnowieckiej, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Kaplicy Sakramentu Pokuty);
11.00 - Kaplica Jasnogórska (Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, Akt zawierzenia). Drogę krzyżową organizują katecheci indywidualnie ze swoimi grupami.

 
Taneczna Grupa Modlitewna Diecezji Sosnowieckiej
13.02.2019

„Chwalcie więc Boga w waszym ciele!" (1 Kor 6, 20b)
„Chwalcie Go bębnem i tańcem" (Ps 150, 4)

Taneczna Grupa Modlitewna Diecezji Sosnowieckiej

Z inicjatywy biskupa diecezjalnego Grzegorza Kaszaka powstaje w Czeladzi Taneczna Grupa Modlitewna Diecezji Sosnowieckiej. Jest to wspólny projekt Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Modlitwa tańcem – co to takiego?
Człowiek jest świątynią Boga. Każdy z nas w swoim wnętrzu nosi Boże piękno, które powinien odkrywać. Uczeń Chrystusa powinien żyć w Jego obecności. Taniec to ruchy, gesty i kroki, którymi można wyrażać oraz odzwierciedlać wszystko, co dzieje się w naszym wnętrzu, umyśle i sercu. To doskonały sposób przeżywania obecności Boga w nas. Gesty dziękczynienia, uwielbienia, błagania, czy cierpienia są wyrazem osobistej relacji z Bogiem. Uczymy się z Nim być, przeżywać wszystko z Jezusem. Chcemy tańczyć z Jezusem, jak kiedyś w Kanie na weselu.

Do Tanecznej Grupy Modlitewnej Diecezji Sosnowieckiej zapraszamy wszystkich, którzy pragną zakosztować takiej formy przebywania z Bogiem. Zajęcia poprowadzi s. Tadea ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywać się będą co tydzień w środy od 18.30 do 20.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 42.

Pierwszą próbę zaplanowano na dzień 13 marca 2019 r.
Serdecznie zapraszamy.

 
Katechezy okolicznościowe związane z XX rocznicą wizyty św. Jana Pawła II w Sosnowcu
06.02.2019

W związku z obchodzoną w tym roku dwudziestą rocznicą wizyty św. Jana Pawła II w Sosnowcu prosimy wszystkich katechetów o przeprowadzenie okolicznościowej katechezy dotyczącej życia i nauczania naszego wielkiego Rodaka.

Pomocą w tym zadaniu niech będą m.in. konspekty katechez przygotowane specjalnie na tę rocznicę przez katechetów naszej diecezji, którym dziękujemy za wielkoduszne zaangażowanie się w ten projekt.

Kolejne katechezy będą sukcesywnie pojawiać się pod tym wpisem. 

Katechezę należy przeprowadzić w dowolnym terminie do końca roku szkolnego.

 

ks. dr Michał Knapik

Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego

 

Dla PrzedszkolaKlasa I SPKlasa II SPKlasa III SPKlasa IV SPKlasa V SPKlasa VI SPKlasa VII SP

Szkoła branżowaTechnikumLiceum OgólnokształcąceLiceum i TechnikumKlasy Liceum i TechnikumTechnikumLiceum i Technikum

 
VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Szkół Specjalnych
05.02.2019

Serdecznie zachęcamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Szkół Specjalnych pt. „OLIGOIMPRESJE - WIZJA NIEBA I PIEKŁA".

Organizator Konkursu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie.
Współorganizator konkursu: Miasto Jaworzno, MCKiS Jaworzno.
Partner konkursu: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Patronat Honorowy: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, Prezydent Miasta Jaworzna.
Patronat Artystyczny: Rektor ASP w Katowicach
Jedną z nagród specjalnych przyzna Pierwsza Dama RP.

Szczegóły konkursu i karta zgłoszenia TUTAJ

 
Ogólnopolsi Konkurs Siedem Grzechów Głównych
26.01.2019

Rok 2019 otwiera drugą dekadę Ogólnopolskiego Konkursu Siedem Grzechów Głównych. Dziesięcioletnia obecności inicjatywy na mapie wydarzeń artystycznych naszego kraju zaowocowała odkryciem wielu talentów plastycznych i poetyckich. Owoce konkursu prezentowaliśmy szerszej publiczności poprzez m.in.: organizację wystaw czy audycji na antenie stacji radiowych i w lokalnej telewizji, potwierdzając wysoką wrażliwość i niewątpliwy talent autorów. Wydarzenia te, jak również płynące z zewnątrz słowa zachęty, skłoniły nas do kontynuacji podjętego niegdyś zadania i ogłoszenia XI edycji konkursu.
Jak namalować gniew, chciwość, lenistwo?
Jak ująć za pomocą słowa siedem grzechów głównych?
Jeśli masz pomysł na wyrażenie swojego zdania językiem sztuki – weź udział w konkursie! Możesz zaprezentować jeden grzech, wybrane lub wszystkie siedem (pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo). Czekamy na prace obrazujące temat zarówno od strony przyczyny, jak i konsekwencji grzechu.
Prosimy o uważnie zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz jego załącznikami (każda kategoria konkursowa posiada odrębny formularz zgłoszeniowy).

link do konkursu
http://www.palac.art.pl/pl/aktualnosci/siedem-grzechow-glownych-wez-udzial-w-xi-edycji-konkursu

Szczegóły tutaj: Regulamin ; Załącznik poezja ; Załącznik grafika komputerowa ; Zgłoszenia malarstwo ; Zgłoszenie grafika

 
Uchwała w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników.
19.01.2019

UCHWAŁA
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" i programów nauczania religii oraz oceny podręczników
wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku – tekst jednolity

§ 1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 9 czerwca 2018 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i podręczników, stosuje się „Pod-stawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku.
3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w ust. 1, mogą najwcześniej obowiązywać:
1) od dnia 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz klasach I i V szkoły podsta-wowej;
2) od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej;
3) od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej;
4) od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej.
4. Programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu o „Podstawę programową kate-chezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w ust. 1, obowiązują obligatoryjnie:
1) od dnia 1 września 2020 roku dla klas I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
2) od dnia 1 września 2021 roku dla klas II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
3) od dnia 1 września 2022 roku dla klas III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
4) od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia.

§ 2
1. „Program nauczania religii" z dnia 19 września 2018 roku obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten program, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-4.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów nauczania religii, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 9 czerwca 2018 roku.
3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 sierpnia 2024 roku, z zastrzeżeniem § 3.
4. Podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego są zatwierdzane w trybie opisanym w uchwale Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 września 2001 roku Regulamin zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży, zgodnie z kwestionariuszem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
1. W szkołach ponadgimnazjalnych, w tym trzyletnich liceach, czteroletnich technikach oraz szkołach zawodowych, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Pol-sce" z dnia 8 marca 2010 roku do czasu wygaszenia tych szkół, co oznacza, że obowiązywanie dla tych szkół decyzji o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczników do klas:
1) I szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej ) do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
2) II szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej) do dnia 31 sierpnia 2021 roku;
3) III szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum) do dnia 31 sierpnia 2022 roku;
4) IV szkół ponadgimnazjalnych (technikum) do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
1a. W szkołach ponadpodstawowych, w tym czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku, jedynie w klasach, które rozpoczynają naukę w tych szkołach w roku szkolnym 2019/20, co oznacza, że:
1) w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2020 roku dotychczasowych podręczników do klasy III gim-nazjum;
2) w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2021 roku podręczników do klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;
3) w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2022 roku podręczników do klas II dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;
4) w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum) oraz na II stopniu szkoły branżowej używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręczników do klas III dotychczaso-wych szkół ponadgimnazjalnych;
5) w klasie V pięcioletniego technikum używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręczników do klasy IV dotychczasowego technikum czteroletniego.
2. Ponadto tracą moc wszystkie decyzje o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczników do klas:
1) I i V szkoły podstawowej w dniu 1 września 2021 roku;
2) II i VI szkoły podstawowej w dniu 1 września 2022 roku;
3) III i VII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2023 roku;
4) IV i VIII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2024 roku.
3. W dniu 1 września 2024 roku tracą moc wszystkie zatwierdzenia programów nauczania i podręczników dla klas nie wymienionych w ust.1-2, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" inną niż ta, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Marek Korgul

Przewodniczący
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

bp Marek Mendyk

 
Zwycięstwo w XXIV Wojewódzkim Konkursie Biblijnym
10.01.2019

Diecezja sosnowiecka najlepsza w województwie śląskim.

W dzisiejszym (10 stycznia 2019 r.) finale XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą" (Łk 21,33), który odbył się na terenie diecezji gliwickiej zwyciężył Jan Kucharski ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jaworznie Jeleniu. Do konkursu zdobywcę I miejsca przygotował katecheta ks. Mariusz Juraszczyk. W finale wzięli udział najlepsi uczniowie z archidiecezji katowickiej, częstochowskiej, diecezji sosnowieckiej, gliwickiej oraz bielsko-żywieckiej. Za organizację etapów szkolnych i dekanalnych konkursu na terenie naszej diecezji odpowiadał Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

Serdecznie gratulujemy!!!

 
II edycja Plebiscytu Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej
20.12.2018

Zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Plebiscytu Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej.
Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"
Patronat honorowy:
JE Ks. Bp Grzegorz Kaszak,
Wydział Katechetyczny Ordynariusz Sosnowiecki Diecezji Sosnowieckiej
Patronat medialny:
Niedziela
Miesięcznik Civitas Christiana

Cele plebiscytu:
1. Docenienie katechetów (księży, osób świeckich, sióstr i braci zakonnych) pracujących w gimnazjach, szkołach podstawowych i średnich na terenie diecezji sosnowieckiej.
2. Poszukiwanie autorytetów - światłych nauczycieli, gorliwych wychowawców młodzieży.
3. Promowanie szkoły i podkreślenie jej wkładu w edukację i wychowanie młodzieży.

Przebieg plebiscytu:
I etap: 19 listopada 2018 do 28 lutego 2019
Na tym etapie uczniowie oraz dyrektorzy szkół mogą zgłosić nauczyciela religii. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła plebiscytu dokona oceny kandydatur.
II etap: 1 kwietnia 2019 do 31 maja 2019
Głosowanie internetowe na Facebooku Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest nadesłanie zgłoszenia na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana", ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice lub na adres milowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Dodatkowo można przesyłać zgłoszenia do Wydziału Katechetycznego, ul. Gospodarcza 14a 41-214 Sosnowiec.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę szkoły, wypełniony formularz zgłoszenia, zdjęcie, a także uzasadnienie, obejmujące następujące punkty: dlaczego katecheta zasługuje na tytuł „Bohatera Katechezy"; zaangażowanie w dzieła miłosierdzia; współpraca z parafią; osiągnięcia katechetyczne, pedagogiczne oraz dydaktyczne (konkursy, akademie, praca w szkole).
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.opolski.civitaschristiana.pl  w zakładce „Bohater Katechezy".

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3