XXXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej

Diecezja Radomska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 zaprasza do udziału w XXXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których cykl kształcenia kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Tematem przewodnim i zarazem hasłem tegorocznej Olimpiady są: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła.

Terminarz tegorocznej Olimpiady:
- zawody I stopnia (etap szkolny) 15 listopada 2023 roku
- zawody II stopnia (etap diecezjalny) 10 stycznia 2024 roku
- zawody III stopnia (etap ogólnopolski) 4-6 kwietnia 2024 roku

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie. Odnośniki do obowiązującej literatury oraz wszystkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej OTK: www.otk.pl 

Z wyrazami szacunku
ks. dr Jarosław Zieliński
Pełnomocnik Komitetu Głównego
Olimpiady Teologii Katolickiej