REGULAMIN XXI DIECEZJALNEGO FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK „ZŁOTA KANTYCZKA" – JAWORZNO '2024

REGULAMIN XXI DIECEZJALNEGO FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK „ZŁOTA KANTYCZKA" – JAWORZNO '2024

I. ORGANIZATORZY
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie
- Kuria Diecezjalna w Sosnowcu

Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka" w Jaworznie jest rejonowym etapem Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

II. TERMINY
- Eliminacje rejonowe przeprowadzone na żywo lub zdalnie: 4-8 grudnia 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie – Osiedlu Stałym, ul. Inwalidów Wojennych 2 (tel. 32 762 92 23)

- Koncert Laureatów: 13 stycznia 2024r., godz. 11:00 w Sali widowiskowo-koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie – wręczenie nagród i zakończenie XXI-ej edycji Festiwalu.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W FESTIWALU
- Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wychowanków przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, parafialnych, itp. oraz osób dorosłych.
- Wiek uczestników festiwalu – od 4 lat.
- Przesłuchania festiwalowe będą się odbywały w kategoriach wiekowych:
- wychowankowie przedszkoli,
- uczniowie klas I-III SP,
- uczniowie klas IV–VIII SP,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych,
- osoby dorosłe.

- W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry.
- Zgłoszenie do udziału w Festiwalu polega na przesłaniu do organizatora – MDK w Jaworznie wypełnionej karty uczestnictwa. Termin dostarczenia zgłoszenia upływa 28 listopada 2023 r. Zgłoszenia można przekazać osobiście, za pomocą poczty lub maila na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. „Jaworzniaków"
W JAWORZNIE, UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 2, 43-603 JAWORZNO
TEL. 32 762 92 23
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony MDK.

- Udział w Festiwalu jest bezpłatny.
- Wszelkich informacji związanych z organizacją Festiwalu i Koncertu Laureatów udziela ze strony organizatora Renata Gacek – MDK tel. 32 762 92 23, 793 93 13 20.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTACJI

- Uczestnicy Festiwalu – zespoły i chóry, zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd i pastorałek, soliści i duety – dwóch; w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
- Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
- Nie dopuszcza się wykonania piosenki świeckiej o tematyce zimowej i noworocznej.
- Uczestnicy poprzednich edycji zobowiązani są do prezentacji nowego repertuaru.
- Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego, półplayback-u. /nie dopuszcza się wykorzystania pełnego playbacku/
- W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a'capella.
- Czas prezentacji nie może przekroczyć: 10 minut – soliści i duety, 15 minut – zespoły, chóry.
- Informacje podane w karcie zgłoszenia powinny być przemyślane.
- Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu powoduje dyskwalifikację.

V. PRZEBIEG FESTIWALU
Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne (prawidłowo wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2023 r.)

Każdy uczestnik przygotowany jest do występu na żywo w MDK im. Jaworzniaków we wskazanym terminie. Harmonogram przesłuchań udostępniony będzie na stronie internetowej MDK im. Jaworzniaków www.mdk.jaworzno.edu.pl 1 grudnia 2023 r. Przesłuchania odbywać się będą od 4-8 grudnia 2023 r.