Zasady dotyczące organizacji pierwszej Komunii świętej

Zasady dotyczące organizacji pierwszej Komunii świętej w diecezji sosnowieckiej w roku szkolnym 2020/2021

1. Uroczystość pierwszej Komunii świętej może odbyć się w planowanym terminie, o ile zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w aktualnych przepisach państwowych.
2. Uroczystość pierwszej Komunii świętej dla całej grupy można przenieść na inny termin. Decyzję w tej sprawie podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci przystępujących do pierwszej Komunii świętej.
3. Dopuszcza się udzielenie pierwszej Komunii świętej indywidualnie lub w małych grupach. Liturgia nie musi odbywać się wyłącznie w niedzielę, można ją zorganizować w innym dniu tygodnia.
4. Po Uroczystości pierwszej Komunii świętej można organizować tradycyjny biały tydzień z zachowaniem zasady określonej w pkt. 1.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej.
Ks. Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego