Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
obowiązujący od roku szkolnego 2020/2021


Zobacz tutaj